Vuoden 2023 vuosikokousaloitteet

 

Kalevan Kierroksen vuosikokouksessa käsitellään sääntömuutosesitykset ja muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle viimeistään 20.10.2023 mennessä.

Mikäli haluat tehdä sääntömuutosehdotuksen, niin lähetä se osoitteella ari.ilola[ät]suomi24.fi

Vuoden 2022 vuosikokousaloitteet

 

Kalevan Kierroksen vuosikokouksessa käsitellään sääntömuutosesitykset ja muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle viimeistään vuosikokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä. Näitä esityksiä on tullut Juhani Joutsenniemeltä kolme kappaletta.

Aloite 1


Suomen Melonta ja Soutuliiton järjestämissä pienveneiden SM-kilpailuissa  parisoudun osallistujamäärät ovat lisääntyneet voimakkaasti vuosi vuodelta.  Tämän vuoden Virtain SM-kisoissa parisoutajien ja vuorosoutajien välinen suhde oli 74,7 % / 25,3 %. Siksi ehdotan, että Kalevan Kierroksessa hyväksyttäisiin parisoudun antamaan suorituspisteen lisäksi myös  taulukkopisteitä. Kun vuorosoutajat lähtevät 12 minuuttia yksinsoutajien perään, paarisoudussa vastaava ero on n. 15 minuuttia (laskennallisesti 14 min 05 sek) Parisoudun lisääntyneeseen suosioon saattaa eräänä syynä vaikuttaa se, että soutaminen koetaan mielekkäämpänä kuin melominen. Ongelmalliseen venepulaan helpotusta antaa vuokrattavien parisoutuveneiden runsas määrä. Vuorosoutuvene voidaan myös muuttaa parisoutuveneeksi pienehköllä työmäärällä ja kustannuksin.

Virtain SM-kisassa 10 km:n matkalla viiden parhaan parisoutajan keskim. aika oli 46,36, ja se oli 15% parempi kuin 5 parhaan vuorosoutajan vastaava aika 54,44

 

Kalevan Kierroksen hallituksen kanta aloitteeseen:

Parisoudun hyväksyminen KK lajipisteiden laskennassa

Hallitus on sitä mieltä, että parisoudun osallistujamäärät eivät ole lisääntyneet, vaan pikemminkin vähentyneet vuosi vuodelta jokaisessa soututapahtumassa. Jos otetaan vertailukohdaksi vaikkapa 1 km SM-sprinttimatkan osallistujamäärät, niin vuonna 2020 Tampereella oli 75 parisoutuvenettä. Vuotta myöhemmin veneitä oli Imatralla 71 ja tänä vuonna Virroilla parisoutuveneitä oli 69. Pirkan soudussa vastaavat luvut ovat: 2020 39, 2021 41 ja 2022 34. Myös Sulkavalla suuntaus on sama. Ja Sulkavalla tänä vuonna parisoutuveneitä oli 57, kun taas vuorosoutuveneitä oli 50.

Vuorosoutu on selkeästi parempi vaihtoehto yksinsoudulle, koska siinä ei tarvitse istua koko kisaa soutupenkissä. Pitkä istuminen on monelle soutajalle tuskainen kokemus. Vuorosoudussa pääsee välillä melomaan ja silloin takapuoli saa sopivasti toisenlaista ärsykettä ja pidemmänkään soudun jälkeen istuminen ei tuota vaivaa.

Jo tällä hetkellä Kalevan Kierroksen pistelasku on monimutkainen kokonaisuus. Jos siihen lisättäisiin parisoutajille uusi laskusysteemi, niin tilanne pahenisi entisestään. Aikasakon laskennassa olisi hyvä käyttää suurin piirtein saman matkan aikaisempia tietoja. Pirkan Soudussa 25 km matkalla tänä vuonna parisoutajat ovat olleet noin 14 min nopeampia kuin vuorosoutajat.  Toisaalta parisoudun kolmanneksi nopein vene voitti yksinsoutajien kärkeä vain kaksi minuuttia. Kalevan Kierrokselle parisoutajille sakkoajan laskeminen yhden kisan perusteella on mahdotonta. 

Myös sekaparien naisjäsenelle laskettavan aikasakon määrän laskenta olisi ongelmallinen. Pitäisikö se olla sama kuin vuorosoudussa vai jokin prosentuaalinen lukema jostain muusta luvusta?

Venepulaa ei ole ollut viimeisinä vuosina Kalevan Kierroksen soudussa. Kaikki venepörssiin ilmoituksen venetarpeestaan jättäneet ovat saaneet veneen vuokrattua.

Aloittelevien soutajien suunnistaminen peilin kanssa järvellä on hyvin hankalaa, mikäli sitä ei ole harjoitellut. Vuorosoudussa sen sijaan meloja pystyy kohtuu hyvin hoitamaan myös suunnistuksen. Tästä syystä ensimmäistä kertaa Kalevan Kierrokselle tulevien parien kannattaa valita vuorosoutu parisoudun sijasta.

Vuosikokouksessa pari vuotta sitten päätettiin lisätä vuorosoutajien aikasakkoa yksinsoutajiin nähden. Tämä tapahtui siitä syystä, että suurin osa kokouksessa mukana olleista kiertäjistä halusi sakon isommaksi. Ajatus sakon lisäämisessä oli se, että yksinsoutu on se laji, jossa suurin osa kärkipään kiertäjistä on mukana. Tämän vuoksi ei kannata lisätä niiden lajien määrää, joilla kärkipään kiertäjät suorittavat eri osalajit. Kun katsoo suurien soututapahtumien parisoutuihin osallistuneita, niin he ovat yleisimmin kovakuntoisia paljon soutua harrastaneita. Kun taas vuorosoudussa näkee useammin vähemmän soutuveneessä olleita. Kahden uuden soutajan on helpompi omaksua vuorosoutu kuin parisoutu. Parisoudulla Kalevan Kierroksen suorittavat olisivat todennäköisesti vähintään oman ikäsarjansa kärkipään kiertäjiä. Tämä heikentäisi entisestään tulosten vertailtavuutta.

Näistä syistä johtuen Kalevan Kierroksen hallitus ei kannata aloitetta.

 

 

Aloite 2

Monet kalevankiertäjät eivät voi suorittaa soutua (tai melontaa) soudun kilpailupäivänä. Syinä voi olla veneiden vaikea saatavuus, kuljetuspulmat, sairastumiset tai muut päällekkäiset tapahtumat. Heille ratkaisun voisi tarjota ergosoutaminen. Ehdotan, että sen voisi suorittaa Concept2-soutulitteella vapaasti valittavana ajankohtana soudun ja viimeisen lajin välisenä aikana. Tässä tarvitaan kahden todistajan läsnäoloa ja vakuutusta sekä videokuvausta. Ehdotan lisäksi, että soudettava matka on maraton ja että 1000 taulukkopistettä antava aika on Suomen ennätys (2.26.00,5). Taulukkopisteiden laskennassa käytetään yksikkösoudun kerrointa. Osallistumismaksu suoraan KK:n tilille. Ergosoutua kutsutaan myös sisäsouduksi, mutta parhaat tulokset tehdään happirikkaassa ulkoilmassa. Näin se soveltuu Kierroksen ”ulkoilmalajien klassikko”-teemaan. Vaikka tätä ergo-mahdollisuutta käyttänee vain noin 10 – 20 kiertäjää, sitä kannattaa kokeilla muutamana vuotena. Havaittavat pulmat ja ongelmat voidaan korjata tai jättää kokeilu silleen.

 

 

Kalevan Kierroksen hallituksen kanta aloitteeseen:

Soudun suorittaminen concept-soutulaitteella

Kalevan Kierroksen soudussa ei ole ollut venepulaa. Veneitä on ollut tarjolla kisapaikalle kuljetuksella edellisinä vuosina. Soutupäivä on kaikkien tiedossa jo hyvissä ajoin. Tämän vuoksi kiertäjät pystyvät suunnittelemaan oman kisakalenterinsa hyvissä ajoin. Muiden kisatapahtumien päällekkäisyyksien kohdalla joutuu jokainen pähkäilemään, mihin kisaan osallistuu. Sairaana ollessa ei saa kilpailla Kalevan Kierroksella; eikä sisäsoutu toisi siihen mitään muutosta. Sairastapauksien johdosta valitettavasti joka vuosi joku kiertäjä joutuu jättämään jonkun osalajin väliin. Olisi erittäin epätasa-arvoista, jos sisäsoudun saisi soutaa valitsemanaan aikana ja varsinaiseen soututapahtumaan osallistuja joutuisi jättämään väliin esimerkiksi sairastumisen vuoksi.

Kalevan Kierroksen soutu on puuvenesoutua. Sisäsoudussa on monia erilaisia laitteita. Niiden vertaaminen puuvenesoutuun on erittäin hankalaa. Olosuhteet eivät juurikaan vaihtele sisäsoutulaitteilla soudettaessa. Jotta kaikki osallistujat voitaisiin pisteyttää tasa-arvoisesti, niin luonnossa tapahtuvalle soudulle pitäisi laskea olosuhteista tulevat korjauskertoimet, jotta vesillä soudettu aika olisi vertailukelpoinen sisäsoudun aikaan. Tällaisten kertoimien käyttö monimutkaistaisi tuloslaskentaa entisestään. Jos pistelaskenta olisi sisäsoudussa riippuvainen sen hetkisestä Suomen ennätyksestä, niin palaisimme jälleen kahden 1000 pisteen suorituksen mahdollisuuteen soudussa. 

Concept-laitteella soudettaessa tulos ei ota huomioon lainkaan soutajan painoa. Mitä kevyempi soutaja on, sitä heikomman tuloksen hän saa verrattuna raskaampiin soutajiin. Kun soutu tapahtuu vesillä, niin soutajan jokainen lisäkilo tuo aavistuksen lisävastusta veneen kulkuun. Tällaista vastuksen lisääntymistä ei sisäsoutulaitteella ole. 

Yksi oleellinen tekijä Kalevan Kierroksessa on yhteisöllisyys. Vuodesta toiseen kiertäjät kokoontuvat eri puolelle Suomea mittelemään kuudessa lajissa. Samalla tavataan toisia kiertäjiä. Tämä elementti puutuu sisäsoudusta, mikäli se tehdään kunkin kiertäjän omalla paikkakunnalla. 

Kalevan Kierroksen hallitus on sitä mieltä, että sisäsoutu on eri laji kuin puuvenesoutu. Sisäsoutu soveltuu hyvin myös puuvenesoudun harjoitteluun, mutta samoilla kriteereillä eri soutumuotoja ei voi vertailla.

Kalevan Kierroksen hallitus ei kannata aloitetta yllä mainituista syistä johtuen.

 

Aloite 3

 

Nuorten sarjat

 Aloitteen sytykkeenä on 14 vuotiaana kierroksen suorittanut Otto Viholainen. Keskeinen piirre hänen viime vuoden suorituksessaan oli neljä lajia. Siksi ehdotan, että Kalevan Kierrokseen lisätään alle 18 vuotiaiden sarja, jossa huomioidaan neljä (parasta) lajia. Vastaavasti alle 22 vuotiaiden sarjassa maksimipisteet voi saada viidestä lajista. Näiden lisäysten ja muutosten tarkoituksena on madaltaa kynnystä tulla mukaan Kalevan Kierrokseen.

 Nuorilla kestävyysurheilijoilla osallistumista vähentää KK:n lajikirjon moninaisuus, eri lajien tekninen osaaminen ja suoritusvälineiden kustannukset. Nuoret urheilua harrastavat ja potentiaaliset kiertäjät hallitsevat muutamaa kierroksen lajeista. Heille jo kahden uuden lajin oppiminen on haastavaa, mutta kolme uutta lajia voi olla liikaa. Siksi osallistumiskynnyksen alentamiseksi olisi mielekästä vähentää suurin lajimäärä neljään / viiteen sekä miesten että naisten sarjoissa. Meille kiertäjille suuri huolenaihe on saada mukaan kierrokseen uusia ja erityisesti nuoria osallistujia.

