Hallituksen kokous 8/2020

Zoom-kokous 13.10.2020 klo 17.00

 

Paikalla:
Juha Nurmela, puheenjohtaja

Ari Ilola
Hannu Kröger

Osmo Perkamo
Elina Hohde

Toni Pikkarainen
Tuomas Seppälä

Tiiu Tuomi, sihteeri

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.09.
 2. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Käytiin läpi ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 4. Koronanvirustartuntojen estämiseksi tällä hetkellä voimassa olevat määräykset sallivat ulkona järjestettävät liikuntatapahtumat (mm. urheilukilpailut). Tilaisuuksia järjestettäessä tulee noudattaa voimassa olevia viranomaismääräyksiä (käsihygienia, turvavälit ja kasvomaskit). Tehdään suunnistukseen seuraavia muutoksia: ruokailu ulos, Akilles päättää onko suihkua vai ei (esim. rajoitettu määrä), maskit käyttöön ennen lähtöä ja mahdollistetaan myös maski päässä lähtö, tehdään selkeät ohjeet, joita kiertäjien tulee noudattaa, ohjeista muistutetaan paikan päällä kuuluttajan toimesta. Lopullinen päätös suunnistuksen järjestämisestä tehdään 26.10. Mennessä.
 5. Juoksun palaute. Tuomas esitteli juoksun palautteen, johon oli vastannut 18 osallistujaa. Koronajärjestelyiden tiedottamisessa oli parantamisen varaa ja se tullaan huomioimaan suunnistuksen järjestelyissä. Seuratieto laitetaan jatkossa ilmoittautumis- ja tulostietoihin.
 6. Suunnistuksen järjestelyt. Toni kertoi, että järjestelyt etenevät aikataulussa. Hitaiden lähtö on klo 8.30 yhteislähtönä hajonnalla (heille, joiden suunnistusaika on yli 5 h). Maali sulkeutuu klo 16. 
 7. Vuosijuhla, paikka ja ohjelma. Hannu esitteli vuosijuhlan pitopaikaksi ehdolla olevat paikat: Tuusula ja Eräkeskus. Päätettiin pitää vuosijuhla Tuusulassa. Hannu ja Jupe ovat yhteydessä Tuusulan Tallaajiin liikuntatapahtuman järjestelyistä.
  Vuosikirja. Vuosikirjan jutuista kaikki tähän mennessä mahdolliset on kirjoitettu ja laitettu Tuomakselle.
 8. Markkinointi. 7000:sta esitteestä on nyt jaettu 6000. HCR oli hyvä tapahtuma ja esitteitä meni paljon. Esitteitä tilataan lisää, Jupe etsii yhteistyökumppania esitteen mainokseen. Päätettiin laittaa alkuvuodesta somearvonta liikkeelle.
 9. Muut asiat. 
  1. Vuoden 2020 paras osakilpailun järjestäjä kysytään suunnistuksen palautekyselyn yhteydessä (luistelu, hiihto, soutu, pyöräily, juoksu, suunnistus)
 10. Seuraava kokous pidetään 2.11.2020 klo 17 alkaen etänä.
 11. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.33.

 

Juha Nurmela Tiiu Tuomi

Puheenjohtaja Sihteeri

Kalevan Kierros ry
Hallituksen kokous

15.9.2020 klo 17.30
Huoltotie 1, Tuusula

 

Paikalla:
Juha Nurmela, pj
Ari Ilola
Hannu Kröger
Toni Pikkarainen
Osmo Perkamo
Tuomas Seppälä
Elina Hohde
Tiiu Tuomi, sihteeri

