Kalevan Kierroksen vuosikokous etäyhteyksillä

Tärkeimmät asiat, mitä Markku Tunturin vetämässä vuosikokouksessa päätettiin, olivat seuraavat:

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja päätetään jäsenmaksu ja osallistumismaksut esityksen mukaisesti.

Hyväksyttiin alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

Toimintakertomus 2021

Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvioesitys vuodelle 2022.

Tiiu Tuomi valittiin puheenjohtajaksi.

Valittiin hallituksen jäseniksi: Ari Ilola, Osmo Perkamo, Hannu Kröger, Toni Pikkarainen, Elina Borgenström, Hannu Saarinen, Kirsi Korpijärvi, Ari Hiltunen. Lisäksi hallitus valtuutettiin täydentämään hallitusta kymmeneen jäseneen asti.

Juhani Joutsenniemen aloitteita ei hyväksytty.

Hallitus esitys etäkokouksen hyväksymistä jatkossa kokousvaihtoehdoksi hyväksyttiin.

 

 

Tämän vuoden vuosijuhla ensi vuoden luistelun yhteydessä.

 

Vuoden 2021 kokonaiskilpailun palkinnot jaetaan ensi vuoden luistelun jälkeen Kuopiossa 19.2.2022. Varaathan lauantai-illan vapaaksi, jotta päästään aloittamaan ensi vuosi juhlallisesti. Muista myös Tuusulan Tallaajien yhteiskuljetusmahdollisuus.

 

Uusi Kiertäjäpodcast julkaistu

Tuoreimmassa Kiertäjäpodcastissa on vieraana pitkäaikainen Kalevan Kiertäjä Juhani Joutsenniemi. Juhani on ollut erittäin aktiivinen aloitteen tekijä jo monen vuoden ajan. Kuuntele mitä ajatuksia Juhanilla on ollut Kierroksen kehittämiseksi.

 

Kaksi sääntömuutosehdotusta

 

Tämän vuoden vuosikokouksessa on käsittelyssä kaksi sääntömuutosehdotusta. Jäsenistöltä tuli määräaikaan mennessä yksi aloite ja hallitus esittää yhtä sääntömuutosta.

Juhani Joutsenniemi ja Raimo Stenvall ovat tehneet aloitteen, joka menee näin:

VUOSIKOKOUSALOITE koskien sarjoja M22, N22, N70 ja M80

Aloitteen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta osallistua Kalevan Kierrokseen niin nuorimmissa kuin vanhimmissakin ikäsarjoissa. Ehdotamme, että näissä ikäsarjoissa voittoon riittää viisi lajia ja jokainen voi jättää pois haluamansa kuudennen lajin.

Alle 22-vuotiailla osallistumista vähentää KK:n lajikirjon moninaisuus, eri lajien tekninen osaaminen ja suoritusvälineiden kustannukset. Sen ikäiset kestävyysurheilua harrastavat ja potentiaaliset kiertäjät hallitsevat muutamaa kierroksen lajeista. Heille jo kahden uuden lajin oppiminen on haastavaa, mutta kolme uutta lajia voi olla liikaa. Siksi osallistumiskynnyksen alentamiseksi olisi mielekästä vähentää suurin lajimäärä viiteen.

Vanhimmissa ikäsarjoissa N70 ja M80 ongelmina ovat monet lajivammat ja pitkien matkojen rasitukset.  Niiden vuoksi kiertäminen täytyy lopettaa, vaikka urheileminen vielä kiinnostaa ja kierroksen sosiaalisuus edelleen koukuttaa. Maksimilajimäärän vähentäminen viiteen toisi monelle ikäsarjalaiselle riittävän motivaation jatkaa kiertämistä.

Toinen mahdollisuus on matkojen lyhentäminen. Monen kestävyyslajin SM-kisoissa on lyhemmät matkat nuorille ja senioreille. Pistelasku ei aiheuta ongelmia, kun käytetään matkan lyhenemään suhteutettuja kertoimia.