 

 

Kalevan Kierroksen hallituksen kanta aloitteeseen:

Nuorten sarjojen lajimäärä

Kalevan Kierroksella ei ole ollut mukana kovin montaa alle 23-vuotiasta kiertäjää. Neljän lajin suorittamisella on päässyt lähes aina kolmen parhaan joukkoon. Vaikka lajimäärää vähennettäisiin, emme usko nuorten määrän kasvavan lainkaan. Syyt nuorten poissaoloon ovat jossain muualla kuin liian runsaassa lajimäärässä. 

Kalevan Kierroksen lajeista mikään ei ole niin vaikea, että sitä ei nuoret oppisi. 14-vuotiaana kestävyysominaisuudet ovat vielä vajavaiset, mutta kaikki Kalevan Kierroksen lajit ovat aivan mahdollisia jopa nuorempien päästä läpi. 20-vuotiaat saattavat olla jo monessa lajissa ihan kärkipään tasoisia urheilijoita. Tästä hyvänä esimerkkinä on Antti Järvenpään sijoittuminen 22-vuotiaiden sarjassa Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailun toiseksi kaikki kiertäjät mukaan lukien. 

Hallitus pitää tärkeänä sitä, että säännöt ovat kaikille kiertäjille samat riippumatta missä sarjassa kilpaillaan. Monimutkaisten pistelaskusysteemien tajuaminen vähemmän kiertäneille on jo nyt hieman työtä vaativa homma. Mitä vähemmän erilaisia erikoisjärjestelyitä pistelaskussa on, sitä parempi.

Yllä olevista syistä johtuen hallitus ei kannata aloitetta.

 

Varsinaisten aloitteiden lisäksi Joutsenniemi pohtii miten jatkossa tulisi toimia eri lajien määrän ja suorittamisen vaatimusten kanssa.

Lisäys vuosikokousaloitteeseen

 Kalevan Kierroksessa useimmilla osanottajilla tavoitteena saada suoritettua kaikki kuusi lajia tai muutamilla neljä lajia, jotta vuosituloksen saa tehtyä. Näiden tavoitteiden saavuttamisessa ongelmana ja kompastuskivenä saattavat olla kilpailupäivän esteet. Niitä voivat olla mm. lyhyt- tai pitkäaikaiset terveysvaivat, työmatkat, perhetilaisuudet (mm. hautajaiset, häät, syntymäpäivät) tai muut tapahtumat. Näihin pulmiin on teoreettisesti neljä ratkaisuvaihtoehtoa:

 1)    Lopputuloksiin hyväksytään viisi parasta lajia kuudesta.

 2)    Eri lajeille hyväksytään paikkausvaihtoehtoina sijaissuorituksia.

 3)    Otetaan mukaan seitsemäs lajia (lopputuloksiin kuusi parasta lajia)

 4)    Ei tehdä mitään

 Vaihtoehtoa 1 on esittänyt mm. Hannu Saarinen. Tällöin kiertäjien alussa lueteltuja ongelmia voidaan voimakkaasti vähentää. Voisi tulla imago-ongelmia.

 Itse olen esittämässä ratkaisua kohtaan 2 soutua koskien. Harkittuani asiaa olen päätynyt ehdottamaan, että muillekin lajeille voidaan tehdä sijaissuorituksia lukuun ottamatta suunnistusta. Seuraavassa eräitä mahdollisuuksia.

 Luistelu       rullaluisteluna                 kesällä, tiettynä päivänä

 Hiihto          rullasuksihiihto               kesällä, tiettynä päivänä

 Juoksu         ½ tai maraton                 syyskuussa, jonkun maratonin yhteydessä

 Soutu           ergo-soutu                       heinä- syyskuussa itse valittavana aikana         

 Pyöräily      pyörä tai kuntopyörä   syyskuussa, lyhyt lenkki + usea kierros

 Muutamia reunaehtoja. Kiertäjät voivat käyttää tällaista sijaissuorituksen optiota vain yhdessä lajissa / vuosi. Taulukkopisteiden maksimi on 500 – 800. Pelkkä suorituspisteen antaminen tuskin motivoi. Osallistumismaksu riittävän suureksi, että se kattaa pienen erillistilaisuuden kustannukset. Oletettavasti osallistujamäärä on n. 10-20 / tilaisuus. Olen ehdottanut ergo- soutua, koska se toimi hienosti MM-kisoissa ja Suomen Mestaruuskilpailuissa omatoimisina suorituksina. Se on laji, jolla pienimmällä vaivalla voidaan toteuttaa sijaissuoritusten kokeilu.

 Seitsemäntenä lajina voisi olla esim. allasuinti (aluksi), myöhemmin avovesiuinti, triathlon, hiihto- tai pyöräsuunnistus.

 ”Ei tehdä mitään” vaihtoehtoa on helppo perustella, että hallituksen jäsenillä ei ole aikaa ja että se koskee pientä vähemmistöä paikkausratkaisussa. Sen sijaan kaikkia koskee vaihtoehdot 1 ja 3.

 Asiakokonaisuus on varsin laaja-alainen ja monitahoinen. Sitä ei kannata esittää vuosikokousaloitteena. Korkeintaan lyhyenä referaattina. En ole itse kokouksessa läsnä sitä esittämässä. Toivon, että hallitus käsittelee asiaa vuoden 2023 aikana (ideointikokouksessa). Toteutusvaihtoehtoja voi olla useita. Vaatii vain luovuutta. Pääasia on, että jäsenille pienessä mutta merkityksellisessä asiassa tehdään uusia avauksia.

Harjoittelukielto

Kun Kalevan Kierroksen suunnistuskilpailun kilpailukeskus julkistetaan, merkitsee se samalla Kalevan Kierroksen osallistujille kilpailu- ja harjoittelukieltoa alueella, joka määritellään julkistamisen yhteydessä kilpailualueeksi.

Kartta ja maasto

Kartta on suunnistuksen erikoiskartta mittakaavassa 1:10000, ja maaston on mahdollistettava vaihtelevia vaikeustasoja.

Kilpailijalle annettavan kartan on oltava suojattu sekä varustettu tarpeellisin merkinnöin. Kuvalliset rastimääritteet on oltava kiinnitettynä karttoihin.

Kilpailusuorituksessa saa käyttää vain järjestäjän antamaa karttaa.

Radat ja leimaus

Radat laaditaan noin 2-3lenkkinä. Radoilla tulee olla hajonta. Kilpailussa käytetään elektronista leimausta.

Tavoiteaika

On n. 100 min (n. 15 km)

Lähtöjärjestelyt

Lähdöt voidaan suorittaa yhteislähtöinä, aikaporrastuksin tai väliaikalähtönä, jolloin lähtövälin on oltava vähintään 1 minuutti. Lähtöalueella tulee olla puhdas, ilman ratamerkintöjä oleva kilpailukartta, johon kilpailija saa tutustua.

Varusteet ja apuvälineet

Kilpailijan on käytettävä koko vartalon ja jalat peittävää asua. Asun paita saa olla lyhythihainen.

Kilpailijan on pidettävä kilpailunumeronsa koko suorituksen ajan rintaan tai rintaan ja selkään kiinnitettynä.

Apuvälineiden käyttö suunnistuksessa on kielletty. Kompassia, elektronista kilpailukorttia, otsalamppua ja sykemittaria ei lueta apuvälineiksi.

Järjestäjällä on oikeus kieltää piikkareiden käyttö kilpailussa kokonaan tai osittain. Kiellosta on mainittava kilpailukutsussa. Nastari ei ole piikkari.

Kilpailija ei saa kuljettaa koiraa mukanaan kilpailusuorituksen aikana.

Kielletyt alueet

Kilpailija ei saa käyttää kulkureittinään:

kilpailukohtaisesti tai pysyvästi kielletyn alueen merkinnällä osoitettua aluetta,
kielletyn reitin merkillä osoitettua reittiä,
moottoritietä tai moottoriliikennetietä, jotka on merkittävä karttaan kielletyn reitin merkillä,
karttaan merkittyä tonttialuetta,
karttaan viljeltynä maana merkittyä aluetta eikä kylvettyä, orastavaa tai kasvavaa peltoa,
rautatietä. Rautatien saa ylittää kohtisuoraan.

Poikkeuksista kohtien d, e ja f suhteen on mainittava kilpailuohjeissa.

Aidat ja ovet on ylitettävä niin, ettei niille aiheudu vahinkoa, ja taimikoiden suhteen on oltava erityisen varovainen. Jos veräjä tai portti avataan, on se myös suljettava.

Kilpailija ei saa toimia suunnistusliiton ympäristöohjelman tavoitteiden vastaisesti.

Toiminta kilpailussa

Kilpailija ei saa saattaa itseään tarpeettomasti vaaralle alttiiksi.

Kilpailija ei saa siirtää tai vahingoittaa kilpailuun liittyviä opasteita tai viitoituksia.

Kilpailija ei saa siirtää tai vahingoittaa rastivälineistöä.

Kilpailija vastaa siitä, että hän saa itselleen kuuluvan kartan. Mikäli kilpailija joutuu kärsimään jonkun muun otettua väärän kartan, on järjestäjän pikaisesti toimitettava hänelle oikea kartta. Tästä kilpailija ei saa aikahyvitystä.

Rastit on leimattava nousevassa numerojärjestyksessä, ellei kilpailuohjeissa toisin määrätä.

Kilpailijan on seurattava kilpailurataan kuuluvia viitoituksia sekä noudatettava rajoituksen alaisten alueiden koskemattomuutta.

Toisen kilpailijan tahallinen seuraaminen tai hänen kanssaan kulkeminen tarkoituksena hyötyä hänen suunnistustaidostaan on kielletty.

Huolto

Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että reitin varrella on riittävästi huoltopisteitä.

Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet kilpailijan suorituksen aikaiselle oman juoma- ja ruokahuollon järjestämiselle sekä osoittaa tähän soveltuvan paikan. Juomapiste on sijoitettava vähintään 50m päähän lähimmästä rastista.

Toiminta maalissa

Kilpailijan on, suoritettuaan leimauksen maalipisteessä tai maaliviivan ylitettyään, purettava tiedot elektronisesta kilpailukortistaan.

Kilpailijan on maaliintulon jälkeen järjestäjän määräyksestä luovutettava kilpailukarttansa.

Keskeyttäminen

Keskeyttäneen kilpailijan on välittömästi ilmoittauduttava maalissa sekä purettava elektroninen kilpailukorttinsa ja vaadittaessa myös luovutettava kilpailukarttansa.

Keskeyttänyt kilpailija ei saa millään tavoin vaikuttaa kilpailun kulkuun eikä auttaa toisia kilpailijoita.

Kilpailunvalvoja

Kilpailunvalvoja toimii myös ratavalvojana. Valvojan tarkemmat toimintaohjeet löytyvät ”Suunnistuksen lajisäännöt” liitteestä D.

Tekninen asiantuntija

Teknisenä asiantuntijana (TA) toimii Kalevan Kierroksen hallituksen suunnistuksen lajivastaava. Hänen tehtävänään on antaa suunnistuskilpailun järjestäjille ohjeita ja neuvoja kilpailuun liittyvissä asioissa.

Suorituspiste

Suunnistajalle annettaan suorituspiste, jos häneltä suunnistuskilpailussa loppuu suoritusaika ja hän on siihen asti suorittanut radan hyväksytysti (rastit löydetty oikeassa järjestyksessä). Lisäksi vaaditaan minimirastimäärä radan luonteesta riippuen. Vähimmäisrastimäärä ilmoitetaan ennen kilpailua. Hyväksytyn suorituspisteen saa vasta määritellyn maksimiajan päättyessä, muut suunnistussuorituksen lopetukset katsotaan hylätyksi suoritukseksi.

Sääntömuutosaloitteita vuosikokouksen päätettäväksi.

Tämän vuoden vuosikokoukseen on tullut jäsenistöltä kaksi aloitetta. Tämän lisäksi hallitus esittää neljää aloitetta sääntöjen muuttamiseksi.