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.
 2. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.
 4. Tämän hetken tiedon mukaan kisajärjestelyitä jatketaan normaalisti, sillä viranomaismääräykset sallivat alle 500 hengen tilaisuudet huolehtien hygieniamääräyksistä.
 5. Käytiin läpi pyöräilyn palaute, johon oli vastannut 47 henkilöä. Palautteista pääosa on positiivisia ja järjestelyitä sekä reittiä on kehuttu. Muutamissa palautteissa tuli esille, että risteys juuri ennen toista huoltopistettä olisi vaatinut järjestäjän ohjaamaan oikealle. Lisäksi jonotettaessa numerohakuun oli ahtautta. Otetaan nämä huomioon seuraavaa kisaa järjestettäessä. Lisäksi keskusteltiin avun vastaanottamisesta kilpailussa ja päätettiin muuttaa pyöräilyn sääntöjä niin, että huoltoapua esim. rengasrikoissa saa vastaanottaa muilta kilpailijoilta sekä järjestäjältä. Ulkopuolinen apu on edelleen kiellettyä. Pyöräilyn mitali oli saanut myös vähän kritiikkiä, siitä todettiin, että mitali on täysin Kierroksen laatukäsikirjan mukainen. Avoimissa palautteissa toivottiin, että Luontoliikuntahaaste otettaisiin ulkopuolisena asiana pois Kierroksen nettisivuilta. Tähän todettiin, että Luontoliikuntahaaste on Kalevan Kierroksen hallituksen ja Luontoliiton yhteinen kampanja ja se on yhdessä Luontoliiton kanssa toteutettu.
 6. Juoksu järjestetään noudattaen viranomaisten hygieniamääräyksiä. Kalevan Kierroksen ensi vuoden esitteitä laitetaan maalissa saatavaan kassiin jaettavaksi.
 7. Järjestelyt etenevät aikataulussa. Nautiskelijoiden aikaisempi lähtö toteutetaan ja sen aikataulua tarkennetaan vielä. Tuusulan Tallaajat järjestävät 17.10. suunnistustapahtuman, joka on kaikille avoin.
 8. 2022 osakilpailuista päättäminen
  1. Soutu: Hallitus esittää, että soutu järjestetään Jyväskylässä Vihtavuoren Pamauksen toimesta.
  2. Pyöräily: Yhtään tarjousta ei olla saatu vielä. Selvitetään, onko niitä tulossa (Tiiu ja Jupe). Päätös on tehtävä vuosikokoukseen mennessä.
 9. Vuosijuhlan alustavat vastuut
  1. Vuosikirjan tilanne: Tarjouspyynnöt eivät ole vielä lähteneet, Tuomas hoitaa. Vuosikirjan tulee olla valmiina 25.11.
  2. Ohtu: Hannu selvittää, mitä vaikutuksia on vain viidellä lajilla tulosten ulos saamiseen.
  3. Mitali: Tämän vuoden mitalin stanssi tarvitaan pikaisesti (Jupe, Ari?).
  4. Suunnistuksen protestiaika joudutaan tänä vuonna lyhentämään 2:een päivään, jotta saadaan tulokset ulos 9.11. Viimeistään (mitalit, diplomit, vuosikirja).
  5. Tiiu ja Jupe käy läpi palkinnot, tarrat ja postituskuoret. Tuomas katsoo kuorten tilanteen.
  6. Vuosijuhla: Ari kysyy tarjouksen Tammelan Eräkeskuksesta. 
  7. Tiiu selvittää veljeskuntalaiset ja muut kunniamerkkien saajat ja viestittää heille.
  8. Lähetetään sähköposti heille, joilla on kaksi lajia ennen juoksua (Hannu).
 10. Markkinointi
  1. Uudet esitteet laitetaan jakoon.
  2. Jaetaan työvuorot messuille pikaisesti. Espoon rantamaratonin expo on 18.-19.9. Ja Helsinki Running Day expo 2.-3.10.
 11. Muut asiat
  1. Ehdotetaan yleiskokoukselle soudun matkan lyhentämistä 20 km, suositellaan matkan olevan vähintään 25 km. Tämä mahdollistaa sen, että entistä useampi soutuseura pystyy tarjoamaan meille kisareittiä.
  2. Naisten aikasakko soudussa soudettaessa miesparin kanssa.
  3. Hiihdon perinteinen ja vapaa vuorottevat – ei vuorovuosin. Esitetään muutettavaksi sääntöihin.
 12. Seuraava kokous 13.10.2020 klo 17.00 (Skype).
 13. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.13.

