Kalevan Kierroksen 2020 soudun järjestelyt koronatilanteessa (tilanne 12.6)

Kalevan Kierroksen soutu järjestetään Virroilla 18.7.2020. Soudussa matkana on 30 km ja se on mahdollista suorittaa pienveneillä tai kanooteilla. Tapahtumassa on kaksi porrastettua lähtöä. Aamupäivällä ja iltapäivällä suoritettavissa lähdöissä on sama soutumatka ja -reitti. Reitti suuntautuu Virtojen keskustassa olevalta venerannalta etelään 15 km ja lähes samaa reittiä takaisin. Tapahtumaan voi ilmoittautua myös Kalevan Kierroksen ulkopuoliset soutajat.

Tapahtuman järjestämisen periaatteet tulevat seuraavista määräyksistä, ohjeista sekä käytännön järjestelyistä:

Viranomaisten ohjeet

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi tapahtumassa tullaan noudattamaan eri viranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.

Aluehallintaviranomaisten määräykset ja ohjeet:

Aluehallintaviranomaisten tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja THL:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä:

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus

Terveysviranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin:

THL:n määrittelemät riskiryhmät

 

Soutu- ja melontaliiton ohjeet

Soutu- ja melontaliiton hallituksen päätös 22.5:

https://www.melontajasoutuliitto.fi/?x2112655=2151267

Liiton hallitus linjasi kilpailutoiminnan olevan mahdollista kesäkuun alusta lähtien erityisjärjestelyin, joista järjestäjä vastaa. Miehistöalusten toiminnasta linjaukset ensiviikon alussa. Linjauksia ja toimintaohjeita päivitetään kesän aikana virustilanteen edetessä.

Kilpailun järjestäjä vastaa, että järjestelyt ovat turvalliset osallistujille. Tämä ohjeistus on voimassa toistaiseksi kesäkuun alusta lähtien ja sitä päivitetään tilanteen mukaan kesän aikana. Lisäksi:

  1. Sairaana tai oireisena ei saa osallistua
  2. Tarpeettomia lähikontakteja vältetään
  3. On pidettävä huolta hyvästä hygieniatasosta ja yskimishygieniasta
  4. Riskiryhmien ei suositella osallistuvan kilpailutoimintaan kesä- ja heinäkuun aikana. Arvion osallistumisesta tekee yksilö itse.

 

Puuvenejaoston kokouksen pöytäkirja koronaviruksen aiheuttamien muutosten osalta:

https://www.melontajasoutuliitto.fi/@Bin/2124707/Puuvenejaston+kokousp%C3%B6yt%C3%A4kirja+19.4.2020.pdf

Melonta- ja soutuliiton hallitus käsitteli lauantain kokouksessaan ja puuvenejaosto sunnuntaina omassa kokouksessaan miehistöluokkien kilpailu ja harjoitustoimintaa. Hallitus ottaa vakavasti OKM:n ja THL:n suositukset turvaväleistä ja lähikontaktien välttämisestä.

Hallitus keskusteli miehistöjen harjoittelu ja kilpailutoiminnasta ja päätösten periaatteina on noin metrin turvavälin säilyminen suorituksen aikana sekä mahdollisen altistuksen rajaus rajattuun joukkoon ihmisiä. Hallituksen tahtotila oli selkeästi mahdollistaa harrastaminen ja urheilutoiminta kaikissa luokissa, mutta tietyin rajoittein. Asiaa käsiteltiin myös puuvenejaoston kokouksessa sunnuntaina, joka yhtyi liiton hallituksen näkemykseen yksityiskohdista. Nämä suositetut rajoitukset ovat voimassa kesäkuun loppuun saakka.

Pienveneissä metrin turvaväli säilyy.

 

Kipeänä kilpaileminen

Kipeänä kilpaileminen on ehdottomasti kielletty. Mikäli kilpailija tai hänen kanssaan kisapaikalle matkustanut henkilö sairastuu ennen kisaa, on kilpailijan jäätävä pois kisapaikalta. Mikäli kilpailija joutuu jäämään pois sairastumisen vuoksi, voi hän siirtää osallistumisensa ensi vuoden tapahtumaan.