1 Rami Heikkilän aloite hiihtotavan kertoimen muutoksesta.

Mielestäni nyt olisi aika koeponnistaa onko ylipäätään kannatusta hiihdon kertoimen vaihtamiseen vuosittain. Mikäli kertoimen vakiointi saa kannatusta, niin 2021 vuonna kerroin olisi 1.12, eli nykyisten puolessa välissä. Vuoden 2021 kokoukseen valmisteltaisiin vaihtoehtoja joista voitaisiin tiedottaa hyvissä ajoin.

Perusteluita
1. Monella on suosikkityyli ja kertoimen vaihtaminen tuo paineet ostaa ylimääräistä kalustoa.
2. Kertoimen vaihtaminen heikentää perättäisten vuosien pisteiden vertailukelpoisuutta ja oman kehityksen seurantaa.
3. Olisi mahdollista tehdä laskukaava joka pitää tasatuuppaajat pois ladulta (kts vaihtoehto 2 alla)
4. Turvallisuus paranisi, koska jokainen menisi itselle tutulla tyylillä.

Vaihtoehtoja
1. Kertoimeksi asetetaan 1.12
2. Tehdään kaava jossa kerroin on kärjen osalta 1.06 ja viimeisten osalta 1.18. Muille kerroin olisi siltä väliltä. Tarkka kerroin siis selviäisi vasta kisasijoituksen jälkeen. Mediaani kiertäjälle kerroin olisi 1:12.

Jälkimmäinen vaihtoehto kannustaisi nopeampia menijöitä luistelun pariin ja hitaampia perinteiselle tavalle. Tasatuuppajat pysyisivät poissa ja heidän puhtaan suorituksen valvonta ja oikeudenmukainen sanktiointi ei aiheuttaisi ongelmia.

Lähtöruuhkat vähenisivät, koska voisi kuvitella että jakauduttaisiin tasaisemmin perinteisen ja luistelun lähtöihin.

Nykyisen laskutavan isoin ongelma on perinteisen vuonna, koska koville hiihtäjille tulee liian hyvä tulos tasatyöntötaktiikalla latuprofiilin ollessa liian helppo, kuten ensi vuonna tulee olemaan.

Vaihtoehtoja ja perusteluita eri laskutavoille löytyy paljon ja en nyt lähde tämän syvemmälle.

Tämän vuoden kokouksessa voitaisiin ihan ensimmäisenä kysyä halutaanko että kerrointa vaihdellaan vuosittain

A) Jos joo, niin seuraavaksi hallituksen ehdotus tekstiksi vs nykyinen teksti.

B) Jos ei, niin sitten äänestetään että sopiiko 2021 vuodeksi kerroin 1:12. Tämän jälkeen voisi pitää keskustelun mitä mieltä asiasta ollaan ja palata asiaan 2021 kokouksessa.

Hallituksen vastaus

Hallitus ei kannata ehdotusta. Hallitus esittää, että kerrointa vaihdellaan tulevinakin vuosina vuorovuosin nykyisin säännöissä olevilla kertoimilla.

Kalevan Kierroksella on haluttu säilyttää molempien hiihtotyylien mukanaolo. Mikäli kerrointa ei olisi lainkaan, ei perinteisen tyylin hiihtäjällä olisi mitään mahdollisuutta saada kunnollisia pisteitä. Tämä merkitsisi sitä, että lähes kaikki kiertäjät valitsisivat hiihtotyyliksi vapaan tyylin. Toisaalta on haluttu pitää hiihdossa vain yksi 1000 pisteen laji eli ei ole lähdetty jakamaan perinteisen tyylin hiihtäjille omaa 1000 pistettä. Jotta kaikki kärkisijoista kamppailevat kilpailijat olisivat samalla tyylillä liikkeellä, niin vaihtuvalla kertoimella on luotu tilanne, jossa mahdollisimman paljon pisteitä haluavat hiihtävät kaikki samalla tyylillä. Tämä ei kuitenkaan estä ketään hiihtämästä heikommin pisteitä tuottavalla tyylillä. Kun kerroin on kaikkien tiedossa hyvissä ajoin, valmistautuminen paremmin tuottavan tyylin kilpailuun onnistuu jo kuukausia aikaisemmin.

Mikäli kerroin olisi vakio 1,12, niin tyyli millä pisteitä saa enemmän voi selvitä vasta kisapäivänä. Tällöin koko kauden toista lajia harjoitellut kiertäjä on tavallaan harjoitellut turhaan väärää hiihtotyyliä, mikäli olosuhteet ovat toiselle lajille otolliset. Myös kärjen tilanne ei olisi vertailukelpoinen, jos muuttuneiden olosuhteiden vuoksi toisella tyylillä hiihtäneet kärsisivät tilanteesta. Tämä aiheuttaisi myös ilmoittautumisien panttaamista ihan viime tippaan, joka hankaloittaa kisojen järjestämistä. Vakiokerroin antaa myös jälki-ilmoittautuneille etulyöntiaseman keliolosuhteiden viime hetken kelimuutosten tietämisen vuoksi.

Kalevan Kierroksella on jo nyt jonkin verran monimutkainen pistelaskujärjestelmä. Muuttuva kerroin hiihtoajan mukaan tekisi pistelaskusta erittäin hankalan ymmärtää. On erittäin tärkeä pitää pistelasku niin yksinkertaisena kuin mahdollista. Kuitenkin niin, että mahdollisuus kahden lajin hiihtämiseen säilyy ja kärjen hiihtotyylit ovat samat. Vuorovuosin vaihtuva kerroin on toiminut hyvin. Joka vuosi kärki on valinnut paremmin pisteitä tuottavan tyylin, mutta myös toiselle tyylille on riittänyt hiihtäjiä.

 

Hannu Saarisen ja Erkki Helmisen vuosikokousaloitteet.

 1. Nykysääntöjen mukaan Kalevan Kierroksen soudussa naisille annetaan 20 minuutin ”sakko” jos soutaa miesparin kanssa. Tämä sääntö tulee poistaa.

PERUSTELUT: Periaatteessa kyse on tasa-arvosta. Toisaalta, jos mies—naisparissa nainen saa ”etua” miesparista, eikö mies silloin saa mahdollisesti haittaa naisparista, joten hänelle tulisi antaa naisen menettämä aikasakko ajanvähennyksenä?

Soudun sääntöjen mukaan voidaan miesten- ja naisten sarjoissa käyttää myös parina ulkopuolista soutukaveria, vaikka maan parasta soutajaa, eikä tästä seuraa mitään sanktiota.

 • 2 Annetaan valtuudet Kalevan Kierroksen hallitukselle lieventää yksittäisen suorituksen vaatimuksia. jotta kilpailija saa hyväksytyn suorituksen ja yhden taulukkopisteen, suoritettuaan kisan jollakin hallituksen hyväksymällä tavalla.

PERUSTELUT: Tämä on tarpeen, kaikille yli ikäisille (70+) /hitaille, tai yksilöllisesti jonkin perustellun syyn takia. Tarkoituksena aloitteessa on se, ettei osallistuja joudu terveytensä kannalta ottamaan itselle tarpeettoman suurta riskiä.

– korona aikana lievennyksiä on jo ollut onnistuneesi käytössä.

– iän myötä korostuu mukanaolon tarve ja matkustaminen ei niinkään itse suoritus

 

Hannu Saarinen ja Erkki Helminen

 

Hallituksen vastaus

1 Hallitus esittää soudun sääntöihin muutoksia, joissa vuorosoudun sekaparin naissoutajalle annettavaa aikasakkoa pienennetään. Aikasakon poistamista ei hallitus kannata. Aikaisempien vuosien tulosten perusteella aikasakon poistaminen tekisi sellaisen tilanteen, että saadakseen mahdollisimman paljon pisteitä soudusta naisten sarjassa pitäisi soutaa vuorosoudussa hyvän miesparin kanssa. Hallitus ei hyväksy sellaista tilannetta, jossa naisten sarjan voitto voisi ratketa siihen, että vuorosoudussa miesparin kanssa soutanut ratkaisisi voiton soudusta saamillaan pisteillä. Ensisijaisesti naisten sarjassa pisteitä soudusta tulisi saada parhaiten yksisoudusta, sen jälkeen naisparin kanssa soutaen.

2 Hallituksella on jo nyt valtuudet suorituspisteen antamiseen erityistilanteessa. Näin toimittiin tänä vuonna soudun osalta. Suunnistuksen lajisääntöihin hallitus esittää helpotusta suorituspisteen saamiseksi.

Kalevan Kierroksen yksi hieno piirre on muiden kiertäjien tapaamiset osalajien yhteydessä. Tämän vuoksi kisasuoritukset tulee hallituksen mielestä suorittaa aina samassa paikassa. Tasapuolisuuden nimissä samat olosuhteet ja reitit takaavat sen, että kilpailu eri ikäsarjoissa on oikeudenmukaista. Erityisjärjestelyt osalajien kohdalla erityisryhmien osalta voivat tulla jatkossa kyseeseen ensisijaisesti siten, että kaikki kiertäjät menevät samana päivänä saman reitin.

 

Hallituksen sääntömuutosehdotus hiihdon sääntöihin.

 

Kalevan Kierroksen osakilpailusäännöissä lukee, että perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika parittomina ”vapaan hiihtotavan vuosina” kertoimella 1,06 ja parillisina ”perinteisen tyylin vuosina” kertoimella 1,18. Molempien tyylien vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.

Kalevan Kierroksen hallitus esittää, että sääntökohta muutetaan seuraavaan muotoon:

Perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika vuorovuosin niin, että ”vapaan hiihtotavan vuosina” kerroin on 1,06 ja ”perinteisen tyylin vuosina” kerroin on 1,18. Molempien tyylien vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.

 

Sääntömuutosehdotuksella halutaan varmistaa alkuperäisen säännön ajatus siitä, että joka toinen vuosi pisteitä saa parhaiten eri tyyleillä. Mikäli hiihtoa ei pystytä järjestämään joko lumenpuutteen tai jonkin muun syyn vuoksi, säilyy suosittavan hiihtotavan järjestys. Tämä merkitsee sitä, että vuonna 2021 olisi perinteisen vuosi eli vapaan hiihtoaika kerrottaisiin kertoimella 1,18.

 

Hallituksen sääntömuutosehdotukset soutuun.

 

Soudun matkan pituuden, vuorosoudun sekä vuorosoudun naissoutajalle miesparista annettavan aikasakon määrä.

 

Nykyisissä säännöissä soudun kohdalla matkasta mainitaan, että kilpailumatkan on oltava vähintään 30 km.

Kalevan Kierroksen hallitus esittää, että vähimmäismatkan pituutta lyhennetään. Hallitus esittää, että matkan pituuteen viittaava teksti muutetaan muotoon:

Kilpailumatkan pitää olla yli 20 km. Kilpailupaikkoja valittaessa ovat etusijalla yli 25 km pituiset reitit.

Lisäksi säännöissä oleva vuorosoutajien lisäaika yksinsoutajiin nähden muutettaisiin muotoon:

Vuorosoutajien aikaan lisätään kaksi minuuttia soutumatkan viittä kilometriä kohden. Lisäaika on 20-25 km matkalla kahdeksan minuuttia, 25-30 km matkalla 10 minuuttia ja 30-35 km matkalla 12 min.

Vuorosoudun sekasarjan naisparille annettava sakko on tällä hetkellä 20 min. Tämä kohta muutettaisiin muotoon:

Vuorosoudun sekasarjan naissoutajan aikaan lisätään puoli minuuttia jokaista soutumatkan kilometriä kohden.

Kilpailumatkan pituutta halutaan pienentää seuraavien syistä:

Soudun 30 km matka merkitsee sitä, että voittajan aika on hieman vajaa kolme tuntia. Tämä on huomattavasti enemmän kuin muissa Kierroksen lajeissa. Käytännössä soudun suoritus kestää lähes tunnin kauemmin kuin seuraavaksi pisimmän lajin eli hiihdon suoritus. Luisteluun nähden soutu on kestoltaan kolme kertaa pidempi. Hieman minimimatkaa lyhentämällä soudun suoritusaika olisi mahdollisesti lähempänä muita lajeja. 20 km soutuun kuluu aikaa kärjen osalta noin 1.45-1.50, jolloin kilpailusuorituksen kesto olisi suurin piirtein pyöräilyn ja suunnistuksen luokkaa. 25 km matkalla voittoaika olisi noin 2.20. Tällöin soutu olisi edelleen Kalevan Kierroksen pitkäkestoisin laji, jos perusteena on voittoaika.

