Vuosikokousaloitteet

,

Määräaikaan hallitukselle tulleet sääntömuutosehdotukset

 

Rami Heikkilän aloite pyöräilyn sääntöjen muuttamiseksi:

Nykyiset säännöt
Jokainen kilpailija kuljettaa mukanaan tarvittavat huoltotarvikkeet esim. vararenkaat jne. Korjaustoimissa ei saa avustaa. Kilpailunjärjestäjä järjestää purkuauton yhteyteen mahdollisuuden reitiltä poiskuljetukseen.

Ehdotukseni on että ”korjaustoimissa ei saa avustaa” kohta poistetaan kokonaan.

Perustelut

Sääntöjen aiempi kohta, jossa kielletään oma huoltoauto on riittävä varmistamaan ettei ylimääräistä ruuhkaa tule reitille.
Mikäli kaverilta löytyy pumppu tai vararengas, niin en näe mitään syytä, miksei korjausta voisi toinen kilpailija avustaa joko varusteilla tai korjaamista auttamalla.
Nykyisellään sääntöä on käytännössä mahdotonta valvoa tai oikeudenmukaisesti sanktioida. Jos pyörä hajoaa, niin isoimmat pisteet siinä jo kadottaa.
Ei ole perusteltua, että säännöt kannustavat keskeytykseen, vaikka kisa voisi pienellä avustetulla korjauksella jatkua. Luistelussa välinerikko oikeuttaa jopa kokonaan uuteen starttiin, joten nykyinen sääntö ei ole linjassa luistelun kanssa. Myös soudussa ulkopuolinen huolto on sallittu.
Rami Heikkilä

Kalevan Kierroksen hallitus kannattaa aloitetta

 

Ilkka Kiven aloite sääntöjen muuttamiseksi palkitsemisien osalta:

17§ Palkitseminen: Lisätään uusi kohta 2 seuraavasti ”Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailun voittajalle luovutetaan kokonaiskilpailun voittajan haltuunsa saaman kiertopalkinnon pienoismalli.
Samoin naisten kokonaiskilpailun voittajalle luovutetaan samanlainen pienoismalli.”
Tämän seurauksena nykyisten sääntöjen mukaisen 17§ kohdat 2 – 8 numeroidaan vastaavasti
3 – 9.
Perustelut: Tällä lisäyksellä säännöt ovat nykyisen käytännön mukaiset. Kokonaiskilpailun voittajalle luovutettu pienoismalli on ollut aiemmin säännöissä, mutta jostain syystä se on lokin mukaan poistettu 24.11.2018.
Naisten pienoismallista on hallituksen päätös noin vuodelta 2016.
Hallitukset vaihtuvat ja saattaa jossain vaiheessa katketa nykyinen käytäntö, mutta kun asia on kirjattu sääntöihin, niin tulevat hallitukset osaavat jakaa voittajille oikeat palkinnot.

Kalevan Kierroksen hallitus kannattaa aloitetta

 

Juhani Joutsenniemen aloite suunnistuksen pistelaskennan muuttamisesta:

Tämä aloite koskee Kalevan Kierroksen suunnistusta. Tarpeettoman moni kiertäjä jättää suunnistuksen kesken – yhden kartan suunnistamisesta saatavan suorituspisteen vuoksi. Tämän sinänsä tarpeellisen säännön lisäksi voitaisiin parantaa kiertäjien motivaatiota pidentää suunnistamistaan.

A Kahden kartan eli noin 10 km:n suunnistamisesta voitaisiin antaa ”könttäsummana” esimerkiksi 100 taulukkopistettä.

Mahdollista olisi myös:

B alentaa suunnistuksen kerrointa 1300 vanhimmissa ikäsarjoissa: +70 N ja +75 M saisivat noin 100 taulukkopistettä ja +80 M noin 200 taulukkopistettä nykyistä enemmän (kertoimina 1100 ja 900).

C lyhentää kaikkien osallistujien suunnistuksen pituutta esim. 12 – 13 kilometriin.

D se, että kierroksen hallitus antaa oman ehdotuksensa yllä olevien ja muidenkin aloitteiden ja kommenttien pohjalta / kompromissina, jos se näkee asian aiheelliseksi.

SUMMA SUMMARUM: yhden kartan suorittamisesta saa suorituspisteen, kahdella kartalla 100 taulukkopistettä ja kolmen kartan suorittaneista vanhimmat ikäryhmät saavat korotettuja taulukkopisteitä.

Juhani Joutsenniemi

Kalevan Kierroksen hallitus ei kannata aloitetta, mutta hallitus teki muutoksen lajisääntöihin, että suunnistuksen voittoaikatavoite on 90min aikaisemman 100 min sijaan.