 

Osallistujamäärän rajoittaminen

Ilmoittautuminen tapahtuu Kalevan Kierroksen ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Jotta kilpailun osanottajamäärä kilpailijoiden, toimitsijoiden ja katsojien osalta saadaan pysymään alle 500, rajoitetaan kilpailijoiden määrä 450. Normaali tilanteessa Kalevan Kierroksen soudussa on ollut noin 300 soutajaa. Koronatilanteen vuoksi useita soututapahtumia on peruttu, joten on mahdollista, että tänä vuonna Kalevan Kierroksen soutuun olisi tulossa aikaisempaa useampia kilpailijoita. Tämän vuoksi ilmoittautumisjärjestelmään tullaan tekemään maksimi osallistujamäärä, jota ei ylitetä.

 

Tapahtuman porrastaminen

Kilpailussa on kaksi erillistä lähtöä. Aamupäivän lähdössä on huomattavasti enemmän veneitä. Aamun lähtöjä porrastetaan niin, että klo 9.00 lähtevät liikkeelle yksinsoutajat. Heidän peräänsä klo 9.12 lähtevät vuorosoutajat. Viimeisenä aamun lähdössä ovat vuorossa parisoutajat ja melojat, jotka lähtevät liikkeelle klo 9.20. Tällainen porrastettu lähtö tuo veneiden laskupaikalle sopivasti tilaa ja aikaa pitää riittävät turvavälit muihin soutajiin nähden. Vesillähän soutuveneen koko airoineen on sellainen, että riittävät turvavälit tulevat luonnostaan.

Aikaisempina vuosina iltapäivälähdössä ovat kaikki veneet lähteneet yhtä aikaa, koska veneiden määrä on huomattavasti pienempi aamun lähtöön verrattuna. Nyt iltapäivälähtöäkin porrastetaan niin, että yksiköt lähtevät liikkeelle klo 13.30 ja muut veneet ja kanootit lähtevät 13.42. Tällä varmistetaan, että veneiden laskupaikka ei ruuhkaannu liikaa. Tällöin voidaan myös taata riittävät turvavälit iltapäivän lähdössä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että yli 70-vuotiaiden sarjat lähtevät samaan aikaan kuin muutkin sarjat. Mikäli viranomaisten ohjeistus yli 70-vuotiaiden osallistumiseen liikuntatapahtumissa tiukentuu, voidaan yli 70-vuotiaiden yksinsoutusarja lähettää tarvittaessa matkaan klo 8.50 ja 13.20. Vuorosoudussa ja parisoudussa 70-vuotiaat lähtevät samaan aikaan kuin muutkin vuorosoutuveneet, koska isolla osalla tämän sarjan soutajista on nuoremman sarjan soutaja samassa veneessä.

 

Riskiryhmien omatoimisoutu

Kalevan Kierroksella jokaisen lajin hyväksytysti suorittanut saa suorituspisteen. Sen lisäksi jokaiselle osallistujalle annetaan taulukkopisteitä, joiden määrä riippuu kyseisen lajin voittajan ajasta. Mikäli riskiryhmiin kuuluva Kalevan Kiertäjä kokee, että hän ei voi osallistua soutuun Virroilla 2020, voi hän suorittaa oman soutunsa omatoimisoutuna jossain muualla. Tällöin hän saa suorituspisteen, mutta ei taulukkopisteitä. Omatoimisoutu tulee suorittaa samana päivänä kuin Kalevan Kierroksen soutuosuuskin eli 18.7.2020. Omatoimisoudun tulee olla vähintään 30 km mittainen matka, joka voidaan soutaa tai meloa useampana kierroksena, mutta yhtäjaksoisena suorituksena. Maissa voi käydä vessatauolla. Todistuksena soudusta tulee lähettää gps-jälki ja valokuva suorituksesta suodun lajivastaavalle. Muut kuin riskiryhmäläiset eivät voi osallistua omatoimisoutuun. Eli yksinsoutu ja vuorosoutu riskiryhmäläisen kanssa on sallittu, mutta vuorosoutu ei riskiryhmiin kuuluvan kanssa ei ole sallittu. Tällä pyritään välttämään riskiryhmäläisten kontakteja muihin. Omatoimisoutu tulee suorittaa samana päivänä kuin Kalevan Kierroksen soutu, jotta kaikki ovat samaan aikaan soutukunnossa. Mikäli soutupäivänä on kipeänä, niin silloin ei pidä soutaa Virroilla eikä omatoimisoutua kotipaikkakunnallakaan.