Kalevan Kierroksella on soudussa kaksi lähtöä, jotta veneitä olisi tarpeeksi kaikkien kiertäjien käyttöön. Koska hitaimmilla soutajilla menee 30 km matkaan yli neljä tuntia, niin jälkimmäinen lähtö ei voi tapahtua kovin pian ensimmäisen lähdön jälkeen. Molemmissa lähdöissä mukana olevat veneet saadaan käyttöön niin, että lähtöjen väli on vähintään neljä tuntia. Neljän tunnin väli on ollut viime vuosina hieman liian lyhyt, sillä useampi vene on joutunut lähtemään reitille yhteislähdöstä myöhästyneenä. Tämä aiheuttaa tuloslaskentaan hankaluutta, kun jokaiselle myöhästyneelle veneelle pitää laskea oma lähtöaika. Myös kilpailullisesti olisi mukavampi, että kaikki iltapäivän lähdön veneet pääsisivät yhtä aikaa liikkeelle. Mikäli iltapäivän lähdön lähtöaikaa myöhennettäisiin, niin kisapäivän pituus pitenisi entisestään ja odotusaika omaa venettään odottavilla lisääntyisi. Jos kilpailumatka olisi hieman lyhyempi, niin lähtöjen väliä voitaisiin hieman tiivistää. Tällöin kisapäivän pituus saataisiin kohtalaiseksi.

Viime vuosina uusia kisajärjestäjiä haettaessa on ollut hyvin vaikea saada tarjouksia soudun järjestämiseksi.  Mikäli soutumatka voisi olla hieman lyhyempi, niin mahdollisia soudun järjestäjiä saattaisi olla enemmän. Monessa paikassa lyhyemmän kisareitin aikaan saaminen on helpompaa kuin 30 km matkan. Ja lyhyempi reitti lyhentäsi kisapäivän pituutta, jolloin talkoolaisia saattaisi olla helpompi saada mukaan järjestelyihin.

Kovalla tuulella ja kovassa aallokossa hitaimmilla soutajilla kuluu aikaa järvellä todella kauan. Mikäli soudun aikaan on kovin tuulinen keli, niin lyhennetyllä reitillä hitaimmatkin pääsisivät maaliin alle viiden tunnin.

Vuorosoutajien lisäaika laskettaisiin vain alkavaa viittä kilometriä kohden, jotta tuloslaskenta olisi tarpeeksi yksinkertainen. Lisäaika olisi saman kestoinen kuin nykyisin käytössä olevakin aika.

Sekavuorosoudussa naisparille on annettu 20 min lisäaikaa. Mikäli soutumatkan minimi pituutta lyhennettäisiin, niin lisäaika pitäisi laskea kilometriä kohden. 20 min lisäaika merkitsee 40 sekuntia/km. Aikasakon määrää voitaisiin hieman pienentää. 30 sekuntia/km olisi sellainen aika, joka merkitsisi vielä kovan naisparin saavan pisteitä sekaparia enemmän. Nykyisellä 30 km matkalla 30 s/km merkitsisi 15 min aikasakkoa sekaparin naissoutajalle.

Hallituksen muutosehdotus suunnistuksen sääntöihin.

Kalevan Kierros ry:n hallitus ehdottaa, että sellaiselle suunnistajalle annettaisiin hyväksytty suoritusmerkintä, jolla suunnistuskilpailussa loppuu suoritusaika ja hän on siihen asti suorittanut radan hyväksytysti (rastit löydetty oikeassa järjestyksessä). Lisäksi vaadittaisiin minimirastimäärä radan luonteesta riippuen, joka olisi vuonna 2020 ollut yksi kartta kolmesta (15-17 rastia).  Hyväksytyn suorituksen saa vasta määritellyn maksimiajan päättyessä, muut suunnistussuorituksen lopetukset katsotaan hylätyksi suoritukseksi.

 

Hallituksen muutosehdotus Kalevan Kierroksen ikäsarjojen palkintoihin.

Kalevan Kierroksen hallitus ehdottaa, että vuosijuhlassa jaettavat ikäsarjapokaalit korvattaisiin erikoismitalilla, johon kaiverrettaisiin nimi, sijoitus, pisteet sekä sijoitus omassa sarjassaan. Tämä mitali olisi jollain tavalla erilainen kuin Kalevan Kierroksen hyväksytysti suorittaneen muistomitali. Ajatus kuitenkin on, että ikäsarjamitali olisi normaalin vuosimitalin kaltainen, mutta ikäsarjan mitalin erottaisi myös edestäpäin jollain tapaa normaalista muistomitallista.

Kalevan Kierroksen juoksun lajisäännöt

Kilpailumatkat

Kilpailumatkat ovat maraton (42,195 km) tai puolimaraton(21,098 km). Juoksu voidaan myös toteuttaa kaikille kiertäjille yhteisellä maantie- tai maastojuoksulla, jonka  pituus on vähintään 21,1 km,

Maratonilla saavutettu aika on vertailuaika. Puolimaratonin vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika 2,3:lla. Molempien matkojen vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.

Lähdöt

Lähdöt tapahtuvat yhteislähtönä, kilpailun järjestäjän määrittämällä tavalla. Kilpailussa on mahdollisuus järjestää oma lähtö ns. hitaille tuntia ennen varsinaista Kalevan Kierroksen lähtöä.

Huolto

Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että reitin varrella on riittävästi huoltopisteitä.

Kilpailijoiden omat huollot ovat sallittuja, mutta ne eivät saa tapahtua polkupyörästä tai muusta kulkuneuvosta, eivätkä ne saa häiritä tai estää muiden kilpailijoiden suorituksia. Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet kilpailijan suorituksen aikaiselle oman juoma- ja ruokahuollon järjestämiselle sekä osoittaa tähän soveltuvat paikat.

Valvonta

Kilpailun järjestäjä valvoo juoksun aikana, että reitti- tai huoltorikkomuksia ei tapahdu kilpailun aikana. Rikkomuksista Kalevan Kierroksen hallitus antaa rangaistuksen, joko aikasakon tai törkeissä tapauksissa hylkää suorituksen.

KALEVAN KIERROS ry:n SÄÄNNÖT

Hyväksytty Kalevan Kierros ry:n vuosikokouksessa 28.11.2020.

Yhdistyksen nimi on Kalevan Kierros ja sen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen tarkoituksena on kestävyys- ja kuntourheilun edistäminen. Tarkoitustaan

toteuttaessaan yhdistys järjestää Kalevan Kierros -nimisen kuuden erillisen kestävyysurheilulajin yhteiskilpailun Suomessa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi periä jäsenmaksuja sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen edun hankkiminen siihen osallisille.

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä sellainen yksityinen henkilö, joka on kiinnostunut

yhdistyksen toiminnasta.

Jäseneksi liitytään yhdistyksen nettisivuilla ja maksamalla jäsenmaksu. Jäsenenä pysyy maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun. Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoden ajalta neljän kuukauden kuluessa ensimmäisen laskun eräpäivästä. Maksamattomuuden vuoksi erotettu jäsen pääsee takaisin seuraavana toimintavuonna liittymällä uudelleen jäseneksi ja maksamalla jäsenmaksun.

Jäsenmaksun suuruudesta päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Yhdistyksen

jäsenet voivat halutessaan osallistua Kalevan Kierros- nimiseen kilpailuun, jonka osallistujamaksuista päätetään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Osallistujamaksut voivat olla erisuuruisia niille jäsenille, jotka haluavat osallistua kilpailuun yksin, ja erisuuruisia niille, jotka haluavat osallistua kilpailuun joukkueena.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.

Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen vuosittain valitsemat puheenjohtaja sekä 7 – 10 jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan, osakilpailuvastaavat, tulossihteerin, tiedotussihteerin ja tilastosihteerin.

Hallitus voi asettaa toimikuntia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsumana tarpeen vaatiessa tai jos vähintään kolme jäsentä

sitä haluaa.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on saapuvilla.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti

1. valita osakilpailujen järjestämispaikat ja järjestäjät, 2. huolehtia jokaisen osakilpailun jälkeen pisteiden laskemisesta ja tulosten sekä tiedotteiden julkaisemisesta Internetissä Kalevan Kierros ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.kalevankierros.fi, ja pyydettäessä tiedotteiden toimittamisesta osanottajalle henkilökohtaisesti, 3. päättää vuosikokouksen koolle kutsumisesta, 4. valmistella vuosikokouksessa käsiteltävät asiat, mukaan lukien yhdistyksen

vuosikertomuksen (vuosikirjan) laatiminen, 5. huolehtia yhdistyksen raha-asioiden hoidosta, 6. yhdistyksen sääntöjen toimittaminen yhdistysrekisteriin rekisteröitäväksi

vuosikokouksen päätösten mukaisesti, 7. osakilpailusäännöistä päättäminen ja ylläpito, sekä 8. valvoa, että osakilpailuissa noudatetaan virallisia sääntöjä ja annettuja ohjeita.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi

yhdessä hallituksen jonkun jäsenen kanssa.

Yhdistyksen tilivuosi on 1.11.-31.10. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava

toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viikon kuluessa tilien vastaanottamisesta.

10§ Yhdistyksen vuosikokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta

yhdistyksen verkkosivuilla.

11§ Vuosikokous pidetään vuosittain marras-joulukuun aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja

kaksi ääntenlaskijaa. 2. Todetaan kokouksen laillisuus. 3. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto. 4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle. 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja päätetään jäsenmaksun ja

osallistujamaksujen suuruuksista seuraavalle kaudelle. 6. Käsitellään alustava toimintasuunnitelma sitä seuraavalle kaudelle. 7. Käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvioehdotus alkaneelle tilikaudelle. 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosikokouksesta lähtien alkavaksi vuoden

pituiseksi toimikaudeksi 9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan varsinaiset jäsenet

alkavaksi vuoden pituiseksi toimikaudeksi 10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa. 11. Käsitellään sääntömuutosesitykset ja muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle

viimeistään vuosikokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä. 12. Kokouksen päättäminen.

Vuosikokouksessa on puhe- ja äänioikeus Kalevan Kierroksen jäsenillä.

12§ Kalevan Kierroksen osakilpailulajit ja matkat ovat seuraavat:

– luistelu vähintään 30 km, – hiihto vähintään 40 km, – maratonjuoksu 42,195 km tai puolimaratonjuoksu 21,098 km. Juoksu voidaan myös toteuttaa kaikille kiertäjille yhteisellä maantie- tai maastojuoksulla, jonka pituus on vähintään 21,1 km, – soutu vähintään 20 km, – pyöräily vähintään 60 km, – suunnistus noin 15 km.

Olosuhteiden niin vaatiessa voidaan em. matkoja muuttaa.

Kalevan Kierroksen tarkemmat osakilpailusäännöt ovat nähtävissä Kalevan Kierros ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.kalevankierros.fi.

13§ Osakilpailuissa on noudatettava Kalevan Kierroksen hallituksen laatimia osakilpailusääntöjä ja

järjestäjien antamia ohjeita. Tämän lisäksi osanottajilta edellytetään rehtiä urheilumieltä ja korkeaa kilpailumoraalia.

14§ Kalevan Kierroksen pisteet lasketaan siten, että jokaisesta hyväksytystä osakilpailun loppuun suorittamisesta saa yhden suorituspisteen.

Osalajeissa on mahdollista saada suorituspiste myös varsinaista Kierroksen matkaa lyhyemmällä suorituksella. Mikäli osalajin järjestäjä suostuu, niin suorituspisteen voi saada kulkemalla vähintään hallituksen etukäteen ilmoittaman matkan. Kuljettavan matkan pituus voi olla selkeästi lyhyempi kuin varsinaisen kisamatkan pituus.

Vajaan matkan kulkeneet saavat suorituspisteen. Taulukkopisteitä heille ei tule lainkaan.