Hallitus käsitteli aloitetta omassa kokouksessaan ja vastustaa aloitetta seuraavien syiden vuoksi:

Kalevan Kierros on aikoinaan perustettu kuuden kestävyyslajin kierrokseksi. Olisi ”perustuslain” vastaista muuttaa sääntöjä niin, että kierros olisikin vain viiden lajin kierros. Alkuperäinen idea usean eri lajin yhdistelmästä kutistuisi olennaisesti. Kalevan Kierroksen toinen sääntö on: Yhdistyksen tarkoituksena on kestävyys- ja kuntourheilun edistäminen. Tarkoitustaan toteuttaessaan yhdistys järjestää Kalevan Kierros -nimisen kuuden erillisen kestävyysurheilulajin yhteiskilpailun Suomessa.

Kalevan Kierroksen eri sarjoissa on suurin piirtein samat säännöt. Ei olisi tasa-arvoista, että eri sarjoissa alettaisiin soveltamaan erilaisia sääntöjä. Tämä tekisi kierroksen kokonaistilanteen seuraamisesta hankalan. Aloitteessa mainittujen sarjojen palkitut voisivat olla viiden lajin jälkeen aivan eri kuin kuuden lajin jälkeen. Ja mikäli palkinnot jaettaisiin viiden lajin jälkeen, niin kaikkien kiertäjien tulosluettelossa vuoden lopussa viisi lajia suorittanut oman ikäsarjansa voittaja voisi olla jopa alempana kuin samassa sarjassa kuusi lajia suorittanut kiertäjä. Kalevan Kierroksen säännöissä on palkitsemisesta seuraavanlainen maininta: Kuusi Kalevan Kierroksen lajia hyväksytysti suorittaneet saavat palkinnoksi kultamitalin, viisi lajia hyväksytysti suorittaneet hopeamitalin ja neljä lajia hyväksytysti suorittaneet pronssimitalin. Mikäli viidessä lajissa eniten pisteitä kerännyt Kalevan Kierroksen sarjan voittaja saisi hopeamitalin, mutta kuudessa lajissa vähemmän pisteitä kerännyt saman sarjan kiertäjä saisi kultamitalin, niin tilanne ei olisi oikein looginen.

Kalevan Kierroksen tuloslaskenta vaikeutuisi oleellisesti, mikäli eri sarjoissa pistelasku tapahtuisi eri tavoin. Tuloslaskenta vaatii melko paljon aikaa vievää työtä. Hallituksella ei ole resursseja lisätä kovin paljoa lisätyötä tuloslaskentaan. Usean eri sarjan erilainen tuloslaskentalogiikka toisi ylimääräistä työtä, joka nykyresursseilla ei ole mahdollista.

Mikäli sarjan tulokset laskettaisiin viiden lajin perusteella, niin todennäköisyys sille, että jokainen kiertäjä suorittaisi vain viisi lajia, kasvaisi todella paljon. Kukin kiertäjä jättäisi todennäköisesti heikoimman lajin tekemättä. Tämä merkitsee sitä, että Kalevan Kierroksen osalajien suoritusmäärät pienenisivät. Tämä on taloudellisesti huono asia ja heikentäisi Kalevan Kierroksen neuvotteluvaltteja eri osalajien järjestämisen suhteen. Uusien kiertäjien tulo mukaan Kierrokselle sen johdosta, että laskettaisiin vain viiden lajin tulos, on hyvin epävarmaa.

Yhden lajin pois jättäminen ei toisi oleellisesti helpotusta suoritusvälineiden kustannuksiin. Suurimmalla osalla vanhemmista ikäryhmistä on jo hankittuna tarvittavat välineet kaikkien lajien suorittamiseen. Ja ensimmäistä kertaa Kierrokselle tulevan ei tarvitse ostaa kaikkia välineitä, vaan niitä pystyy lainaamaan tai vuokraamaan. Myös käytettynä löytyy kohtuu hinnalla monen lajin suoritusvälineistöt. Toki kaikkiin lajeihin saa ostettua todella kalliita välineitä, mutta ilman niitäkin voi Kierrokselle osallistua ja jopa menestyä eri ikäsarjoissa.

