Miten Sinä muuttaisit Kalevan Kierrosta vai muuttaisitko?

Read more

Viime vuoden palkinnot jaetaan Pyhäjärvellä

Palkitsemistilaisuus on hiihtoa edeltävänä iltana Hotelli Pyhäsalmessa 26.3 klo 18.00.

Edellisen vuoden palkintojenjakoa ei voitu järjestää vuoden 2021 aikana, koska luistelu järjestettiin niin myöhään, että tulokset olivat selvillä vasta vähän ennen joulua. Tarkoitus oli järjestää palkintojenjako luistelun yhteydessä Kuopiossa, mutta koronan vuoksi rajoitustoimet estivät myös tämän vaihtoehdon. Tämän vuoksi palkintojenjako suoritetaan hiihdon yhteydessä Pyhäjärvellä. Tilaisuudessa palkitaan viime vuonna palkinnoille päässeet. Myös jokaisen hyväksytysti Kierroksen suorittaneet voivat hakea oman diplominsa ja mitalinsa samasta paikasta.

Read more

Viime vuoden parhaat palkitaan hiihdon yhteydessä

 

Koska ravintolarajoitukset ovat vieläkin osittain voimassa, niin Kalevan Kierroksen palkintojenjako viime vuoden osalta siirtyy pidettäväksi Pyhäjärvelle. Kuopiossa ei siis ole mitään virallista tilaisuutta. Vuosijuhlan käytännön järjestelyt ovat vielä auki, mutta tilaisuus olisi lauantaina illalla 26.3 Hotelli Pyhäsalmen kokoustiloissa. Tarkemmat tiedot selviävät hieman myöhemmin.

Paras osalaji äänestys

 

Missä lajissa järjestäjät onnistuivat parhaiten? Äänestä omasta mielestäsi parhaat järjestäjät.

 

Vuoden 2021 palkinnot ja vuosijuhla luistelun yhteydessä illalla 19.2.2022 Kuopiossa

 

Vuoden 2021 kokonaiskilpailun palkinnot jaetaan ensi vuoden luistelun jälkeen Kuopiossa 19.2.2022. Varaathan lauantai-illan vapaaksi, jotta päästään aloittamaan ensi vuosi juhlallisesti. Muista myös Tuusulan Tallaajien yhteiskuljetusmahdollisuus.

Illan ohjelma Hotelli Puijonsarven Puikkari-salissa 19.2.2022:

 • Palkintojenjako klo 16-17
 • Juhlaillallinen alkaen klo 18
 • Esa Elorannan keikan alku n. klo 19
 • Baari sulkeutuu klo 22

 

Kalevan Kierroksen vuosikokous etäyhteyksillä

Tärkeimmät asiat, mitä Markku Tunturin vetämässä vuosikokouksessa päätettiin, olivat seuraavat:

Päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää hallitukselle vastuuvapaus.

Vahvistettiin hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja päätetään jäsenmaksu ja osallistumismaksut esityksen mukaisesti.

Hyväksyttiin alustava toimintasuunnitelma vuodelle 2023.

Toimintakertomus 2021

Hyväksyttiin hallituksen laatima talousarvioesitys vuodelle 2022.

Tiiu Tuomi valittiin puheenjohtajaksi.

Valittiin hallituksen jäseniksi: Ari Ilola, Osmo Perkamo, Hannu Kröger, Toni Pikkarainen, Elina Borgenström, Hannu Saarinen, Kirsi Korpijärvi, Ari Hiltunen. Lisäksi hallitus valtuutettiin täydentämään hallitusta kymmeneen jäseneen asti.

Juhani Joutsenniemen aloitteita ei hyväksytty.

Hallitus esitys etäkokouksen hyväksymistä jatkossa kokousvaihtoehdoksi hyväksyttiin.

 

 

Uusi Kiertäjäpodcast julkaistu

Tuoreimmassa Kiertäjäpodcastissa on vieraana pitkäaikainen Kalevan Kiertäjä Juhani Joutsenniemi. Juhani on ollut erittäin aktiivinen aloitteen tekijä jo monen vuoden ajan. Kuuntele mitä ajatuksia Juhanilla on ollut Kierroksen kehittämiseksi.