Juha Nurmela Tiiu Tuomi
Puheenjohtaja Sihteeri

Jäsenistön esittämät aloitteet Kalevan Kierros ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen käsiteltäväksi pyydetään toimittamaan johtokunnan sihteerille Tiiu Tuomelle sähköpostitse osoitteeseen tiiu.tuomi@gmail.com 30.9.2020 mennessä.

Vuosikokous pidetään 28.11.2020. Lisätietoja aikataulusta ja paikasta pyritään ilmoittamaan pikaisesti.

Kalevan Kierros ry
Hallituksen kokous 6/2020
6.8.2020 klo 17.30, Skype

Paikalla:
Juha Nurmela, pj
Ari Ilola
Elina Hohde
Tuomas Seppälä
Toni Pikkarainen
Osmo Perkamo
Hannu Kröger
Tiiu Tuomi, sihteeri

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.38.
2. Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Hyväksyttiin edellisten kokousten pöytäkirjat 26.3.2020 (4/2020) ja 12.5. (5/2020).
4. Keskusteltiin koronatilanteesta ja siitä, miten tilanne tulee vaikuttamaan loppuvuoden osakilpailuihin. Pyöräily, juoksu ja suunnistus tullaan tämän hetkisen tiedon valossa järjestämään ja niihin valmistaudutaan normaalisti. Kaikki lajit maksaneiden osalta, aiemman päätöksen mukaisesti, hyvitetään tämän vuoden maksut ensi vuonna (2021), jos he päättävät osakilpailuista koronatilanteen vuoksi jäädä pois. Jos pyöräilyssä tai suunnistuksessa riskiryhmäläinen toivoo aikaista tai myöhäistä lähtöaikaa kontakteja välttääkseen, niin toiveita pyritään täyttämään. Jos juoksussa pystytään turvallisesti ottamaan riskiryhmäläiset huomioon, niin se tehdään. Tuomas selvittää asiaa. Soudussa hyväksyttyjä omatoimisuorituksia on kyselty myös muihin lajeihin. Päätettiin, että tällä hetkellä omatoimisuorituksia ei oteta osakilpailuihin mukaan, mutta jos Suomen hallituksen suositukset jatkossa estävät jonkin tietyn riskiryhmän osallistumisen kilpailuun, hallitus voi jatkossa harkita niiden uudelleen käyttämistä.
5. Ari kävi läpi soudun palautteen. Kilpailun järjestelyitä, reittiä ja parkkipaikkoja kehuttiin, reittimerkinnät ja maali saivat heikompaa palautetta. Todettiin, että useat eri sarjat teettävät lähtölistojen tekemisessä edelleen paljon töitä. Päätettiin, että ensi vuonna vaadimme parempia reittimerkintöjä (vähintään 4 – 5 reittipoijua reitille) sekä maalin merkkaamista. Jos parannuksia ei pystytä tekemään, niin siirrämme kisan muualle. Kisan järjestäjä varaa numerojakoon ylimääräisiä äyskäreitä ja minigrip-pusseja (kännyköitä varten).
6. Pyöräilyn järjestelyt ovat aikataulussa ja Tiiu on ollut yhteydessä Lappeenrantaan. Aikaisempaa lähtöaikaa pyytäneiden osalta kysytään syytä. Syyn tulee olla ns. Painava (häät, yms). Tiiu laittaa Kiertäjän pyöräilystä ensi viikolla (10.-13.8.)
7. Juoksun osalta pyydetään järjestäjiltä parempaa aikataulutusta ja juomapisteiden tulee olla valmiina myös kun kärkijuoksijat tulee. Suunnistuksessa myös järjestelyt menossa. Todettiin, että omatoimista juomapistettä ei koronatilanteen vuoksi suositella.
8. Vuoden 2022 kilpailutukset, suunnistus: Hyvinkään Rasti vetäytyi tarjouskilpailusta, joten Kuusankosken Urheiluseuran tarjous on nyt ainoa. Hyväksyttiin Kuusankosken Urheiluseuran tarjous.
Vuoden 2022 kilpailutus, soutu: Yksi tarjous saatiin Keurusselän Soutajilta samaan paikkaan kuin aiemmin (Keuruu). Tarjouksesta keskustellaan Keurusselän Soutajien kanssa vielä.
Vuoden 2022 kilpailutus, pyöräily: Yhtään tarjousta ei ole vielä tullut. Tiiu kontaktoi muutaman seuran suoraan (Arin ehdottama triathlon-seura, Xtri Lahti, Joroisten Sporttiklubi, löytyykö Pääkaupunkiseudulta järjestäjää: IBDCycling, Teemu Ramsted, Porvoon Akilles).
9. Ohtun palvelimen siirtoprojekti ei ole edennyt, seuraava dl huhtikuun loppu 2021.
10. Koronatilanteen aiheuttamat tappiot ovat noin 5200 e (hiihdon peruuntuminen). Tappiot rahoitetaan aiempien vuosien ylijäämällä. Mikäli tappioita tulee lisää (jos juoksu ja suunnistus peruuntuu), niin asia on päätettävä uudestaan.
11. Markkinointi:
Luontoliikuntahaaste on saanut somessa jonkin verran julkaisuja. Haastetta tulisi pitää tapahtumissa esillä, jotta se leviäisi edelleen.
Vuoden 2021 esitettä ei ole vielä tehty. Päätettiin teettää alle A5-kokoinen, kaksipuoleinen esite, jonka takapuolella olisi ElectroFitin mainos (kysytään Simo-Viljamilta painokustannuksia). Pyritään saamaan se pyöräilyyn valmiiksi, mutta jos ei ehdi, niin juoksuun viimeistään.
Vuosikirjan tilanne: Osmolta on juttu tulossa, Arilta on juttuja tulossa. Lehtosen Jussilta on kysytty juttua LWC-kilpailusta. Todettiin, että suunnistuksen jutulla on kiire kilpailun jälkeen ja vuosikirja pitää olla pitkälle valmis jo ennen suunnistusta.
HRD ja Espoon rantamaraton expoihin pyritään osallistumaan edellisten vuosien tapaan.
12. Vuoden 2021 päivämäärät ovat:
Luistelu 20.2.
Hiihto 21.3.
Juoksu 29.5.
Soutu 3.7. (alustava)
Pyöräily 21.8.
Suunnistus 25.9.
13. Keskusteltiin vuosijuhlasta ja siitä, mikä kisa siihen sopisi. Päätettiin, että koska rogainingia on ollut monena vuonna ja koska suunnistus on melko lähellä, niin kisa voisi olla jotain muutakin. Hannu selvittää asiaa. Lisäksi selvitetään, voidaanko vuosijuhlan kustannuksista jostain nipistää pois tämän vuoden tappioiden kattamiseksi.
14. Seuraava kokous 15.9. Klo 17.30 alkaen. Jos tilanne sallii, niin kokous pidetään Sporttitalolla. Muussa tapauksessa Skypellä.
15. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