Matkoja on lyhennetty reilusti alkuperäisistä matkoista. Nytkin matkat ovat pitkiä, mutta vielä kohtuullisesti suoritettavissa pienellä harjoituksella jopa yli 80-vuotiaiden sarjoissa. Taulukkopisteitä tulee lähes kaikille kiertäjille yli 70-vuotiaiden sarjoissa jokaisesta lajista. Vain suunnistuksessa taulukkopisteiden saavuttaminen on ollut vaikeaa yli 75-vuotiaiden keskuudessa, mutta suunnistuksen sääntömuutoksen johdosta suorituspisteen saaminen helpottui huomattavasti. Sekä nuorten että vanhempien yli 70-vuotiaiden sarjoissa on tehty kovia tuloksia nykyisilläkin matkoilla. Yyterissä alle 22-vuotiaiden Hannelin juoksi maratonilla Kierroksen toiseksi parhaan tuloksen. Ja suunnistuksessa sekä soudussa parhaat yli 70-vuotiaat ovat olleet 40 parhaan joukossa tänä vuonna.

Sääntömuutosehdotus vuosikokouksen pitämiseksi etänä

Kalevan Kierroksen hallitus esittää, että Kalevan Kierroksen kokouksen voisi järjestää myös etäyhteyksillä. Tällä hetkellä koronan vuoksi on käytössä poikkeuslaki, jonka vuoksi viime vuoden ja tämän vuoden vuosikokous voidaan järjestää etäyhteyksillä. Yhdistyslakiin on tulossa muutoksia, joiden perusteella etäyhteyksillä käytävät kokoukset voisivat olla mahdollisia myös jatkossa. Yhdistyslain muutos on kuitenkin vielä suunnitteluvaiheessa, joten Kalevan Kierroksen hallitus esittää seuraavaa lisäystä sääntöihin:

Yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen
varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen voi osallistua tavallisen
kokousosallistumisen lisäksi tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus
päättää siitä, miten etäosallistujien osallistumisoikeus ja
ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa
yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla
tavalla. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on
mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos
kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen
puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

 

 

 

Yyteri Maratonin palautteen kooste

Palautetta antoi 34 juoksijaa. Hallitus käsitteli palautteen ja toimii sen mukaan, että ensi vuonna järjestelyt sujuvat varmasti paremmin kuin tänä vuonna.

 

 

Kooste avopalautteesta

 • Ilmoittautuminen oli sekavaa ja ruuhkaisaa. Zippi pitäisi olla kirjekuoressa.
 • Buffettia olisi kaivannut
 • Majoitus aivan lähdön vieressä erinomainen valinta
 • Viimeisen 5km osalta kilometritolpat puuttuivat
 • Kartta kisakeskuksesta etukäteen olisi ollut tarpeen
 • Maalissa mehu olisi ollut tarpeen, kun urheilujuomaa ei pystynyt juomaan ja vesikin teki pahaa, jostain olisi pitänyt saada nopeasti energiaa ja nestettä. Myös ruokatarjoilu oli pettymys. Keittoa en juoksun jälkeen pystynyt ärtyneellä vatsalla syömään, eikä mitään muuta ollut tarjolla. Pari siivua vaaleaa leipää ja muki mehua olisi pelastanut tilanteen.
 • Urkkajuoma oli liian kylmää
 • Vessoja pitäisi olla enemmän lähtöalueella
 • Parkkitilaa oli varmasti riittävästi
 • Ruoka ja sauna maalissa oli hyvä!

