Kiertäjän harjoitteluopas

Kiertäjän Opas – harjoitusopas Kalevan Kierros -kestävyysurheilukilpailuun

Veera Rönn on tehnyt opinnäytetyönään Kalevan Kierrokselle harjoitteluoppaan. Tavoitteena oli koostaa opas, joka toimii apuna erityisesti uusille kilpakuntoilijoille, jotka toivovat suunnitelmallisuutta sekä tietopohjaa ohjaamaan harjoittelua. Opas sisältää perustietoa kestävyysurheilusta, sen vaikutuksesta yleiskuntoon sekä sen harjoittamisesta järkevästi. Infopaketin lisäksi oppaassa pyritään antamaan konkreettiset ja realistiset ohjelmointiohjeet laji- sekä oheisharjoitteluun kilpailukaudella.

 

 

Kilpailukauden ympärivuotisuus ja lajien vaihtelu tuo haastetta, joka pyritään ratkaisemaan oppaassa mahdollisimman yksinkertaisesti. Tärkeänä osana oppaassa on liikepankki voima- sekä liikkuvuusharjoittelua varten. Kaikki liikepankin liikkeet voidaan toteuttaa kehonpainolla tai vastuskuminauhalla. Tämä helpottaa niiden tekemistä esimerkiksi kotona tai lajiharjoituksen yhteydessä. Liikepankki on tärkeä osa opasta ja siinä pyritään antamaan uusia näkökulmia ja ideoita tukiharjoitteluun, joka edistää suorituskykyä, mutta on myös mielekästä ja innostavaa.

Liikuntakulttuuria tutkiessa nousi esille monilajisten kestävyyskilpailujen suosio. Kalevan Kierrokseen harjoittelu on kuitenkin oma lukunsa. Parhaassa tapauksessa opas voisi edistää Kalevan Kierroksen tavoitettavuutta helpottamalla harjoittelun aloittamista ja suunnittelua ja mahdollisesti näin myös kasvattaa osallistujakuntaa.