Juha Nurmela
Puheenjohtaja

Tiiu Tuomi
Sihteeri

Kalevan Kierros ry
Hallituksen kokous

12.5.2020, Zoom

 

Paikalla:
Juha Nurmela, pj

Ari Ilola

Hannu Kröger

Osmo Perkamo
Elina Hohde
Toni Pikkarainen
Tiiu Tuomi, sihteeri

 

 1. Soutua ei tulla järjestämään alkuperäisessä aikataulussa koronavirustilanteesta johtuen. Soutu tullaan järjestämään 18.7. erikoisjärjestelyin, jos viranomaismääräykset ja -ohjeet sen silloin sallivat. Erikoisjärjestelyt koskien yli 70-vuotiaita ja fyysistä etäisyyttä tarkennetaan kun selviää, pystytäänkö soutu järjestämään.
  Päätös soudun järjestämisestä tehdään, kun saadaan viranomaisten ja lajiliittojen ohjeet ja suositukset, viimeistään heinäkuun alussa.
 2. Tämän vuoden kaikki osakilpailumaksut maksaneiden osalta kilpailumaksut tullaan siirtämään ensi vuoden kilpailuihin niiltä osin, kuin tapahtumia on jouduttu perumaan. Ne kaikki maksut maksaneet kiertäjät, jotka haluavat tilanteen vuoksi keskeyttää kierroksen (on itse tai lähipiirissä on riskiryhmiin kuuluvia), voivat omalla ilmoituksellaan saada loppuvuoden kilpailumaksut siirrettyä ensi vuodelle. Ilmoitus tulee tehdä seuraavan Kalevan Kierroksen osakilpailun viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä.