 

Kaksi sääntömuutosehdotusta

 

Tämän vuoden vuosikokouksessa on käsittelyssä kaksi sääntömuutosehdotusta. Jäsenistöltä tuli määräaikaan mennessä yksi aloite ja hallitus esittää yhtä sääntömuutosta.

Juhani Joutsenniemi ja Raimo Stenvall ovat tehneet aloitteen, joka menee näin:

VUOSIKOKOUSALOITE koskien sarjoja M22, N22, N70 ja M80

Aloitteen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta osallistua Kalevan Kierrokseen niin nuorimmissa kuin vanhimmissakin ikäsarjoissa. Ehdotamme, että näissä ikäsarjoissa voittoon riittää viisi lajia ja jokainen voi jättää pois haluamansa kuudennen lajin.

Alle 22-vuotiailla osallistumista vähentää KK:n lajikirjon moninaisuus, eri lajien tekninen osaaminen ja suoritusvälineiden kustannukset. Sen ikäiset kestävyysurheilua harrastavat ja potentiaaliset kiertäjät hallitsevat muutamaa kierroksen lajeista. Heille jo kahden uuden lajin oppiminen on haastavaa, mutta kolme uutta lajia voi olla liikaa. Siksi osallistumiskynnyksen alentamiseksi olisi mielekästä vähentää suurin lajimäärä viiteen.

Vanhimmissa ikäsarjoissa N70 ja M80 ongelmina ovat monet lajivammat ja pitkien matkojen rasitukset.  Niiden vuoksi kiertäminen täytyy lopettaa, vaikka urheileminen vielä kiinnostaa ja kierroksen sosiaalisuus edelleen koukuttaa. Maksimilajimäärän vähentäminen viiteen toisi monelle ikäsarjalaiselle riittävän motivaation jatkaa kiertämistä.

Toinen mahdollisuus on matkojen lyhentäminen. Monen kestävyyslajin SM-kisoissa on lyhemmät matkat nuorille ja senioreille. Pistelasku ei aiheuta ongelmia, kun käytetään matkan lyhenemään suhteutettuja kertoimia.

Hallitus käsitteli aloitetta omassa kokouksessaan ja vastustaa aloitetta seuraavien syiden vuoksi:

Kalevan Kierros on aikoinaan perustettu kuuden kestävyyslajin kierrokseksi. Olisi ”perustuslain” vastaista muuttaa sääntöjä niin, että kierros olisikin vain viiden lajin kierros. Alkuperäinen idea usean eri lajin yhdistelmästä kutistuisi olennaisesti. Kalevan Kierroksen toinen sääntö on: Yhdistyksen tarkoituksena on kestävyys- ja kuntourheilun edistäminen. Tarkoitustaan toteuttaessaan yhdistys järjestää Kalevan Kierros -nimisen kuuden erillisen kestävyysurheilulajin yhteiskilpailun Suomessa.

Kalevan Kierroksen eri sarjoissa on suurin piirtein samat säännöt. Ei olisi tasa-arvoista, että eri sarjoissa alettaisiin soveltamaan erilaisia sääntöjä. Tämä tekisi kierroksen kokonaistilanteen seuraamisesta hankalan. Aloitteessa mainittujen sarjojen palkitut voisivat olla viiden lajin jälkeen aivan eri kuin kuuden lajin jälkeen. Ja mikäli palkinnot jaettaisiin viiden lajin jälkeen, niin kaikkien kiertäjien tulosluettelossa vuoden lopussa viisi lajia suorittanut oman ikäsarjansa voittaja voisi olla jopa alempana kuin samassa sarjassa kuusi lajia suorittanut kiertäjä. Kalevan Kierroksen säännöissä on palkitsemisesta seuraavanlainen maininta: Kuusi Kalevan Kierroksen lajia hyväksytysti suorittaneet saavat palkinnoksi kultamitalin, viisi lajia hyväksytysti suorittaneet hopeamitalin ja neljä lajia hyväksytysti suorittaneet pronssimitalin. Mikäli viidessä lajissa eniten pisteitä kerännyt Kalevan Kierroksen sarjan voittaja saisi hopeamitalin, mutta kuudessa lajissa vähemmän pisteitä kerännyt saman sarjan kiertäjä saisi kultamitalin, niin tilanne ei olisi oikein looginen.