Myös omatoimisoutuun tulee ilmoittautua etukäteen Suomisportin kautta. Omatoimisoutu ei maksa mitään.

 

Kisakanslia

Kisakansliasta saatavan materiaalin (kisanumero, reittikartta sekä mahdollinen muu materiaali) jako tehdään mahdollisimman sujuvaksi. Varmistetaan, että kaikki venekunnat saavat kaiken materiaalin ja siitä, että kaikki vesille lähtevät veneet saadaan merkatuiksi lähteviksi. Joustava materiaalin jako onnistuu riittävän hyvällä ennakkotiedotuksella ja kisakanslian ennakkojärjestelyllä.

 

Veneiden säilytys, vesillelasku ja nosto

Veneitä rantasäilytykseen tuotaessa käytetään rannalla olevaa viheraluetta kokonaisuudessaan, jolloin venekuntien väliin jää riittävät turvavälit.

Virallisia veneenlaskupaikkoja on kaksi: Kalettomanlahden päässä ja satamassa laivalaiturin luona. Kalettomanlahden koko puokama soveltuu veneen vesille laskuun.

Pienveneet ovat sen verran kevytrakenteisia, että myös muutkin kuin viralliset veneenlaskupaikat sopivat veneen vesille laskuun. Mikäli soutuun osallistuva kiertäjä tai ulkopuolinen soutaja on huolestunut veneen laskupaikkojen ruuhkaantumisesta, voi hän hakea kilpailumateriaalin kisakansliasta ja laskea veneen vesille jossain muualla kuin kisakeskuksen läheisyydessä ja soutaa sieltä lähtöpaikalle.

 

Veneiden vuokraaminen ja lainaaminen

Kalevan Kierroksella on mahdollista vuokrata ja lainata veneitä. Kalevan Kierroksen hallitus antaa ennen soutua ohjeet, kuinka tulee toimia veneen luovutuksessa toisille kiertäjille. Ohjeissa tullaan käymään läpi desinfioitavat kohteet veneestä ja sen varusteista. Samoin ohjeistuksessa tullaan kieltämään yhteiset juomalaitteet veneen vuokraajien ja lainaajien kanssa.

Kalevan Kierroksen venepörssi löytyy täältä:

 

 

 

Pukutilojen käyttö

Kilpailijoille suositellaan kisapukeutumista ennen kilpailupaikalle tuloa. Veryttelyasun riisuminen ennen kilpailua voi tapahtua oman veneen tai auton luona. Mikäli on tarvetta pukuhuoneen käyttöön, niin kilpailijoita ohjeistetaan sopivasta henkilömäärästä yhtä pukuhuonetta kohden. Samoin ohjeistetaan välttämään pukutilojen käyttöä juuri ennen veneiden vesillelaskua, jotta ruuhkilta pukuhuoneissa vältytään.

Kisan jälkeen pukuhuoneiden käyttö jakaantuu selkeästi pidemmälle aikaa, koska soutajilla menee aikaa kisaan hieman vajaasta kolmesta tunnista viiteen tuntiin. Tämän vuoksi ruuhkaa pukuhuoneissa ei pääse niin helposti syntymään.

 

Käsihygienia

Käsien pesu on mahdollista jäähallilla. Käsidesiä on tarjolla useassa eri pisteessä.