 

Juha Nurmela
Puheenjohtaja

Tiiu Tuomi
Sihteeri

Kalevan Kierros

Hallituksen kokous 26.3.2020 klo 17.30
Skype

 

Paikalla:
Juha Nurmela, pj
Ari Ilola
Tuomas Seppälä
Osmo Perkamo
Toni Pikkarainen, tuli klo 17.45.
Outi Nummi, kutsuttuna
Tiiu Tuomi, sihteeri

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.38. 
 2. Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
 3. Hyväksyttiin kahden edellisen kokouksen pöytäkirjat (2/2020 ja 3/2020).
 4. Jäsenmaksu 2020. Päätettiin kevään 2020 aikana muistuttaa viime vuonna jäsenmaksun maksaneita, jotka eivät ole tänä vuonna maksaneet jäsenmaksua, kahdesti jäsenmaksun 2020 maksamisesta. Jos maksua ei tule, niin kokouksessa 6/2020 todetaan maksamattomat jäsenet eronneeksi yhdistyksestä.
 5. Hiihdon 2020 maksujen palautuksesta. Päätettiin siirtää automaattisesti kaikki hiihtoon ilmoittautuneet (ja osallistumismaksun maksaneet) seuraavaan järjestettävään lajiin (näillä näkymin soutu). Mikäli ilmoittautunut ei pysty soutuun osallistumaan, niin hän voi osallistua johonkin muuhun tämän vuoden lajiin veloituksetta. Kaikki lajit maksaneiden osalta hyvitetään hiihdon osallistumismaksun osuus ensi vuoden maksun yhteydessä. Hiihdon järjestäjän kanssa on alustavasti keskusteltu mahdollisuudesta pidentää sopimuskautta vuoteen 2023 saakka. Jupe tekee kyselyn jäsenistölle, tehdäänkö hiihdon osalta sääntöihin muutos, jossa parillinen ja pariton vuosi muutetaan joka toinen kerta-muotoon.
 6. Suunnistuksen varajärjestelyt. Toni on keskustellut Akilleksen kanssa suunnistuksen siirtämisestä myöhäisempään ajankohtaan tänä vuonna. Suunnistus on mahdollista järjestää loppuvuodesta, mikä aiheuttaa sen, että vuosikokousta todennäköisesti joudutaan siirtämään nykyiseltä paikaltaan. Päätettiin perua suunnistus toukokuulta ja siirtää tämän vuoden suunnistus loka- tai marraskuulle 2020 ja siirtää vuosikokous joulukuuhun 2020. Kaikkien lajiliittojen kilpailukalenterit ovat vielä täysin avoinna, joten vielä ei pystytä korvaavaa päivää sopimaan.
 7. Soudun tilanne. Soudun järjestelyjen osalta seurataan viranomaisten ohjeistuksia ja toimitaan niiden mukaisesti. Tehdään päätös soudun osalta viimeistään toukokuun lopussa.
 8. Kalevan Kierroksen kokonaiskilpailun lajimäärän minimit. Päätettiin, että Kalevan Kierroksen lajimäärä seuraa tänä vuonna järjestettyjen lajien määrää. Jos viisi lajia pystytään järjestämään, niin viidellä lajilla saa kultaisen mitalin, neljällä hopeisen ja kolmella pronssisen.
 9. Ohtun palvelimen siirto. Todettiin, että aikaa on toukokuun puoleenväliin. Tilanne ei ole edennyt, joten todennäköisesti jatketaan vielä vanhalla tavalla vuosi. Hannu jatkaa asian selvittämistä.
 10. Markkinointi
  1. Luontoliikuntahaaste on saanut hyvän vastaanoton, mukana on mm. Jenni Haukio. Facebook-sivuilla on nyt noin 550 tykkääjää.
  2. HRD:ää ei järjestetä tänä vuonna, joten messutkin jää pois. Triathlon-messut peruuntuvat todennäköisesti myös, eli tänä vuonna osallistutaan vielä Espoon Rantamaratonin messuille.
  3. Podcasteja on kuunnellut noin 100 hlöä/podcast. Ehdotuksina aiheiksi: Luontoliikuntahaaste.
  4. Pidetään kiertäjille Zoom-/Skype-/Teams-kokous, jossa käydään tilannetta läpi ja tiedotetaan hallituksen päätöksistä. Lisäksi Jupe kysyy Electrofitiltä saadaanko ohjattu jumppa/treeni oheen. Ehdotetaan ti 31.3.
 11. Kilpailutusten tilannekatsaus 2022.
  1. Suunnistus: kaksi seuraa on ehdolla: Kuusankoski ja Hyvinkään Rasti. Tehdään päätös kesäkuun kokouksessa.
  2. Soutu: Tarjouspyynnöt eivät ole edenneet.
  3. Pyöräily: Vielä ei ole laitettu tarjouspyyntöjä eteenpäin. Sekä soudun että pyöräilyn osalta pyritään saamaan ehdotukset kesäkuun kokoukseen.
 12. Muut asiat
  1. Päivitettiin todo-lista.
  2. Päätettiin hylätä Marjoniemen tarjous liiveistä ja kysyä uusia tarjouksia mm. Suunnistajan kaupasta.
 13. Seuraava kokous on 26.5.2020 Skypen/Zoomin kautta.
 14. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.19.