Tuusulan Tallaajien aloite kevyemmän Kalevan Kierroksen osalta:

Tuusulan Tallaajat ry:n johtokunta esittää, että Kalevan Kierroksen hallitus kehittäisi Kierrokseen uuden ja kevyemmän version Kierroksesta. Tämä malli toimisi ikääntyvillä kiertäjillä.
Tämä uusi malli huomioitaisiin Kierroksen tiedottamisessa sekä siinä että Kierros antaa mahdollisuuden liikuntaan iäkkäämpänäkin. Eräänä tavoitteena olisi, että Kierroksesta voi tulla pitkäaikainen, vuosia kestävä harrastus.
Tähän ”ikikiertäjien” ryhmään voisi osallistua iäkkäitä henkilöitä ja toisaalta tämä uusi malli toimisi ”tutustumisporttina” itse Kierrokseen. Eli, Kierroksen osakilpailujen yhteydessä järjestettäisiin ”näytösluontoinen” tapahtuma (osalaji).
Tämän uuden formaatin ajatuksena olisi leppoisa liikunnallinen tavoite ja yhdessäolo. Aikaa suorituksesta ei otettaisi eikä pisteitä jaettaisi. Lajit voisivat myötäillä Kerroksen lajeja huomioiden kuitenkin turvallisuuden. Esim. luistele voitaisiin korvata jollain muulla lajilla ja hiihdossa ei olisi vaativia alamäkiä. Matkat voivat olla huomattavasti lyhempiä kuin itse Kalevan Kierroksessa.

PERUSTELUJA ESITYKSELLE

Nyt olisi hyvä aika kehittää iäkkäimmille kiertäjille oma ”Kierroksensa”, jossa huomioitaisiin korkean iän tuomat rajoitteet. Nyt Kierroksella vanhimmat lähestyvät 90- vuoden ikää.
Nykyään puhutaan paljon ikäihmisten liikuttamisesta. Kalevan Kierros on hyvä esimerkki siitä. Tätä todistaa se, että Kierroksessa on paljon vuosia mukana olleita kiertäjiä. Toisaalta, pikkuhiljaa, osalla heistä alkaa tulla korkea ikä vastaan Kierroksen vaativiin lajeihin.
Uuden formaatin myötä iäkkäämmät voisivat osallistua edelleen Kierroksen tapahtumiin ja kokisivat kuuluvansa tähän mahtavaan yhteisöön.
Tämä ehdotus ei sinänsä ole Kierroksen sääntömuutosesitys eikä vaadi mitään pistelaskusysteemien kehittämistä, vaan on lisäys tapahtumien yhteyteen.
Olisi hienoa, että Kierroksen hallitus käsittelisi asian pikaisesti, niin, että malli olisi jo käytettävissä vuoden 2024 Kalevan Kierroksen yhteydessä.
Kuten jokainen tiedämme, Kierroksessa eräs tärkeä anti meille on olla mukana kisapaikalla aistimassa hienhajua ja kavereiden selityksiä.
Tuusulan Tallaajat ry

 

Suorituspisteen ansaitseminen

Kalevan Kierroksen vanhimpia kiertäjiä ajatellen hallitus esittää muutosta sääntöihin suorituspisteen saamiseksi vajaalla suorituksella. Muutamissa osalajeissa normaalin pituisen suorituksen läpipääsy alkaa olemaan osalle kiertäjille ongelmallista. Tämän vuoksi hallitus esittää seuraava sääntömuutosta:

Osalajeissa on mahdollista saada suorituspiste myös varsinaista Kierroksen matkaa lyhyemmällä suorituksella. Mikäli osalajin järjestäjä suostuu, niin suorituspisteen voi saada kulkemalla vähintään hallituksen etukäteen ilmoittaman matkan. Kuljettavan matkan pituus voi olla selkeästi lyhyempi kuin varsinaisen kisamatkan pituus.

Vajaan matkan kulkeneet saavat suorituspisteen. Taulukkopisteitä heille ei tule lainkaan.

Tällä hetkellä vain suunnistuksessa on käytössä vajaan suorituksen suorituspiste. Ensi vuoden ja myöhempien vuosien osalajien osalta hallitus neuvottelee kisajärjestäjien kanssa, onko lyhyemmän suorituksen tekeminen mahdollista ja millä ehdoilla. Vajaan suorituksen tekemisen mahdollisuus eri osalajeissa ei tule automaattisesti olemaan vaihtoehtona, vaan tilannetta tarkastellaan aina kisakohtaisesti.