Kalevan Kierroksen tuloslaskenta vaikeutuisi oleellisesti, mikäli eri sarjoissa pistelasku tapahtuisi eri tavoin. Tuloslaskenta vaatii melko paljon aikaa vievää työtä. Hallituksella ei ole resursseja lisätä kovin paljoa lisätyötä tuloslaskentaan. Usean eri sarjan erilainen tuloslaskentalogiikka toisi ylimääräistä työtä, joka nykyresursseilla ei ole mahdollista.

Mikäli sarjan tulokset laskettaisiin viiden lajin perusteella, niin todennäköisyys sille, että jokainen kiertäjä suorittaisi vain viisi lajia, kasvaisi todella paljon. Kukin kiertäjä jättäisi todennäköisesti heikoimman lajin tekemättä. Tämä merkitsee sitä, että Kalevan Kierroksen osalajien suoritusmäärät pienenisivät. Tämä on taloudellisesti huono asia ja heikentäisi Kalevan Kierroksen neuvotteluvaltteja eri osalajien järjestämisen suhteen. Uusien kiertäjien tulo mukaan Kierrokselle sen johdosta, että laskettaisiin vain viiden lajin tulos, on hyvin epävarmaa.

Yhden lajin pois jättäminen ei toisi oleellisesti helpotusta suoritusvälineiden kustannuksiin. Suurimmalla osalla vanhemmista ikäryhmistä on jo hankittuna tarvittavat välineet kaikkien lajien suorittamiseen. Ja ensimmäistä kertaa Kierrokselle tulevan ei tarvitse ostaa kaikkia välineitä, vaan niitä pystyy lainaamaan tai vuokraamaan. Myös käytettynä löytyy kohtuu hinnalla monen lajin suoritusvälineistöt. Toki kaikkiin lajeihin saa ostettua todella kalliita välineitä, mutta ilman niitäkin voi Kierrokselle osallistua ja jopa menestyä eri ikäsarjoissa.

Matkoja on lyhennetty reilusti alkuperäisistä matkoista. Nytkin matkat ovat pitkiä, mutta vielä kohtuullisesti suoritettavissa pienellä harjoituksella jopa yli 80-vuotiaiden sarjoissa. Taulukkopisteitä tulee lähes kaikille kiertäjille yli 70-vuotiaiden sarjoissa jokaisesta lajista. Vain suunnistuksessa taulukkopisteiden saavuttaminen on ollut vaikeaa yli 75-vuotiaiden keskuudessa, mutta suunnistuksen sääntömuutoksen johdosta suorituspisteen saaminen helpottui huomattavasti. Sekä nuorten että vanhempien yli 70-vuotiaiden sarjoissa on tehty kovia tuloksia nykyisilläkin matkoilla. Yyterissä alle 22-vuotiaiden Hannelin juoksi maratonilla Kierroksen toiseksi parhaan tuloksen. Ja suunnistuksessa sekä soudussa parhaat yli 70-vuotiaat ovat olleet 40 parhaan joukossa tänä vuonna.

Sääntömuutosehdotus vuosikokouksen pitämiseksi etänä

Kalevan Kierroksen hallitus esittää, että Kalevan Kierroksen kokouksen voisi järjestää myös etäyhteyksillä. Tällä hetkellä koronan vuoksi on käytössä poikkeuslaki, jonka vuoksi viime vuoden ja tämän vuoden vuosikokous voidaan järjestää etäyhteyksillä. Yhdistyslakiin on tulossa muutoksia, joiden perusteella etäyhteyksillä käytävät kokoukset voisivat olla mahdollisia myös jatkossa. Yhdistyslain muutos on kuitenkin vielä suunnitteluvaiheessa, joten Kalevan Kierroksen hallitus esittää seuraavaa lisäystä sääntöihin:

Yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen
varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen voi osallistua tavallisen
kokousosallistumisen lisäksi tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus
päättää siitä, miten etäosallistujien osallistumisoikeus ja
ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa
yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla
tavalla. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on
mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos
kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen
puhevallan käyttäminen on rajoitettua.