Kalevan Kierroksen Veljeskunta

Kalevan Kierroksen Veljeskuntaan kutsutaan henkilö, joka on suorittanut hyväksytysti 25 Kalevan Kierrosta. Tällä hetkellä Veljeskuntaan kuuluu 83 jäsentä. Lista heistä löytyy täältä:

Mikäli haluat itsellesi nimestä avautuvan käyntikortin – ota yhteyttä Jupe Nurmelaan.

Tällä hetkellä käyntikortti löytyy Klaus Kuusesta, Ilmo Liukosta ja Ilkka Kivestä.

 

Kalevan Kierros

Hallituksen kokous

1.12.2019 klo 19

Skype-kokous

 

Paikalla:
Juha Nurmela, puheenjohtaja

Ari Ilola

Tuomas Seppälä
Hannu Kröger
Elina Hohde
Osmo Perkamo

Tiiu Tuomi, sihteeri

 

 1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.11.
 2. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.
 3. Käytiin läpi vuosikokouksen palaute. Palkintojen jaossa menee kauan aikaa, koska palkinnon saajia on paljon. Koko viikonloppu onnistui hyvin ja palaute on pääasiassa ollut positiivista. Lounasta kaivattiin rogainingin jälkeen, sämpylä kokouksen yhteydessä ei riitä. Lisäksi opasteita kaivattiin paikan päällä.
 4. Päätettiin, että Ari jatkaa varapuheenjohtajana, Tiiu sihteerinä. Päivitettiin vastuutaulukkoa (Drivessä). Ohtu-palvelin (yli 1000 e/vuosi) on maksettu toukokuuhun asti. Hannu selvittää muita vaihtoehtoja ja keskustelee Laurin kanssa, miten siirto muualle onnistuu. Selvitetään vielä sopiiko Anulle vaatteiden päävastuu ja Osmolle palkinnon varavastuu.
 5. Keskusteltiin ensi vuoden markkinoinnista ja siitä, miten saadaan lisää ihmisiä ensi vuodelle mukaan. Jupe ja Elina pitävät uusille kiertäjille suunnatun webinaarin. Lisäksi Jupe tekee podcastin/podcasteja, Elina lupautui avuksi.
 6. Hallitus pitää kehitysseminaarin 17.-18.1.2020 Nurmijärvellä tai sen ympäristössä. Osallistutaan osana tapahtumaa Nurmijärven tekojääradalla lauantaina järjestettävään tapahtumaan.
 7. Tutustuttiin Jupen veljeskunnan jäsenistä tekemiin esittelyihin nettisivuilla.
 8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

 