Tämän lisäksi jaetaan taulukkopisteitä kaavan 1000 – kerroin * log10 (oma aika / voittajan aika)
mukaan siten, että osakilpailun voittaja saa 1000 pistettä. Miinuspisteitä ei jaeta.
Henkilökohtaisissa yhteiskilpailutuloksissa suorituspisteet ratkaisevat ensisijaisesti. Samat suorituspisteet saavuttaneiden kesken taulukkopisteet ratkaisevat.
Taulukkopisteiden laskentakaavan lajikohtaisista kertoimista päättää vuosikokous hallituksen tai hallitukselle sääntöjen 11§:n kohdan 11 määräaikaan mennessä tehdystä esityksestä.

15§ Kalevan Kierroksen yhteiskilpailun sarjat ovat:

– Kalevan Kierroksen yleiskilpailu

– Kalevan Kierroksen naisten yleiskilpailu – naiset 22v, – naiset yleinen, – naiset 40v, – naiset 50v, – naiset 55v, – naiset 60v, – naiset 65v, – naiset 70v, – naiset 75v – naiset 80v.

– miehet 22v, – miehet yleinen, – miehet 40v, – miehet 50v, – miehet 55v, – miehet 60v, – miehet 65v, – miehet 70v, – miehet 75v – miehet 80v.

Kalevan Kierroksen yleiskilpailu on avoin naisille ja miehille.

Sarja perustetaan, mikäli sarjaan ilmoittautuu vähintään kuusi (6) osallistujaa. Alle kuuden osallistujan sarjat yhdistetään lähinnä nuorempaan sarjaan niin monta kertaa kunnes kuuden osallistujan minimiosallistujamäärä täyttyy.

Alle 22-v ja yli 80-v sarjat perustetaan riippumatta ilmoittautuneiden määrästä.

Mikäli sarjassa on alle kolme hyväksytyn (vähintään neljä osalajia) suorituksen suorittanutta, sarja yhdistetään lähinnä nuorempaan sarjaan. Yhdistäminen ei koske alle 22-v sarjoja.

16§ Kalevan Kierroksen joukkuekilpailut:

Kalevan Kierroksen joukkuekilpailuun osallistuvassa joukkueessa voi olla korkeintaan kuusi jäsentä. Tulokseen lasketaan mukaan joukkueen neljän parhaan jäsenen saavuttama tulos (taulukkopistesumma) kussakin osakilpailussa.

Naisten joukkuekilpailusarja perustetaan, jos sarjaan ilmoittautuu vähintään viisi joukkuetta.

Joukkueen jäsenet on nimettävä Kalevan Kierrokseen ilmoittautumisen yhteydessä ennen ensimmäistä osakilpailua.

Joukkuekilpailutuloksissa taulukkopistesumma ratkaisee joukkueiden paremmuusjärjestyksen.

17§ Palkitseminen: 1. Kuusi Kalevan Kierroksen lajia hyväksytysti suorittaneet saavat palkinnoksi

kultamitalin, viisi lajia hyväksytysti suorittaneet hopeamitalin ja neljä lajia hyväksytysti suorittaneet pronssimitalin.

2. Kalevan Kierroksen paras saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, joka on ikuisesti kiertävä. Mikäli Kalevan Kierros loppuu, kiertopalkinto lahjoitetaan Suomen Urheilumuseolle.

3. Kahtena peräkkäisenä vuonna kuusi Kalevan Kierroksen lajia hyväksytysti suorittaneista henkilöistä eniten taulukkopistemääräänsä parantanut on Vuoden Kehittyjä.

Hän saa vuodeksi haltuunsa kiertopalkinnon, joka on ikuisesti kiertävä. Mikäli Kalevan Kierros loppuu, kiertopalkinto lahjoitetaan Suomen Urheilumuseolle. Kiertopalkinnon voittaja saa omakseen samanlaisen palkinnon kuin ikäsarjojen voittajat.

4. Osanottaja, joka on saavuttanut Kalevan Kierroksessa yhteensä 30 suorituspistettä, saa Kalevan Kierroksen ansioviirin. Suorituspisteitä lasketaan vain vähintään pronssi-mitaliin oikeuttavilta kierroksilta.

5. Kalevan Kierroksen kunniakiertäjäksi nimitetään henkilö, joka on saavuttanut eri kierroksilla yhteensä 60 suorituspistettä. Suorituspisteitä lasketaan vain vähintään pronssimitaliin oikeuttavilta kierroksilta.

Kunniakiertäjäksi nimettävällä henkilöllä on oikeus lunastaa omakustannushintaan Kunniakiertäjän graniittinen laatta.

6. Kalevan Kierroksen Veljeskuntaan kutsutaan henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti 25 Kalevan Kierrosta.

7. Hallitus voi myöntää Kalevan Kierroksen kunniaviirin yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai yritykselle, joka on erityisellä tavalla ansioitunut toimimalla Kalevan Kierroksen hyväksi.

8. Muista palkinnoista päättää hallitus.

18§ Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tehdään enemmistöllä annetuista äänistä ja päätös

Kalevan Kierroksen lopettamisesta 2/3:lla annetuista äänistä yhdistyksen kokouksessa.

19§ Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan yhdistyksen jäljelle jääneet varat

yhdistyksen lakkauttamisesta päättäneen kokouksen päättämällä tavalla kuntourheilua edistävään tarkoitukseen.

20§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan

voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.

Kalevan Kierroksen osakilpailusäännöt         1.1.2023

 

Yleistä

Kilpailija saa kilpailla vain omalla nimellään, ilman ulkopuolista apua ja annetulla reitillä.

 

Kilpailun tulee olla rehtiä.

 

Hätätilanteessa kilpailijalla on aina auttamisvelvollisuus kanssakilpailijaa kohtaan.

 

Näissä osakilpailusäännöissä on otettu huomioon kunkin osakilpailun Suomen kansalliset lajiliittojen säännöt sekä Kalevan Kierroksen lisäykset sääntöihin. Siltä osin, mitä näissä säännöissä ei ole sanottu, noudatetaan lajiliittojen sääntöjä.

 

Tapaturmavakuutus

Kalevan Kierroksen osanottomaksuun sisältyy tapaturmavakuutus, joka on voimassa kunkin osakilpailun aikana sekä välittömällä edestakaisella kilpailumatkalla.

 

Kilpailunvalvoja

Kierroksen kuhunkin osakilpailuun on nimettävä kilpailunvalvoja. Hänet nimeää kilpailun järjestäjä. Kilpailunvalvojan tehtävänä on varmistaa, että kilpailujärjestelyissä noudatetaan kunkin lajin kansallisia lajisääntöjä sekä Kalevan Kierroksen osakilpailusääntöjä ja muita annettuja ohjeita.

 

Kilpailusarjat

Kunkin osakilpailun järjestäjä määrittelee sarjajaot, jotka voivat poiketa Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailujen sarjajaoista.

 

Palkinnot

Kunkin osakilpailun järjestäjä määrittelee palkinnot.

Kaikille maaliin päässeille annetaan tapahtuman muistomitali tai -esine.

 

Kilpailukutsu

Kilpailun järjestäjä laatii kilpailukutsun ja -ohjeet yhdessä Kalevan Kierroksen hallituksen lajivastaavan kanssa.

 

Kilpailukutsu toimitetaan Kalevan Kierroksen lajivastaavalle viimeistään 1,5 kuukautta ennen kilpailutapahtumaa.

 

Osakilpailuun ilmoittautuminen

Kilpailijan tulee noudattaa kilpailun järjestäjän asettamaa ilmoittautumisaikaa ja -tapaa sekä suorittaa osallistumismaksu eräpäivään mennessä. Tämän jälkeen järjestäjällä on oikeus periä korotettu osanottomaksu. Osallistumisen varmistus tapahtuu joko kilpailun www-sivuilla taikka kilpailupaikalla järjestäjien ohjeiden mukaan. Doping

Dopingaineiden käyttö on kielletty. Kilpailijoilta edellytetään Suomen Antidopingtoimikunnan ylläpitämien ohjeiden noudattamista, ks. www.antidoping.fi.

 

Tuomarineuvosto

Kunkin osakilpailun tuomarineuvosto muodostetaan niin, että Kalevan Kierroksen hallitus on siinä edustettuna.

 

Tuomarineuvoston tehtävät

Tuomarineuvoston tehtävänä on, sääntöjen sekä annettujen ohjeiden perusteella ja asianosaisia riittävästi kuultuaan, tehdä päätös kyseessä olevasta asiasta virallisten tulosten julkaisuun mennessä, sekä tiedottaa päätöksestä asianosaisille.

 

Tuomarineuvosto käsittelee kilpailunjohdon ja valvojan sille valmistelemat kilpailutekniset rikkomukset sekä sille jätetyt vastalauseet.

 

Rikkomusilmoitus

Todettuaan lajisääntöjä tai ohjeita rikotun tai epäillessään niin tapahtuneen, ovat toimitsijat, huoltajat ja kilpailijat velvollisia ilmoittamaan asiasta välittömästi kilpailunjohdolle. Huoltajan tai kilpailijan tekemän rikkomusilmoituksen tulee olla kirjallinen.

 

Kilpailunjohto voi siirtää rikkomuksia tuomarineuvoston päätettäväksi.

 

Rikkomusilmoituksen käsittely

Kilpailunjohdon on, epäillessään sääntö- tai ohjerikkomuksen tapahtuneen tai saatuaan rikkomusilmoituksen, kuultava rikkomuksen ja ilmoituksen osapuolia sekä muita, jotka voivat valaista asioiden kulkua. Todettuaan sääntöjä tai ohjeita rikotun, epäillessään niin tapahtuneen tai saatuaan rikkomusilmoituksen, ovat kilpailunjohto ja kilpailunvalvoja velvollisia ottamaan asian välittömästi käsiteltäväkseen. Päätös asiassa on tehtävä ennen maalin poistumista.

 

Kilpailunjohto voi myös siirtää päätöksenteon tuomarineuvostolle.

 

Rikkomusilmoituksen aiheuttamat seuraamukset

Kilpailunjohto ja tuomarineuvosto tekevät rikkomusilmoitusta koskevat seuraamuspäätökset. Kalevan Kierroksen hallitus tekee kokonaiskilpailua ja pistelaskua koskevat seuraamuspäätökset.

 

Vastalauseen tekeminen (protesti)

Vastalause voidaan tehdä:

 • kilpailunjohdon päätöksestä rikkomusilmoituksen johdosta,
 • järjestäjän kilpailuhallinnollisen toimenpiteen johdosta,
 • kilpailun teknistä järjestelyä vastaan,
 • kilpailijan suorituksen hylkäämispäätöksestä sekä
 • tulosluetteloa vastaan (kilpailijan nimeä, sijoitusta tai aikaa vastaan).

 

Vastalauseen voi kilpailussa tehdä yksittäinen kilpailija tai hänen huoltaja.

 

Vastalauseen jättämisestä saatetaan periä maksu, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.

 

Vastalause on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä tuomarineuvostolle tai kilpailunjohdolle tunnin kuluessa kilpailun teknisestä päättymisestä (maalin poistamisesta). Vastalause tulosluetteloa vastaan on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa sen julkaisemisesta.

 

Vastalauseen käsittely ja sen tiedottaminen

Vastalauseen käsittely on aloitettava heti. Kilpailunjohdon on tiedotettava päätöksistään asianosaisille kolmen (3) tunnin kuluessa vastalauseen jättämisestä.

 

Tuomarineuvoston käsittelemästä vastalauseesta on tiedotettava asianosaisille kierroksen virallisen tulosjulkaisun ilmestymiseen mennessä.

 

Ulkopuoliset kilpailijat

Yksittäisiin osakilpailuihin voi ottaa osaa myös Kalevan Kierroksen ulkopuolisia kilpailijoita.

 

Kalevan Kierroksen pistelaskujärjestelmä

Jokaisesta osakilpailusta jaetaan taulukkopisteitä kaavan

1000 – kerroin * log (oma aika / voittajan aika)

mukaan siten, että osakilpailun voittaja saa 1000 pistettä. Miinuspisteitä ei jaeta.