Kehitettävää vuodelle 2022

 • Järjestäjäkonsortion tulee pitää säännöllisiä palavereja ja tiedottaa toisiaan aikeistaan. Kisa ei voi olla kolmen yksilön erillissuoritus.
 • EA-tieto etukäteen ja näkyvästi paikalle
 • Ilmoittautuminen auki silloin kun luvataan ja kaikki materiaali kuoreen ja mieluiten ihmisten itsensä haettavaksi.
 • Kasvisruoka pitää huomioida
 • Kilometritolpat reitille, vähintään viimeiset 5km.
 • Kisa-alueen, parkkialueen ja reitin kuvat etukäteen nettiin.
 • Urheilujuoman vahvuus oli liian kova.
 • WC-tiloja varmaan on riittävästi, mutta nyt tuntui, että ne loppuu, joten viitoitukset alueelle paremmin, missä on vessoja.
 • Mökkimajoituksen markkinointi KKssa ennalta paremmin
 • Palkintojen jako osaavien käsiin – kuulutus ja jakajat ovat kokoajan paikalla ja tekevät yhteistyötä ja palkintojen jaossa on pienen hetken juhlan tunnelmaa. Palkinnot voisivat KKn puolesta olla vaikka jotain paikallista tuotetta, ruisleipää tai mitä vaan, ihmiset alkavat olla aika kyllästyneitä Kiinan pyttyihin.
 • Muistomitaliin vuosiluku, kaivertamalla tai tarralla takapuolelle.

 

Vuosikokouskutsu:

Aika: 27.11.2021 klo 13 – 15

Paikka: Etäkokous, linkki kokoukseen toimitetaan kaikille jäsenille heidän Suomi Sportissa mainitsemaansa sähköpostiosoitteeseensa viimeistään 20.11.2021 mennessä.

Vuosikokouksessa on puhe- ja äänioikeus Kalevan Kierroksen jäsenillä.

Asiat:

§1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

§2. Todetaan kokouksen laillisuus.

§3. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.

§4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

§5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja päätetään jäsenmaksun ja osallistujamaksujen suuruuksista seuraavalle kaudelle.

§6. Käsitellään alustava toimintasuunnitelma sitä seuraavalle kaudelle.

§7. Käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvioehdotus alkaneelle tilikaudelle.

§8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosikokouksesta lähtien alkavaksi vuoden pituiseksi toimikaudeksi.

§9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan varsinaiset jäsenet alkavaksi vuoden pituiseksi toimikaudeksi.

§10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

§11. Käsitellään sääntömuutosesitykset ja muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle
viimeistään vuosikokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä.

§12. Kokouksen päättäminen.

Ensi vuoden Kalevan Kierros on toivottavasti parin vuoden tauon jälkeen kuudesta lajista koostuva kilpailu, jossa osalajit ja ajankohdat ovat:

19.2.2021 Luistelu Kuopio

27.3 Hiihto Pyhäjärvi

21.5 Juoksu Pori

2.7 Soutu Jyväskylä

20.8 Pyöräily Järvenpää

17.9 Suunnistus Jaala/Kuusankoski

Tulokset ja tilastot muutoksen alla

Kalevan Kierroksen tuloslaskenta, joukkueiden kokoaminen ja tilastot ovat olleet jo vuosia Ohtu-järjestelmässä. Ohtu oli järjestelmä, johon tulokset aiemmin syötettiin ja jonka kautta niitä mm esitettiin Kalevan Kierroksen sivuilla. Järjestelmä tehtiin yli 10 vuotta sitten Kalevan Kierrokselle oppilastyönä ja se oli siis räätälöity Kalevan Kierroksen tarpeisiin hyvin. Valitettavasti ohjelmaa ei ole ollut mahdollista enää päivittää viime vuosina ja sen vuoksi se aiheutti ison tietoturvariskin. Jotta kalevankiertäjien tietoja ei olisi päässyt vääriin käsiin, meidän oli pakko lopettaa järjestelmän käyttäminen mahdollisimman pikaisesti.
Tämän vuoksi tulospalvelu-sivut ovat erilaiset kuin aikaisemmin. Ihan niin kattavasti uusilta tulossivuilta ei vielä löydy samoja tietoja kuin aikaisemmin, mutta tilanne parantuu pikku hiljaa. Kaikki tulokset ovat tallessa ja Hannu Kröger on laittanut niitä nettisivuille koko viime viikon.
Etsimme siis korvaavaa järjestelmää, jolla pystyisimme tietoturvaa parantamaan. Mikäli kiertäjillä on ehdotuksia uudeksi järjestelmäksi, niin mielellämme otamme ehdotuksia vastaan!
Näistä linkeistä näet tämän hetken tilanteen Kierroksella sekä pyöräilyn tulokset kiertäjien osalta:
Kun haluat katsoa miten edellisinä vuosina kilpakumppanit menestyivät eri osalajeissa, niin tällä hetkellä se onnistuu parhaiten vanhoja vuosikirjoja tutkimalla. Vuosikirjat löytyvät täältä pdf-muodossa:

Vuosijuhla siirtyy ensi vuoteen

Poikkeuksellisen Kalevan Kierros vuosi 2021 päättyy luisteluun joulukuun puolenvälin tienoilla. Tämä merkitsee sitä, että sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä sitä ennen. Viime vuonna vuosikokous ja -juhla pidettiin etänä samaan aikaan. Nyt se ei ole mahdollista, kun tämän vuoden tulokset eivät ole vielä selvinneet vuosikokoukseen mennessä. Vuosikokous sujui etäyhteyksien avulla sen verran hyvin viime vuonna, että tänäkin vuonna kokous järjestetään myös etänä. Vuosikokous on 27.11.2021. Tarkemmat tiedot kokouksesta julkaistaan lähempänä tilaisuutta.

Vuosijuhla, jossa jaetaan tämän vuoden palkinnot, pidetään luistelun yhteydessä Kuopiossa. 19.2.2022 lauantaina luistelun jälkeen palkitaan vuonna 2021 menestyneet kiertäjät.

KK hallituksen kokous

Hallitus on kokoontunut viime vuosien aikana enemmän etäyhteyksien kautta kuin fyysisesti samassa paikassa. Osittain koronan vuoksi tällainen järjestely on ollut jopa pakon sanelemaa, mutta kyllä erilaisten netin kokousmahdollisuuksien hyödyntäminen on tuonut myös säästöjä matkakulujen poistuessa suurimmasta osasta kokouksista. Tosin fyysisessä kokouksessa asioiden käsittely on toisinaan hieman parempaa, joten pelkkiin etäkokouksiin siirtyminen ei ole järkevää.

Kokouksen tarkistamaton pöytäkirja löytyy täältä, mutta tärkeimmät asiat olivat:

Tällä hetkellä Kierrokselle ilmoittautuneita 217. Pudotusta viime vuodesta melko paljon, mutta ilmoittautuneita on tullut aikaisempina vuosina vuoden edetessä lisää.

Päätettiin, että Kalevan Kierroksen saa hyväksytysti suoritetuksi kolmella lajilla.

Soutuun noin 190 ilmoittautunutta. Reitin merkkausta parannettu. Livelähetystä facebook-kanavalla kokeillaan.

Tehdään kysely pyöräilyreitin tutustumisajon tarpeellisuudesta.

Selvitellään onko suunnistuksessa mahdollisuus 1:7500 mittakaavan karttaan.

Kuopiossa voisi olla perjantaina illalla yksi erä luistelua, mikäli se järjestelyiden puolesta onnistuu. Kärkinaisten sijoittaminen samaan (kuumaa) erään, mikäli heidän ajat niihin riittävät.

Vuosikokous pidetään etäyhteyksillä marraskuussa 27.11.2021. Vuosijuhlaa ei voi pitää tänä vuonna, koska luistelu on niin myöhään joulukuussa. Vuosijuhla voisi olla ensi vuoden luistelun yhteydessä Kuopiossa 19.2.2021 luistelun jälkeen

Vuoden 2022 alustavat päivämäärät ja paikkakunnat:

19.2.2021 Luistelu Kuopio

27.3 Hiihto Pyhäjärvi

21.5 Juoksu Pori

2.7 Soutu Jyväskylä

20.8 Pyöräily Järvenpää

17.9 Suunnistus Jaala/Kuusankoski