Juha Nurmela Tiiu Tuomi
Puheenjohtaja Sihteeri

Kalevan Kierroksen kehittyjä 2019

Kalevan Kierroksen kehittyjän palkinto luovutetaan henkilöille, joka kahden perättäisen vuoden aikana kuusi osalajia suorittaneista on saavuttanut suurimman pisteparannuksen lajia kohden. Tännä vuonna Kalevan Kierroksen kehittyjä palkinto luovutettiin Antti Mäntyselle, joka pystyi parantamaan yli 120 pistettä/laji. Henkilöitä, jotka vuosina 2018 ja 2019 ovat suorittaneet kaikki kuusi osalajia hyväksytysti, oli yhteensä 64. Heistä seuraavat henkilöt pystyivät parantamaan edellisestä vuodesta.

Sija Nimi Kotipaikka Kehitys/laji Pisteitä 2019 Pisteitä 2018
1 Antti Mäntynen Söderkulla 120,52 3606 2883
2 Gennady Bogopolskiy Moscow 79,71 5008 4530
3 Juha Sameri Helsinki 67,93 3449 3041
4 Liisa Huunan-Seppälä Helsinki 54,01 1851 1527
5 Juha-Pekka Keränen Kajaani 38,20 4569 4340
6 Tuija Myllymäki Vihti 34,37 2069 1863
7 Jouko Tyrkäs Vantaa 32,85 3884 3687
8 Juha-Pekka Loikas Hyvinkää 26,97 4482 4320
9 Jaakko Liukkala Vantaa 24,89 5343 5194
10 Klaus Kuusi Espoo 22,07 4077 3945
11 Kari Köninki Pieksämäki 17,14 4600 4497
12 Ari Ilola Ypäjä 15,67 5034 4940
13 Johanna Herranen Lahti 15,67 4313 4219
14 Antti Järvenpää Varkaus 14,86 5707 5618
15 Tiia-Maria Rauttola Helsinki 14,54 3596 3509
16 Juuso Nurminen Lohja 13,62 3995 3913
17 Kari Hyrkäs Vantaa 13,41 3358 3278
18 Kirsi Korpijärvi Jyväskylä 9,70 4383 4325
19 Minna Lepikkö Raisio 8,62 2854 2802
20 Osmo Perkamo Helsinki 8,51 2534 2483
21 Saku Kirves Vantaa 6,39 4863 4825
22 Riikka Kaipia Helsinki 5,97 3847 3811
23 Elina Kilpeläinen Nummela 5,65 4827 4793
24 Aimo Väisänen Jyväskylä 52 5,02 4118 4088
25 Juha Lehtonen Paippinen 4,73 5421 5393
26 Antti Rytkönen Porvoo 3,69 3589 3567
27 Markku Viinikka hauho 1,44 3437 3428
28 Jaakko Pärssinen Tervakoski 0,38 4126 4124

Sääntömääräinen vuosikokous Kalevan Kierros ry. Y-tunnus 3039389-6

Aika: lauantaina 23.11.2019 kello 14:00

Paikka: Solvallan urheiluopisto / Haltia luontokeskus, Nuuksiontie 82, 02820 Espoo

Asiat:

1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

2. Todetaan kokouksen laillisuus.

3. Esitetään hallituksen laatima vuosikertomus, tilit ja toiminnantarkastajien lausunto.

4. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

hallitukselle.

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja päätetään jäsenmaksun ja

osallistujamaksujen suuruuksista seuraavalle kaudelle.

6. Käsitellään alustava toimintasuunnitelma sitä seuraavalle kaudelle.

7. Käsitellään hallituksen laatima tulo- ja menoarvioehdotus alkaneelle tilikaudelle.

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosikokouksesta lähtien alkavaksi vuoden

pituiseksi toimikaudeksi

9. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan varsinaiset jäsenet

alkavaksi vuoden pituiseksi toimikaudeksi

10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa.

11. Käsitellään sääntömuutosesitykset ja muut asiat, jotka on esitetty hallitukselle

viimeistään vuosikokousta edeltävän syyskuun ensimmäisenä päivänä.

LINKKI ALOITTEISIIN

12. Kokouksen päättäminen.

 

Vuosikokouksessa on puhe- ja äänioikeus Kalevan Kierroksen jäsenillä.