 

Pesutilojen käyttö

Kilpailijoille suositellaan peseytymisen välttämistä jäähallin pesutiloissa. Paikkakunnalla majoituksessa olevia kehotetaan käyttämään omien hotellihuoneiden ja vuokramökkien pesutiloja, mikäli se on mahdollista. Myös uimarannalla peseytymistä suositellaan. Mikäli jäähallin pesutiloja kuitenkin joudutaan käyttämään, niin ihmisten enimmäismäärä rajoitetaan viranomaisohjeiden mukaiseksi.

 

Ruokailu

Ruokailu tapahtuu jäähallin kahviossa. Ruokaa tarjoillaan vain sen verran, että syöjiä on kerrallaan korkeintaan puolet kahvion asiakaspaikoista. Ruokatarjoilijat pitävät huolen siitä, että kahvioon ei tule liikaa ihmisiä kerralla ruokailemaan.

 

Tulospalvelu

Live-tulospalvelu on nähtävissä netissä olevalla sivustolla. Kisan jälkeen tuloksia tullaan julkaisemaan myös Kalevan Kierroksen nettisivuilla mahdollisimman nopeasti. Kisapaikalla olevalle tulostaululle tulevat myös paperiset tulosliuskat, mutta kilpailijoita ohjeistetaan katsomaan tuloksia nettisivuilta.

 

Palkintojenjako

Palkintojenjakoa ei järjestetä. Palkinnoille pääsevät soutajat saavat palkintonsa kisakansliasta siinä vaiheessa, kun tulospalvelu on saanut sarjan kolme parasta valmiiksi ja protestiaika on ohi.

 

Tiedotus

Kalevan Kierroksen hallitus tiedottaa kaikista soutuun liittyvistä muutoksista Kalevan Kierroksen nettisivuilla, Kalevan Kierroksen facebook-sivuilla, Kalevan Kiertäjien facebook-ryhmässä sekä sähköpostitse.

 

Yleisö

Yleisölle kerrotaan kuulutuksin ja ennakkotiedotuksin turvallisuusväleistä. Virroilla yleisö jakautuu Kalettomanlahden pohjukkaan noin 500 metrin mittaiselle alueelle sekä jäähallin parkkipaikan ympäristöön.

 

Puheenjohtajan terveiset tulevaa soutua varten:

 

Kalevan Kierros ja Forssan Salama järjestävät Forssassa 16.6 klo 16-19 tapahtuman, jossa voit tulla kokeilemaan soutamista yksiköllä tai vuorosoutuveneellä:

Kalevan kierroksen soutuun on reilu kuukausi. Ilmoittautuminen avataan piakkoin. Ohjeita soudun järjestelyistä koronatilanteen vuoksi julkaistaan ilmoittautumisen avaamisen yhteydessä.

Nyt on avattu tämän vuoden venepörssi. Siellä voit ilmoittaa halukkuutesi vuokrata yksikköä tai vuorosoutuvenettä aamu- tai iltapäivän lähtöön. Voit myös hakea soutukaveria. Samoin voit ilmoittaa, jos sinulla on mahdollisuus vuokrata oma veneesi toiseen tai jopa molempiin lähtöihin.

Venepörssiin jätettyjä ilmoituksia voit katsella täältä:

Kalevan Kierroksen soutu on 18.7.2020

Vallitsevan koronatilanteen vuoksi Kalevan Kierroksen hallitus on päättänyt siirtää soutua kolmella viikolla eteenpäin. Uusi päivämäärä soudulle on 18.7.2020. Soutupaikka pysyy samana. Mikäli valtioneuvoston ohjeistukset sallivat, soutu järjestetään normaaliin tapaan yksipäiväisenä tapahtumana, jossa on aamu- ja iltapäivälähdöt. Ilmoittautuminen avataan kesäkuun aikana. Ikäryhmien 70+ osalta odotellaan uusia ohjeita. Ohjeita erikoisjärjestelyistä tullaan julkaisemaan myöhemmin.