 

Taulukkopisteiden laskentakaavan kertoimista päättää vuosikokous hallituksen esityksestä.

 

Voimassa olevat kertoimet osalajeittain ovat seuraavat:

Luistelu             2800

Hiihto                 2000

Juoksu               2000

Soutu                 3500

Pyöräily             2800

Suunnistus       1300

 

 

Kalevan Kierroksen luistelun lajisäännöt

Kilpailumatka
Luisteltava matka on Kalevan Kierroksella vähintään 30 km.

Lähdöt
Lähdöt tapahtuvat yhteislähtöinä ennakkoon laadittujen eräjakojen mukaisesti. Eräjako määräytyy edellisten vuosien tulosten perusteella. Erityisissä näyttökilpailuissa voi kukin tavoitella paikkaa kovempitasoiseen erään alittamalla etukäteen määriteltyjä aikarajoja. Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet eräjaoista ja näyttökilpailuista hyvissä ajoin.

Huolto ja valvonta
Kilpailijat vastaavat itse omasta kilpailun aikaisesta juomahuollostaan. Järjestäjä antaa ohjeet juomahuollosta ja osoittaa paikan juomille. Järjestäjän taholta kontrolloidaan luistelijoiden suorituksia.

 

Kierroslaskenta

Jokaisella kilpailijalla on oltava oma kierroslaskija, joka merkitsee kierrosajat kilpailijan kierroslaskentataulukkoon.

 

Varovaisuus
Luistelijoiden on noudatettava riittävää varovaisuutta vahinkojen välttämiseksi. Luistelijoilla on kypäräpakko. (esim. pyöräilykypärä)

Välineet ja välinerikko
Kilpailussa saa luistella pika- tai retkiluistimilla. Myös hokkareiden käyttö on sallittu. Rikkoutuneen luistimen saa vaihtaa tai anoa kilpailun järjestäjältä siirtoa toiseen erään.

 

Palkitseminen
Erien parhaat palkitaan. Palkitseminen tapahtuu heti kunkin erän päätyttyä.

Poikkeavat olosuhteet
Poikkeavien tai liian ankarien olosuhteiden vallitessa luistelun eriä voidaan siirtää myöhäisemmäksi (korkeintaan kahdella tunnilla), matkat voidaan suorittaa lyhennettynä tai kilpailu voidaan peruuttaa. Muutoksista päättää tuomarineuvosto.

 

Poikkeukset sääntöihin jos luistelu suoritetaan luonnonjäällä

Lähdöt tapahtuvat väliaikalähtöinä n.3 -5 hengen ryhmissä.


Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että reitin varrella on riittävästi huoltopisteitä.

Kilpailussa on peesauskielto. Järjestäjän taholta kontrolloidaan luistelijoiden suorituksia ja tarvittaessa huomautetaan vilpillisestä suorituksesta. Toisesta huomautuksesta annetaan 15 min. lisäaika lopputulokseen. Peesausraja on 10 m.


Luistelijoiden on noudatettava riittävää varovaisuutta vahinkojen välttämiseksi. Luistelijoilla on kypäräpakko. (esim. pyöräilykypärä)

 

 

Kalevan Kierroksen hiihdon lajisäännöt

 

Hiihtomatka ja ladut

Hiihtomatka on Kalevan Kierroksella vähintään 40 km. Hiihtourien on mahdollistettava sekä perinteinen että vapaa hiihtotapa. Lisäksi on huomioitava, että ladut ja vapaan hiihtotavan latu-urat sopivat yhteislähtöön.

 

Lähdöt

Perinteiselle ja vapaalle hiihtotavalle on omat yhteislähdöt. Lähtöjen väliin jätetään riittävä aikaero jotta perinteisen hiihtourat pysyvät kunnossa hiihdon ajan. Kilpailunjärjestäjä valvoo, että lähdössä on vain ne hiihtäjät, jotka ovat siihen ilmoittautuneet. Nopeimmat hiihtäjät sijoitetaan lähtöalueen alkuun.

 

Huolto

Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että reitin varrella on riittävästi huoltopisteitä.

 

Kilpailijoiden omat huollot ovat sallittuja, mutta ne eivät saa häiritä tai estää muiden kilpailijoiden suorituksia. Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet kilpailijan suorituksen aikaiselle oman juoma- ja ruokahuollon järjestämiselle sekä osoittaa tähän soveltuvat paikat.

 

Valvonta

Kilpailun järjestäjä valvoo hiihdon aikana, että perinteisen hiihtotavan hiihtäjä noudattaa hiihtotapaa. Hiihtotaparikkomuksista Kalevan Kierroksen hallitus antaa rangaistuksen – joko aikasakon tai törkeissä tapauksissa hylkää suorituksen.

 

Hiihtotapa ja aikavertailu

Hiihtotapa on osallistujan valittavissa – joko perinteinen tai vapaa. Osallistujan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava hiihtotapansa, eikä sitä voi muuttaa normaalin ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen.

Perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika vuorovuosin niin, että ”vapaan hiihtotavan vuosina” kerroin on 1,06 ja ”perinteisen tyylin vuosina” kerroin on 1,18. Molempien tyylien vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.

 

Välineet ja välinerikko

Hiihtäjä ei saa vaihtaa hiihdon aikana hiihtovälineitä. Poikkeuksena rikkoutunut väline, jonka hiihtäjä voi vaihtaa.

 

Kalevan Kierroksen juoksun lajisäännöt

 

Kilpailumatkat

– maratonjuoksu 42,195 km tai puolimaratonjuoksu 21,098 km.  Juoksu voidaan myös toteuttaa kaikille kiertäjille yhteisellä maantie- tai maastojuoksulla, jonka  pituus on vähintään 21,1 km,

Maratonilla saavutettu aika on vertailuaika. Puolimaratonin vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika 2,3:lla. Molempien matkojen vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.

 

Lähdöt

Lähdöt tapahtuvat yhteislähtönä, kilpailun järjestäjän määrittämällä tavalla. Kilpailussa on mahdollisuus järjestää oma lähtö ns. hitaille tuntia ennen varsinaista Kalevan Kierroksen lähtöä.

 

Huolto

Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että reitin varrella on riittävästi huoltopisteitä.

 

Kilpailijoiden omat huollot ovat sallittuja, mutta ne eivät saa tapahtua polkupyörästä tai muusta kulkuneuvosta, eivätkä ne saa häiritä tai estää muiden kilpailijoiden suorituksia. Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet kilpailijan suorituksen aikaiselle oman juoma- ja ruokahuollon järjestämiselle sekä osoittaa tähän soveltuvat paikat.

 

Valvonta

Kilpailun järjestäjä valvoo juoksun aikana, että reitti- tai huoltorikkomuksia ei tapahdu kilpailun aikana. Rikkomuksista Kalevan Kierroksen hallitus antaa rangaistuksen, joko aikasakon tai törkeissä tapauksissa hylkää suorituksen.

 

 

Kalevan Kierroksen soudun lajisäännöt

 

Kilpailumatka

Kilpailumatkan pitää olla yli 20 km. Kilpailupaikkoja valittaessa ovat etusijalla yli 25 km pituiset reitit.

 

Lähdöt

Vuorosoutajien aikaan lisätään pistelaskentaa varten kaksi minuuttia soutumatkan viittä kilometriä kohden niin, että 20 km matkalla lisäaika on 10 min. Lisäaika on 20-24,99 km matkalla 10 minuuttia, 25-29,99 km matkalla 12 minuuttia ja 30-34,99 km matkalla 14 min. Vuorosoudun aamun lähtö on aikasakon verran yksinsoutajien jälkeen.

 

Kilpailun järjestäjällä on oikeus ottaa kaikkiin lähtöihin Kalevan Kierroksen ulkopuolisia kilpailijoita.

 

Huolto

Kilpailijoiden omat huollot ovat sallittuja, mutta ne eivät saa tapahtua veneestä tai muusta kulkuneuvosta, vaan maista, eivätkä ne saa häiritä tai estää muiden kilpailijoiden suorituksia. Kilpailun järjestäjä antaa tarkemmat ohjeet kilpailijan suorituksen aikaiselle oman juoma- ja ruokahuollon järjestämiselle.

 

Valvonta

Kilpailun järjestäjä valvoo soudun aikana, että lähtö-, reitti- tai huoltorikkomuksia ei tapahdu kilpailun aikana. Rikkomuksista Kalevan Kierroksen hallitus antaa rangaistuksen, joko aikasakon tai törkeissä tapauksissa hylkää suorituksen.

 

Pienveneiden kalustosäännöt

 1. Kilpailuvene on raaka-aineeltaan puuta ja rakennettu limisaumaiseksi. Laidan paksuus lautaisena vähintään 8 mm ja vanerisena 6 mm.
 2. Rungon pituus saa olla enintään 6,5 m.
 3. Keulan ja perän tulee kansalliseen tapaan olla selvästi ulospäin kaltevia.
 4. Parraslinjan tulee sivulta katsottuna olla kovera ja ylhäältä katsottuna kupera koko pituudeltaan. Koveria poikittaiskaarimuotoja ei saa käyttää. Veneen joka kohdassa otetussa poikkileikkauksessa partaan on oltava uloimpana.
 5. Muusta materiaalista kuin puusta tehdyt muoto- ja tukirakenteet veneessä ovat kiellettyjä. Kiinteä, keskipenkin alla oleva, pohjan muotoa tukeva metallinen alatuki on sallittu.
 6. Kokan ja perän on oltava vähintään 55 cm mitattuna etu- ja takapään partaan korkeimmasta kohdasta vedetyn suoran linjan ja keskikaaren alimman pisteen välillä (sisämitta).
 7. Veneen sisäleveyden tulee leveimmältä kohdalta olla vähintään 1 m mitattuna 20 cm partaan alapuolelta (sisämitta). Veneen ulkoleveyden tulee olla vähintään 75 cm mitattuna 12 cm:n korkeudelta pohjan yläpuolelta. Alle 5 cm leveää köliä ei tarvitse lukea viimeksi mainittuun 12 cm:n mittaan. Veneen ulkoköli, keulapuu ja peräpuu ei saa mistään kohdasta olla 5 cm:ä ulompana mitattuna laudoituksesta.
 8. Penkkimalli voi olla vapaa tai kiinteä
  8.1. Vapaassa penkkimallissa ei ole mallillisia rajoituksia.
  8.2. Kiinteäpenkkisessä veneessä Istuimien on oltava puusta ja kiinteät. Niillä on sallittu ainoastaan kiinteä pehmuste penkkiin kiinnitettynä. Soutuhousuissa saa olla lisäksi kiinteäksi ommeltu joustava materiaali pehmikkeineen, yhteispaksuudeltaan korkeintaan 2 cm:ä, muunlaiset rakenteet kielletty. Ommel hyväksytään kiinteäksi, jos ommeltavasta materiaalista on korkeintaan yksi sivu jätetty avoimeksi.
 9. Perätuhdon on oltava kiinteä ja sen korkeimman kohdan, pehmikkeet mukaan lukien (poisluettuna peräpenkin sivutuet), tulee olla vähintään 10 cm partaan alapuolella ja sen etureuna pehmikkeineen, saa olla enintään 150 cm:n etäisyydellä peräpeilin sisäpinnasta mitattuna peräpenkin pehmusteen päältä (mittapisteet tulee olla rakenteista vapaat ts. vapaasti mitattavissa). Veneeseen kiinnitetyt melojan kantapäätuet ja polvituet on hyväksytty. Perän leveyden on oltava ulkolaidan tasalla vähintään 12 cm:ä. Kaikenlaiset kansirakenteet ovat kielletty.
 10. Airojen on oltava puurakenteisia. Hankainrakenne vapaa. Sormustimen materiaali on vapaa. Hankainten keskilinja ei saa olla partaan ulkopuolella. Kädessä pidettävä yksilapainen, puinen (voi olla lasikuidulla vahvistettu) perämela on sallittu. Evät ja peräsimet ovat kiellettyjä.
 11. Veneen lautojen tulee olla leveyssuunnassaan suoria. Kaikenlainen lautojen (vanerin) prässääminen tai muotoon puristaminen on kielletty.
 12. Soutajan jalkatukien kiinnitys on vain köliin tai kaariin.
 13. Veneeseen voi vapaasti kiinnittää mainoksia (poikkeuksena tupakkamainonta).
 14. Veneen lisävarusteita saa olla kaksi vara-airoa, vedenpoistolaite sekä mela. Veneeseen kiinnitetty peili on sallittu. Jokainen kilpailija varatkoon omat henkilökohtaiset pelastusvälineensä.
 15. Kilpailuissa saa soutaa vain yksi soutaja kerrallaan.
 16. Vuorosoudun melonta on suoritettava peräpenkillä istuen.
 17. Soutajan huoltovene ei saa tulla soutureitille. Soutajan huolto on tapahduttava maista tai reitin sivussa paikallaan olevasta aluksesta. Jos näistä säännöistä tai mitoista poiketaan, tuomarineuvosto hylkää ko. veneen. Lisäksi tuomarineuvosto voi hylätä veneen, jonka rakenteessa on selvästi poikettu näiden säännösten hengestä tai perinteisestä soutuveneestä