 

 

 

Yyteri Maratonin palautteen kooste

Palautetta antoi 34 juoksijaa. Hallitus käsitteli palautteen ja toimii sen mukaan, että ensi vuonna järjestelyt sujuvat varmasti paremmin kuin tänä vuonna.

 

 

Kooste avopalautteesta

 • Ilmoittautuminen oli sekavaa ja ruuhkaisaa. Zippi pitäisi olla kirjekuoressa.
 • Buffettia olisi kaivannut
 • Majoitus aivan lähdön vieressä erinomainen valinta
 • Viimeisen 5km osalta kilometritolpat puuttuivat
 • Kartta kisakeskuksesta etukäteen olisi ollut tarpeen
 • Maalissa mehu olisi ollut tarpeen, kun urheilujuomaa ei pystynyt juomaan ja vesikin teki pahaa, jostain olisi pitänyt saada nopeasti energiaa ja nestettä. Myös ruokatarjoilu oli pettymys. Keittoa en juoksun jälkeen pystynyt ärtyneellä vatsalla syömään, eikä mitään muuta ollut tarjolla. Pari siivua vaaleaa leipää ja muki mehua olisi pelastanut tilanteen.
 • Urkkajuoma oli liian kylmää
 • Vessoja pitäisi olla enemmän lähtöalueella
 • Parkkitilaa oli varmasti riittävästi
 • Ruoka ja sauna maalissa oli hyvä!

Kehitettävää vuodelle 2022

 • Järjestäjäkonsortion tulee pitää säännöllisiä palavereja ja tiedottaa toisiaan aikeistaan. Kisa ei voi olla kolmen yksilön erillissuoritus.
 • EA-tieto etukäteen ja näkyvästi paikalle
 • Ilmoittautuminen auki silloin kun luvataan ja kaikki materiaali kuoreen ja mieluiten ihmisten itsensä haettavaksi.
 • Kasvisruoka pitää huomioida
 • Kilometritolpat reitille, vähintään viimeiset 5km.
 • Kisa-alueen, parkkialueen ja reitin kuvat etukäteen nettiin.
 • Urheilujuoman vahvuus oli liian kova.
 • WC-tiloja varmaan on riittävästi, mutta nyt tuntui, että ne loppuu, joten viitoitukset alueelle paremmin, missä on vessoja.
 • Mökkimajoituksen markkinointi KKssa ennalta paremmin
 • Palkintojen jako osaavien käsiin – kuulutus ja jakajat ovat kokoajan paikalla ja tekevät yhteistyötä ja palkintojen jaossa on pienen hetken juhlan tunnelmaa. Palkinnot voisivat KKn puolesta olla vaikka jotain paikallista tuotetta, ruisleipää tai mitä vaan, ihmiset alkavat olla aika kyllästyneitä Kiinan pyttyihin.
 • Muistomitaliin vuosiluku, kaivertamalla tai tarralla takapuolelle.

 

Vuosikokouskutsu:

Aika: 27.11.2021 klo 13 – 15

Paikka: Etäkokous, linkki kokoukseen toimitetaan kaikille jäsenille heidän Suomi Sportissa mainitsemaansa sähköpostiosoitteeseensa viimeistään 20.11.2021 mennessä.

Vuosikokouksessa on puhe- ja äänioikeus Kalevan Kierroksen jäsenillä.

Asiat:

§1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

§2. Todetaan kokouksen laillisuus.

§3. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.

§4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

§5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja päätetään jäsenmaksun ja osallistujamaksujen suuruuksista seuraavalle kaudelle.

§6. Käsitellään alustava toimintasuunnitelma sitä seuraavalle kaudelle.

§7. Käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvioehdotus alkaneelle tilikaudelle.

§8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosikokouksesta lähtien alkavaksi vuoden pituiseksi toimikaudeksi.

§9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan varsinaiset jäsenet alkavaksi vuoden pituiseksi toimikaudeksi.

§10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

§11. Käsitellään sääntömuutosesitykset ja muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle
viimeistään vuosikokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä.

§12. Kokouksen päättäminen.