 

Kalevan Kiertäjät menestyksekkäitä sprinttisouduissa

 

Samaan aikaan, kun kiertäjät starttasivat omaan pyöräilyosuuteensa Lemillä, käynnistyi Virroilla puuveneiden sprinttisoudun SM-kisat. Lauantaina oli matkana 1 km. Koska pyöräily oli samaan aikaan, niin lauantain lähdössä ei kiertäjiä juurikaan ollut. Viilan Virin joukkueen pyöräilytulosta tosin saattoi heikentää se, että Marko Leppämäki souti lauantaina yksiköllä kakkoseksi ja parisoudussa ykköseksi. Leppämäen pyöräkunto jäi tällä kertaa arvoitukseksi. Myös Tammelan Ryskeen Tytti Pelkonen jätti pyöräilyn väliin ja oli soutamassa pikamatkaa saavuttaen pronssia sekavuorosoudussa.

Kaikille kiertäjille ei pelkkä pyöräily Lemillä riittänyt, vaan mukaan oli otettava vene seuraavan päivän soutua varten.

Sunnuntaina Virroilla oli vuorossa 10 km soutu. Vaikka kiertäjillä oli edellisenä päivänä ollut kohtuulisen raskas aika-ajo, niin siitä huolimatta aika monta kiertäjää suuntasi auton nokan Lemiltä Virroille. Alunperinhän sprinttisoutujen piti olla viikkoa aikaisemmin, jolloin ne eivät olisi haitanneet kiertäjiä. Nyt aika monesta sarjasta puutui soutajia kiertäjien ollessa pyöräilemässä Lemillä. Toivottavasti jatkossa aikataulut saadaan sovilteltua niin, että sprittisoudut eivät ole Kalevan Kierroksen pyöräilyn kanssa päällekkäin.

Huolimatta pyörälyn tuomasta rasituksesta olivat kiertäjät jälleen menestyksekkäitä soudussakin. Yksiköissä 10 km matkalla mitaleja tuli useampikin. Parhaan suorituksen teki Kirsi Korpijärvi, joka souti voittoon 40-vuotiaiden sarajassa.

Kirsi Korpijärvi lähdössä 10 km soutureitille.

Myös miesten sarjassa Lars Svenskberg souti mitaleille kolmanneksi nopeimpana 70-vuotiaiden sarjassa.

Lars Svenskbergillä 5 km soudettu.

Pyöräilystä poissaolleet Leppämäki ja Pelkonen voittivat yksiköissä oman sarjansa.

Vuorosoutu on yleensä ollut kiertäjien menestyslaji. Niin oli nytkin. 50-vuotiaiden miesten sarjassa Ari Ilola ja Jouko Peipinen olivat nopeimpia. Pronssille soutivat Ari-Pekka Rouvali ja Toni Hägg.

Kuva Tuula Nieminen

50-vuotiaiden nopein vuorosoutuvene on juuri lähtenyt matkaan.

60-vuotiaiden sarjassa voittoon souti pari Aimo Väisänen ja Leino Nisula.

Aimo Väisänen kävi pokkaamassa kultaa vuorosoudun 60-vuotiaiden sarjassa.

Naisten vuorosoudussa yleisessä sarjassa hopealle soutivat Tiia-Maria ja Marja Rauttola.

Hopeatuuletus Virroilla 10 km soudun jälkeen.

Vuorosoudun sekasarjassa 40-vuotiaissa voittoon souti Tytti Pelkonen parinaan Henry Viholainen. Toiseksi sijoittui Ari Ilola Tuula Niemisen parina.

Forssan Salaman soutajia palkintopallilla.

Parisoudussa 50-vuotiaiden sarjassa hopelle soutivat Anne Rasku ja Mikko Ylönen.

Päivän komeimmat tuuletukset nähtiin parisoutajien 50-vuotiaiden palkintopallilla.

Marko Leppämäki souti yksikön lisäksi parisoudun yleisen sarjan kultaa parinsa Marko Rossin kanssa kisan nopeimmalla ajalla 47.21.