 

Kalevan Kierroksen lisäykset soudun sääntöihin

 1. Kalevan Kierroksen soudussa on mahdollista käyttää muovivenettä.
 2. Matkan voi myös meloa kajakilla hyväksyttävästi, joko yksikkönä tai kaksikkona, mutta tällöin suorituksesta ei saa taulukkopisteitä, vaan pelkän suorituspisteen. Kilpa- ja ratakanootit ovat kiellettyjä.
 3. Matkan voi myös suorittaa parisoutuveneellä, mutta tällöin suorituksesta ei saa taulukkopisteitä, vaan pelkän suorituspisteen.
 4. Mikäli soutusää yltyy vaarallisen tuuliseksi, myrskyiseksi ja korkea-aaltoiseksi, järjestäjä voi muuttaa tai lyhentää reittiä tai keskeyttää kilpailun. Tästä tiedotetaan soutajia selkeästi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ensimmäisenä maaliin tuleva saa 1000 pistettä, johon kaikkien muiden vuoro- ja yksinsoutuvenekuntien aikoja verrataan laskentakaavassa kertoimella 3500.

Vuorosoudussa sekasarjan naissoutajalle annetaan lisäaikaa soudettavasta matkasta riippuen seuraavasti: lisäaika on 20-24,99 km matkalla 14 minuuttia, 25-29,99 km matkalla 17 minuuttia ja 30-34,99 km matkalla 20 min.

 

Kalevan Kierroksen pyöräilyn lajisäännöt

 

Kilpailumatka

Kilpailumatka on vähintään 60km.

 

Reitti

Kilpailureitti/tiestö, jolla kilpailu käydään, tulee olla hyväkuntoista kestopäällystettyä tietä. Reitti tulee merkitä selkein opastein ja ennakkomerkein. Risteyksiin tulee asettaa valvojat, jotka varoittavat muuta liikennettä ja varmistavat, ettei eksymisiä tule. Kilpailumatkaa osoittaviin kilometritauluihin merkitään jäljellä oleva matka vähintään 10km välein. Viimeisten 10 kilometrin matkalla tauluja tulee olla yhden kilometrin välein.

 

Kilpailutapa

Kilpailu ajetaan henkilökohtaisena aika-ajona.

 

Huolto

Kilpailureitillä on riittävästi huoltopisteitä.

 

Lähtöjärjestelyt

Kilpailijat lähetetään matkaan väliaikalähdöllä 20 sekunnin välein soudun jälkeisessä paremmuusjärjestyksessä, ensin kokonaiskilpailun 65- ja vanhempien sarjojen osanottajat, sitten kokonaiskilpailun mukaisessa järjestyksessä miehet ja naiset vuorotellen. Järjestäjä sijoittaa lähtöjärjestykseen ennen Kalevan Kiertäjiä kierroksen ulkopuoliset kilpailijat, omalla ilmoituksellaan aikaiseen lähtöön haluavat sekä edellisvuoden kilpailutulosten perusteella aikaiseen lähtöön kuuluvat.

 

Kilpailusääntöjä

 • Henkilökohtaisessa aika-ajossa on peesauskielto, jota kilpailijan tulee noudattaa (sivusuunnassa 2m kiinniajetun tulee jättäytyä ohittajasta 25m:n etäisyydelle). Rikkomuksista rangaistaan 30 min aikasakolla.
 • Kilpailijoiden omat huoltoautot on kielletty.
 • Jokainen kilpailija kuljettaa mukanaan tarvittavat huoltotarvikkeet esim. vararenkaat jne. Korjaustoimissa ei saa avustaa. Kilpailunjärjestäjä järjestää purkuauton yhteyteen mahdollisuuden reitiltä poiskuljetukseen.
 • Kilpailijan tulee kilpailun aikana noudattaa liikennesääntöjä ja järjestäjän antamia ohjeita.
 • Kilpailijan tulee ottaa huomioon, etteivät risteysvalvojat pysäytä muuta liikennettä, vaan varoittavat molempia osapuolia.
 • Kilpailijan numero kiinnitetään järjestäjän ohjeiden mukaan.
 • Keskeyttäessään kilpailija on velvollinen ilmoittamaan tapahtuneesta kilpailun järjestäjille.
 • Kilpailijat ajavat omalla vastuullaan.

 

Varusteet

 

Pukeutuminen

Suoja-asua tai sadeviittaa käytettäessä ne eivät saa peittää kilpailunumeroa, eivätkä saa olla malliltaan sellaisia, että ne vaarantavat ajajan turvallisuutta.

 

Kypärä

Kilpailussa on kypärän käyttö pakollista. Kypärän tulee olla jäykkärakenteinen, sisältä pehmustettu, leukahihnalla varustettu ja sopivan kokoinen.

 

Kilpapyörä

Kilpapyörien on noudatettava pyöräilyn urheiluhenkeä ja perusajatusta. Urheiluhengen mukaisesti pyöräilijät kilpailevat tasavertaisin lähtökohdin; periaatteen mukaan: ihminen ennen välinettä.

 

Määritelmä

Pyörä on kulkuneuvo, jossa tulee olla kaksi saman kokoista vannetta. Etupyörän tulee olla ohjattava. Takapyörää hallitaan polkimien ja voimansiirron avulla.

 

Tyyppi

Kilpapyörien ja niihin liittyvien lisävarusteiden on oltava kaupallisesti yleisesti saatavilla kaikille pyöräilyä urheilulajina harrastaville.

 

Ajoasento

Ajajan oletetaan normaaliasennossa olevan kilpapyörän päällä istuvassa asennossa. Tämä asento edellyttää, että pyöräilijän tukipisteet ovat ainoastaan polkimissa, satulassa ja ohjaustangossa.

 

Ohjaaminen

Kilpapyörässä tulee olla sellainen ohjaustanko, joka mahdollistaa pyörän ajamisen ja ohjaamisen täysin turvallisesti kaikissa olosuhteissa. Kilpapyörässä tulee olla toimivat jarrut.

 

Voimansiirto

Kilpapyörää on pidettävä liikkeessä ainoastaan jalkojen pyöritysliikkeellä rattaiden ja ketjun välityksellä.

 

Mitat

∙ Kilpapyörä saa olla enintään 185 cm pitkä ja 50 cm leveä.

∙ Kilpapyörän tulee painaa vähintään 6,8 kg.

Apuvälineet ja lisälaitteet

∙ Henkilökohtaisessa aika-ajossa aika-ajotankojen käyttö on sallittua.

∙ Levypyörien käyttö on sallittua.

∙ Kaikki apuvälineet, jotka on lisätty tai sulautettu rakenteisiin ilmanvastuksen vähentämiseksi tai jolla on ilmanvastusta vähentävä vaikutus tai nopeuden lisäämiseksi keinotekoisesti, kuten suojakatteet tai muut vastaavat on kielletty.

 

 

Kalevan Kierroksen suunnistuksen lajisäännöt

 

Harjoittelukielto

Kun Kalevan Kierroksen suunnistuskilpailun kilpailukeskus julkistetaan, merkitsee se samalla Kalevan Kierroksen osallistujille kilpailu- ja harjoittelukieltoa alueella, joka määritellään julkistamisen yhteydessä kilpailualueeksi.

 

Kartta ja maasto

Kartta on suunnistuksen erikoiskartta mittakaavassa 1:10000, ja maaston on mahdollistettava vaihtelevia vaikeustasoja.

 

Kilpailijalle annettavan kartan on oltava suojattu sekä varustettu tarpeellisin merkinnöin. Kuvalliset rastimääritteet on oltava kiinnitettynä karttoihin.

 

Kilpailusuorituksessa saa käyttää vain järjestäjän antamaa karttaa.

 

Radat ja leimaus

Radat laaditaan noin 2-3lenkkinä. Radoilla tulee olla hajonta. Kilpailussa käytetään elektronista leimausta.

 

Tavoiteaika

On n. 100 min (n. 15 km)

 

Lähtöjärjestelyt

Lähdöt voidaan suorittaa yhteislähtöinä, aikaporrastuksin tai väliaikalähtönä, jolloin lähtövälin on oltava vähintään 1 minuutti. Lähtöalueella tulee olla puhdas, ilman ratamerkintöjä oleva kilpailukartta, johon kilpailija saa tutustua.

 

Varusteet ja apuvälineet

Kilpailijan on käytettävä koko vartalon ja jalat peittävää asua. Asun paita saa olla lyhythihainen.

Kilpailijan on pidettävä kilpailunumeronsa koko suorituksen ajan rintaan tai rintaan ja selkään kiinnitettynä.

 

Apuvälineiden käyttö suunnistuksessa on kielletty. Kompassia, elektronista kilpailukorttia, otsalamppua ja sykemittaria ei lueta apuvälineiksi.

 

Järjestäjällä on oikeus kieltää piikkareiden käyttö kilpailussa kokonaan tai osittain. Kiellosta on mainittava kilpailukutsussa. Nastari ei ole piikkari.

 

Kilpailija ei saa kuljettaa koiraa mukanaan kilpailusuorituksen aikana.

 

 

 

Kielletyt alueet

 

Kilpailija ei saa käyttää kulkureittinään:

 1. kilpailukohtaisesti tai pysyvästi kielletyn alueen merkinnällä osoitettua aluetta,
 2. kielletyn reitin merkillä osoitettua reittiä,
 3. moottoritietä tai moottoriliikennetietä, jotka on merkittävä karttaan kielletyn reitin merkillä,
 4. karttaan merkittyä tonttialuetta,
 5. karttaan viljeltynä maana merkittyä aluetta eikä kylvettyä, orastavaa tai kasvavaa peltoa,
 6. rautatietä. Rautatien saa ylittää kohtisuoraan.

 

Poikkeuksista kohtien d, e ja f suhteen on mainittava kilpailuohjeissa.

 

Aidat ja ovet on ylitettävä niin, ettei niille aiheudu vahinkoa, ja taimikoiden suhteen on oltava erityisen varovainen. Jos veräjä tai portti avataan, on se myös suljettava.

 

Kilpailija ei saa toimia suunnistusliiton ympäristöohjelman tavoitteiden vastaisesti.

 

Toiminta kilpailussa

Kilpailija ei saa saattaa itseään tarpeettomasti vaaralle alttiiksi.

 

Kilpailija ei saa siirtää tai vahingoittaa kilpailuun liittyviä opasteita tai viitoituksia.

 

Kilpailija ei saa siirtää tai vahingoittaa rastivälineistöä.

 

Kilpailija vastaa siitä, että hän saa itselleen kuuluvan kartan. Mikäli kilpailija joutuu kärsimään jonkun muun otettua väärän kartan, on järjestäjän pikaisesti toimitettava hänelle oikea kartta. Tästä kilpailija ei saa aikahyvitystä.

 

Rastit on leimattava nousevassa numerojärjestyksessä, ellei kilpailuohjeissa toisin määrätä.

 

Kilpailijan on seurattava kilpailurataan kuuluvia viitoituksia sekä noudatettava rajoituksen alaisten alueiden koskemattomuutta.