Soudun keskimatkalta kieräjille useita SM-mitaleita

Puuvenesoudun keskimatkan SM-kisa käytiin Pirkan soudun yhteydessä Tampereella. Olosuhteet olivat helteiset, joten ihan ennätysaikoja ei ollut luvassa. Yön tyynen kelin jälkeen aamulla virisi hieman tuulta, joten soutukeli oli inhimillinen. Totuttuun tapaan kiertäjät olivat useassa sarjassa aivan kärjen tuntumassa. Muutamassa sarjassa Kalevan Kierroksen kiertäjille meni jopa kaksoisvoitto.

Kisan nopeimman ajan soutivat parisoutajat Jussi Naskali ja Toni Pyykkö. He voittivat 25km matkalla miesten parisoudun yleisen sarjan ajallaan 1.59.22. Myös 50-vuotiaiden parisoudun voittajat Seppo Henriksson ja Matti Pääkkönen alittivat kahden tunnin ajallaan 2.59.49.

Pirkan soudun yksinsoudun sarjan voitosta käytiin jälleen kerran tiukka taistelu Heikki Karjaluodon ja Jari Kuhnon kesken. Kahtena kierroksena soudetun kisan ensimmäisellä kierroksella voittotaistelussa oli vielä neljä venettä, mutta toisella kierroksella Karjaluoto sai kiristettyä 15 sekunnin eron Kuhnoon. Voittoaika oli 2.03.13. Yksinsoutajien kolmanneksi nopeimman ajan, 2.05.36, souti 40-vuotiaiden sarjan voittaja Marko Leppämäki.

Miesten 70-vuotiaiden sarjan voitosta käytiin myös tiukka kamppailu, joka tällä kertaa kääntyi Mauno Myllymäen voittoon. Toiseksi 19 sekunttia ykkössijan hävinneenä souti Lars Svenskberg.

Naisten yksisoudun voitto meni Marika Laaksoselle ajalla 2.23.27. Suvi Karjaluoto hävisi Laaksoselle kolme minuuttia.

Naisten 40-vuotiaiden SM-kultaan souti Kirsi Korpijärvi ajalla 2.26.52.

Naisten 50-vuotiaiden soudussa kiertäjille tuli kaksoisvoitto Riikka Kaipian viedessä kultaa ja Tytti Pelkosen ottaessa hopeaa.

Miesten vuorosoudun yleisen sarjan voittoon sousivat Jouni Ponnikas ja Pauli Turtiainen ajalla 2.11.52. Toiseksi soutivat Juuso ja Jouni Nurminen ajallaan 2.20.33.

Miesten 50-vuotiaiden vuorosoudun voittoon soutivat Ari Ilola ja Jouko Peipinen ajalla 2.15.54. Toiseksi souti kaksikko Toni Hägg ja Ari-Pekka Rouvali.

60-vuotiaiden vuorosoudun voiton vei pari Leino Nisula ja Aimo Väisänen ajalla 2.21.34.

Naisten vuorosoudun voitto meni Marja ja Tiia-Maria Rauttolalle ajalla 2.41.02

Parisoudun 50-vuotiaiden sekasarjassa voittoon souti Anne Rasku ja Mikko Ylönen ajalla 2.07.36.

SM-kisojen ulkopuolisten sarjan nopein vene oli Eero ja Jani Mäkipelto ajalla 2.11.14.

Kirkkovenesarjan voittoon 35km matkalla souti Kalmarin Soutajien joukkuessa Vesa Ruuska ajalla 2.31.52. Vammalan Kuntourheilijoiden kolmanneksi soutaneessa veneessä oli mukana Markus Välimäki.

 

 

 

Soudun palaute

Soudun jälkeen avattuun palautekyselyyn tuli 39 vastausta. Soutajia oli noin 250, joten vastausprosentti on noin 15 %.

Suurin osa vastaajista oli ollut tyytyväisiä kokonaisuudessaan soudun järjestelyihin ja reittiin.

Suurin osa piti reittiä hienona. Erityisesti kapea reitti sai suitsutusta sen suojaisuuden vuoksi. Kovallakaan tuulella reitille ei noussut isoa aallokkoa. Osa piti veneiden laskupaikkaa toimivana. Tulospalveluun oltiin myös enimmäkseen tyytyväisiä.