 

Toisen kilpailijan tahallinen seuraaminen tai hänen kanssaan kulkeminen tarkoituksena hyötyä hänen suunnistustaidostaan on kielletty.

 

Huolto

Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että reitin varrella on riittävästi huoltopisteitä.

 

Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet kilpailijan suorituksen aikaiselle oman juoma- ja ruokahuollon järjestämiselle sekä osoittaa tähän soveltuvan paikan. Juomapiste on sijoitettava vähintään 50m päähän lähimmästä rastista.

 

Toiminta maalissa

Kilpailijan on, suoritettuaan leimauksen maalipisteessä tai maaliviivan ylitettyään, purettava tiedot elektronisesta kilpailukortistaan.

 

Kilpailijan on maaliintulon jälkeen järjestäjän määräyksestä luovutettava kilpailukarttansa.

 

Keskeyttäminen

Keskeyttäneen kilpailijan on välittömästi ilmoittauduttava maalissa sekä purettava elektroninen kilpailukorttinsa ja vaadittaessa myös luovutettava kilpailukarttansa.

 

Keskeyttänyt kilpailija ei saa millään tavoin vaikuttaa kilpailun kulkuun eikä auttaa toisia kilpailijoita.

 

Kilpailunvalvoja

Kilpailunvalvoja toimii myös ratavalvojana. Valvojan tarkemmat toimintaohjeet löytyvät ”Suunnistuksen lajisäännöt” liitteestä D.

 

Tekninen asiantuntija

Teknisenä asiantuntijana (TA) toimii Kalevan Kierroksen hallituksen suunnistuksen lajivastaava. Hänen tehtävänään on antaa suunnistuskilpailun järjestäjille ohjeita ja neuvoja kilpailuun liittyvissä asioissa.

Suorituspiste

Suunnistajalle annettaan suorituspiste, jos häneltä suunnistuskilpailussa loppuu suoritusaika ja hän on siihen asti suorittanut radan hyväksytysti (rastit löydetty oikeassa järjestyksessä). Lisäksi vaaditaan minimirastimäärä radan luonteesta riippuen. Vähimmäisrastimäärä ilmoitetaan ennen kilpailua. Hyväksytyn suorituspisteen saa vasta määritellyn maksimiajan päättyessä, muut suunnistussuorituksen lopetukset katsotaan hylätyksi suoritukseksi.

 

 

Kalevan Kierroksen osakilpailusäännöt 5.12.2018

 

Yleistä

Kilpailija saa kilpailla vain omalla nimellään, ilman ulkopuolista apua ja annetulla reitillä.

 

Kilpailun tulee olla rehtiä.

 

Hätätilanteessa kilpailijalla on aina auttamisvelvollisuus kanssakilpailijaa kohtaan.

 

Näissä osakilpailusäännöissä on otettu huomioon kunkin osakilpailun Suomen kansalliset lajiliittojen säännöt sekä Kalevan Kierroksen lisäykset sääntöihin. Siltä osin, mitä näissä säännöissä ei ole sanottu, noudatetaan lajiliittojen sääntöjä.

 

Tapaturmavakuutus

Kalevan Kierroksen osanottomaksuun sisältyy tapaturmavakuutus, joka on voimassa kunkin osakilpailun aikana sekä välittömällä edestakaisella kilpailumatkalla.

 

Kilpailunvalvoja

Kierroksen kuhunkin osakilpailuun on nimettävä kilpailunvalvoja. Hänet nimeää kilpailun järjestäjä. Kilpailunvalvojan tehtävänä on varmistaa, että kilpailujärjestelyissä noudatetaan kunkin lajin kansallisia lajisääntöjä sekä Kalevan Kierroksen osakilpailusääntöjä ja muita annettuja ohjeita.

 

Kilpailusarjat

Kunkin osakilpailun järjestäjä määrittelee sarjajaot, jotka voivat poiketa Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailujen sarjajaoista.

 

Palkinnot

Kunkin osakilpailun järjestäjä määrittelee palkinnot.

Kaikille maaliin päässeille annetaan tapahtuman muistomitali tai -esine.

 

Kilpailukutsu

Kilpailun järjestäjä laatii kilpailukutsun ja -ohjeet yhdessä Kalevan Kierroksen hallituksen lajivastaavan kanssa.

 

Kilpailukutsu toimitetaan Kalevan Kierroksen lajivastaavalle viimeistään 1,5 kuukautta ennen kilpailutapahtumaa.

 

Osakilpailuun ilmoittautuminen

Kilpailijan tulee noudattaa kilpailun järjestäjän asettamaa ilmoittautumisaikaa ja -tapaa sekä suorittaa osallistumismaksu eräpäivään mennessä. Tämän jälkeen järjestäjällä on oikeus periä korotettu osanottomaksu. Osallistumisen varmistus tapahtuu joko kilpailun www-sivuilla taikka kilpailupaikalla järjestäjien ohjeiden mukaan. Doping

Dopingaineiden käyttö on kielletty. Kilpailijoilta edellytetään Suomen Antidopingtoimikunnan ylläpitämien ohjeiden noudattamista, ks. www.antidoping.fi.

 

Tuomarineuvosto

Kunkin osakilpailun tuomarineuvosto muodostetaan niin, että Kalevan Kierroksen hallitus on siinä edustettuna.

 

Tuomarineuvoston tehtävät

Tuomarineuvoston tehtävänä on, sääntöjen sekä annettujen ohjeiden perusteella ja asianosaisia riittävästi kuultuaan, tehdä päätös kyseessä olevasta asiasta virallisten tulosten julkaisuun mennessä, sekä tiedottaa päätöksestä asianosaisille.

 

Tuomarineuvosto käsittelee kilpailunjohdon ja valvojan sille valmistelemat kilpailutekniset rikkomukset sekä sille jätetyt vastalauseet.

 

Rikkomusilmoitus

Todettuaan lajisääntöjä tai ohjeita rikotun tai epäillessään niin tapahtuneen, ovat toimitsijat, huoltajat ja kilpailijat velvollisia ilmoittamaan asiasta välittömästi kilpailunjohdolle. Huoltajan tai kilpailijan tekemän rikkomusilmoituksen tulee olla kirjallinen.

 

Kilpailunjohto voi siirtää rikkomuksia tuomarineuvoston päätettäväksi.

 

Rikkomusilmoituksen käsittely

Kilpailunjohdon on, epäillessään sääntö- tai ohjerikkomuksen tapahtuneen tai saatuaan rikkomusilmoituksen, kuultava rikkomuksen ja ilmoituksen osapuolia sekä muita, jotka voivat valaista asioiden kulkua. Todettuaan sääntöjä tai ohjeita rikotun, epäillessään niin tapahtuneen tai saatuaan rikkomusilmoituksen, ovat kilpailunjohto ja kilpailunvalvoja velvollisia ottamaan asian välittömästi käsiteltäväkseen. Päätös asiassa on tehtävä ennen maalin poistumista.

 

Kilpailunjohto voi myös siirtää päätöksenteon tuomarineuvostolle.

 

Rikkomusilmoituksen aiheuttamat seuraamukset

Kilpailunjohto ja tuomarineuvosto tekevät rikkomusilmoitusta koskevat seuraamuspäätökset. Kalevan Kierroksen hallitus tekee kokonaiskilpailua ja pistelaskua koskevat seuraamuspäätökset.

 

Vastalauseen tekeminen (protesti)

Vastalause voidaan tehdä:

 • kilpailunjohdon päätöksestä rikkomusilmoituksen johdosta,
 • järjestäjän kilpailuhallinnollisen toimenpiteen johdosta,
 • kilpailun teknistä järjestelyä vastaan,
 • kilpailijan suorituksen hylkäämispäätöksestä sekä
 • tulosluetteloa vastaan (kilpailijan nimeä, sijoitusta tai aikaa vastaan).

 

Vastalauseen voi kilpailussa tehdä yksittäinen kilpailija tai hänen huoltaja.

 

Vastalauseen jättämisestä saatetaan periä maksu, joka palautetaan, mikäli vastalause hyväksytään.

 

Vastalause on tehtävä kirjallisesti ja jätettävä tuomarineuvostolle tai kilpailunjohdolle tunnin kuluessa kilpailun teknisestä päättymisestä (maalin poistamisesta). Vastalause tulosluetteloa vastaan on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa sen julkaisemisesta.

 

Vastalauseen käsittely ja sen tiedottaminen

Vastalauseen käsittely on aloitettava heti. Kilpailunjohdon on tiedotettava päätöksistään asianosaisille kolmen (3) tunnin kuluessa vastalauseen jättämisestä.

 

Tuomarineuvoston käsittelemästä vastalauseesta on tiedotettava asianosaisille kierroksen virallisen tulosjulkaisun ilmestymiseen mennessä.

 

Ulkopuoliset kilpailijat

Yksittäisiin osakilpailuihin voi ottaa osaa myös Kalevan Kierroksen ulkopuolisia kilpailijoita.

Kalevan Kierroksen pistelaskujärjestelmä

Jokaisesta osakilpailusta jaetaan taulukkopisteitä kaavan

1000 – kerroin * log (oma aika / voittajan aika)

mukaan siten, että osakilpailun voittaja saa 1000 pistettä. Miinuspisteitä ei jaeta.

 

Taulukkopisteiden laskentakaavan kertoimista päättää vuosikokous hallituksen esityksestä.

 

Voimassa olevat kertoimet osalajeittain ovat seuraavat:

Luistelu 2800

Hiihto 2000

Juoksu 2000

Soutu 3500

Pyöräily 2800

Suunnistus 1300

 

Kalevan Kierroksen hiihdon lajisäännöt

 

Hiihtomatka ja ladut

Hiihtomatka on Kalevan Kierroksella vähintään 40 km. Hiihtourien on mahdollistettava sekä perinteinen että vapaa hiihtotapa. Lisäksi on huomioitava, että ladut ja vapaan hiihtotavan latu-urat sopivat yhteislähtöön.

 

Lähdöt

Perinteiselle ja vapaalle hiihtotavalle on omat yhteislähdöt. Lähtöjen väliin jätetään riittävä aikaero jotta perinteisen hiihtourat pysyvät kunnossa hiihdon ajan. Kilpailunjärjestäjä valvoo, että lähdössä on vain ne hiihtäjät, jotka ovat siihen ilmoittautuneet. Nopeimmat hiihtäjät sijoitetaan lähtöalueen alkuun.

 

Huolto

Kilpailunjärjestäjä huolehtii, että reitin varrella on riittävästi huoltopisteitä.

 

Kilpailijoiden omat huollot ovat sallittuja, mutta ne eivät saa häiritä tai estää muiden kilpailijoiden suorituksia. Kilpailun järjestäjä antaa ohjeet kilpailijan suorituksen aikaiselle oman juoma- ja ruokahuollon järjestämiselle sekä osoittaa tähän soveltuvat paikat.

 

Valvonta

Kilpailun järjestäjä valvoo hiihdon aikana, että perinteisen hiihtotavan hiihtäjä noudattaa hiihtotapaa. Hiihtotaparikkomuksista Kalevan Kierroksen hallitus antaa rangaistuksen – joko aikasakon tai törkeissä tapauksissa hylkää suorituksen.

 

Hiihtotapa ja aikavertailu

Hiihtotapa on osallistujan valittavissa – joko perinteinen tai vapaa. Osallistujan on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava hiihtotapansa, eikä sitä voi muuttaa normaalin ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen.

Välineet ja välinerikko

Hiihtäjä ei saa vaihtaa hiihdon aikana hiihtovälineitä. Poikkeuksena rikkoutunut väline, jonka hiihtäjä voi vaihtaa.

 

Perinteisen hiihtotavan vertailuaika on saavutettu suoritusaika. Vapaan hiihtotavan vertailuaika saadaan kertomalla suoritusaika parittomina ”vapaan hiihtotavan vuosina” kertoimella 1,06 ja parillisina ”perinteisen tyylin vuosina” kertoimella 1,18. Molempien tyylien vertailuajat yhdistetään ja paras saa 1000 pistettä, johon muita aikoja verrataan.