Suurimmat ongelmat koettiin kääntöpaikan läheisyydessä, kun takaisinpäin tulevien veneiden ja vasta puolimatkaa lähestyvien veneiden reitit kohtasivat. Samoin monet kaipasivat reitille lisää reittimerkintöjä. Erityisesti yksinsoutajien oli loppupäässä suunnistaa oudolla reitillä, jos etupuolella olevat veneet olivat ehtineet liian kauaksi. Myös johtoveneen ajaminen parisoutajien edellä aiheutti sen, että kärkipäässä soutaneilla yksiköillä ei ollut edessä venettä, minkä perässä suunnistaa. Myös soutukarttaa olisi haluttu hieman paremmaksi. Maalin havaitseminen soutuveneestä käsin oli ollut jonkin verran haastavaa. Veneiden laskupaikka oli ruuhkautunut ajoittain. Ja järjestäjiltä toivottiin nostoapua veneen vesille ja peräkärrylle nostamiseen.

Ensi vuotta ajatellen pitää reitille saada muutama poiju helpottamaan yksiköiden suunnistamista. Myös karttaa pitää parantaa luettavuuden parantamiseksi. Lähtö-, kääntö- ja maalipaikoista voisi tehdä suurennoksen kartan reunoille Keruun soudun tapaan. Kääntöpaikkaa lähestyttäessä voisi miettiä hieman lisäkiertoa, jotta jo puolimatkan jo ohittaneet eivät tulisi vastaan samalla ajolinjalla.

Parisoutuveneet siirretään vuorosoutajien lähtöön aamun lähdössä ja iltapäivällä johtovene ajaa yksin- ja vuorosoutajien edessä koko matkan. Soutuvastaava tekee kuuluttajalle materiaalia, jota voi käydä läpi soudun aikana. Myös tiedottamista selkeytetään ja pyritään olemaan ensi vuonna ajoissa yksityiskohtien kanssa.

Suomisportin kanssa oli edelleen joillain ongelmia. Kierroksen osalajeihin ilmoittaudutaan yleensä viime tipassa. Viimeisellä viikolla yli puolet osallistujista ilmoittautuu ja heistä puolet vasta viimeisenä päivänä. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, niin viimeisenä päivänä voi olla vaikea hallituksen jäsentenkään auttaa kaikkia. Myös järjestäjien kannalta olisi hyvä tietää osallistujamäärät mahdollisimman aikaisin.

Muutamalla pienellä yksityiskohdan parannuksella saamme varmasti ensi vuonna hienosti järjestetyn Kalevan Kierroksen soudun.

Terv soutuvastaava Ari Ilola

 

Virrat oli ensimmäistä kertaa Kalevan Kierroksen soudun soutupaikkana. Miten soudun järjestelyt sujuivat Virtain Urheilijoilta ja Kalevan Kierroksen soutuvastaavalta? Anna palautetta, niin saamme ensi vuonna vielä paremmin järjestetyn soutukisan aikaiseksi.

Kalevan Kierroksen 2019 soutu Virrat

 

2019 Kalevan Kierroksen soutu järjestettiin ensimmäistä kertaa Virroilla. 30 kilometrin soutuun oli ilmoittautunut yli 250 soutajaa. Heistä kolmasosa oli liikkeellä yksiköllä ja loput vuorosoutuveneellä. Tuulisessa säässä soudettiin reitti yhtenä 30 kilometrin kierroksena. Vaikka tuuli oli kova, niin tuulen suunta oli sellainen, että kovin suurta aallokkoa ei reitille päässyt muodostumaan.

Nopein vene souduissa oli Jussi Naskalin ja Toni Pyykön soutama parisoutuvene, joka kiersi reitin ajalla 2:35:09. Yksinsoudussa nopeinta vauhti piti Kalevan Kierroksen ulkopuolella soutanut Jari Kuhno ajalla 2:40:15, Toiseksi soutanut Heikki Karjaluoto hävisi minuutin voittajalle. Kierroksen soutajista nopeimmin matkasta suoriutui Viialan Virin Marko Leppämäki häviten Kuhnolle vajaa viisi minuuttia ajallaan 2:44:34.  Kiertäjistä toiseksi nopeimman ajan souti Tervakosken Padon Henri Nieminen häviten Leppämälle neljä minuuttia. Kolmanneksi nopein kiertäjä oli Tuusulan Tallaajien Jukka Haikonen ajalla 2:50:49.

Miehet yksinsoutu: Leppämäki, Karjaluoto ja Mäkelä

Naisten yksinsoudun nopein oli kierroksen ulkopuolella soutanut Marika Laaksonen ajalla 3:04:41. Kiertäjistä parhaan ajan sousi Pajulahden Johanna Herranen ajallaan 3:14:54. Toiseksi sijoittui Tammelan Ryskeen Tytti Pelkonen kuusi minuuttia voittajaa heikommalla ajalla. Kolmanneksi souti Pajulahden Kirsi Korpijärvi.

Naiset yksinsoutu: Karjaluoto, Laaksonen ja Herranen

Vuorosoudussa nopein pari oli Viialan Virin Markus Välimäki/Juha Prittinen ajalla 2:53:06. Heille kaksi minuuttia hävisi Lappeen Sinisten Tero Haikko/Mikko Paalumäki. Kolmanneksi nopein vuorosoutupari oli Tammelan Ryskeen Ari Ilola/Jouko Peipinen ajalla 2:56:57.

Miehet vuorosoutu: Välimäki, Prittinen, Haiko, Paalumäki, Kauppinen ja Tiihonen

Naisten nopein vuorosoutupari oli Kuusankosken Urheiluseuran Elina Kilpeläinen/Johanna Kilpeläinen ajalla 3:05:44. Heille KK-Länsi-Uusimaan pari Marja ja Tiia-Maria Rauttola hävisivät 23 minuuttia. Kolmanneksi sijoittuivat Milla Seppä ja Katja Huotari.

Naiset vuorosoutu: 2*Rauttola, 2*Kilpeläinen, Seppä ja Huotari

Sekasarjan nopein vuorosoutupari oli Suuntavaisto SK:n Mari Mahlamäki ja Mika Tervala ajalla 3:00:44.

Vuorosoudun sekparit: Tervala, Mahlamäki, Borgenström, Rissanen, Ruotsalainen ja Vavuli

Kalevan Kierroksen kokonaistilanteessa Järvenpää jatkaa kärjessä. Ossi Sippu nousi toiseksi ja Juha Lehtonen kolmanneksi.

Järvenpää tulossa maaliin iltapäivälähdössä

Naisten sarjassa Elina Kilpeläinen säilytti johtonsa. Kirsi Korpijärvi jatkaa toisena ja Johanna Herranen kolmantena.

Joukkuekisassa Kuntokonnat kasvatti johtoaan. Toiseksi nousi Viialan Viri. Kolmantena neljän lajin jälkeen on Tuusulan Tallaajat.

Naisten joukkuekilpailussa kärjessä soudun jälkeen on Kuusankosken Urheiluseura.  KK-Länsi-Uusimaa jatkaa toisena neljän lajin jälkeen. Eroa kärkijoukkueeseen yli 200 pisteellä. Kolmantena soudun jälkeen jatkaa Pajulahti.

Kalevan Kierros jatkuu seuraavaksi 76 km pyöräilyllä Iitissä 17.8.

Soudun tulokset: https://online4.tulospalvelu.fi/tulokset/fi/2019_kksoutu/

Kalevan Kierroksen tilanne neljän lajin jälkeen: http://80.83.6.73/results

Terv Ari Ilola

040 5956644

Kuvaaja: Jupe Nurmela
Kuvia saa vapaasti käyttää omiin tarkoituksiin. Kuvaajan nimi tulee mainita, jos kuvia julkaistaan lehdissä tai laajasti esim. somessa (blogi tmv.)

Suoralinkki kuviin