Vuosikokouksen sääntömuutosehdotukset

Kaksi sääntömuutosehdotusta

 

Tämän vuoden vuosikokouksessa on käsittelyssä kaksi sääntömuutosehdotusta. Jäsenistöltä tuli määräaikaan mennessä yksi aloite ja hallitus esittää yhtä sääntömuutosta.

Juhani Joutsenniemi ja Raimo Stenvall ovat tehneet aloitteen, joka menee näin:

VUOSIKOKOUSALOITE koskien sarjoja M22, N22, N70 ja M80

Aloitteen tarkoituksena on lisätä kiinnostusta osallistua Kalevan Kierrokseen niin nuorimmissa kuin vanhimmissakin ikäsarjoissa. Ehdotamme, että näissä ikäsarjoissa voittoon riittää viisi lajia ja jokainen voi jättää pois haluamansa kuudennen lajin.

Alle 22-vuotiailla osallistumista vähentää KK:n lajikirjon moninaisuus, eri lajien tekninen osaaminen ja suoritusvälineiden kustannukset. Sen ikäiset kestävyysurheilua harrastavat ja potentiaaliset kiertäjät hallitsevat muutamaa kierroksen lajeista. Heille jo kahden uuden lajin oppiminen on haastavaa, mutta kolme uutta lajia voi olla liikaa. Siksi osallistumiskynnyksen alentamiseksi olisi mielekästä vähentää suurin lajimäärä viiteen.

Vanhimmissa ikäsarjoissa N70 ja M80 ongelmina ovat monet lajivammat ja pitkien matkojen rasitukset.  Niiden vuoksi kiertäminen täytyy lopettaa, vaikka urheileminen vielä kiinnostaa ja kierroksen sosiaalisuus edelleen koukuttaa. Maksimilajimäärän vähentäminen viiteen toisi monelle ikäsarjalaiselle riittävän motivaation jatkaa kiertämistä.

Toinen mahdollisuus on matkojen lyhentäminen. Monen kestävyyslajin SM-kisoissa on lyhemmät matkat nuorille ja senioreille. Pistelasku ei aiheuta ongelmia, kun käytetään matkan lyhenemään suhteutettuja kertoimia.

Hallitus käsitteli aloitetta omassa kokouksessaan ja vastustaa aloitetta seuraavien syiden vuoksi:

Kalevan Kierros on aikoinaan perustettu kuuden kestävyyslajin kierrokseksi. Olisi ”perustuslain” vastaista muuttaa sääntöjä niin, että kierros olisikin vain viiden lajin kierros. Alkuperäinen idea usean eri lajin yhdistelmästä kutistuisi olennaisesti. Kalevan Kierroksen toinen sääntö on: Yhdistyksen tarkoituksena on kestävyys- ja kuntourheilun edistäminen. Tarkoitustaan toteuttaessaan yhdistys järjestää Kalevan Kierros -nimisen kuuden erillisen kestävyysurheilulajin yhteiskilpailun Suomessa.

Kalevan Kierroksen eri sarjoissa on suurin piirtein samat säännöt. Ei olisi tasa-arvoista, että eri sarjoissa alettaisiin soveltamaan erilaisia sääntöjä. Tämä tekisi kierroksen kokonaistilanteen seuraamisesta hankalan. Aloitteessa mainittujen sarjojen palkitut voisivat olla viiden lajin jälkeen aivan eri kuin kuuden lajin jälkeen. Ja mikäli palkinnot jaettaisiin viiden lajin jälkeen, niin kaikkien kiertäjien tulosluettelossa vuoden lopussa viisi lajia suorittanut oman ikäsarjansa voittaja voisi olla jopa alempana kuin samassa sarjassa kuusi lajia suorittanut kiertäjä. Kalevan Kierroksen säännöissä on palkitsemisesta seuraavanlainen maininta: Kuusi Kalevan Kierroksen lajia hyväksytysti suorittaneet saavat palkinnoksi kultamitalin, viisi lajia hyväksytysti suorittaneet hopeamitalin ja neljä lajia hyväksytysti suorittaneet pronssimitalin. Mikäli viidessä lajissa eniten pisteitä kerännyt Kalevan Kierroksen sarjan voittaja saisi hopeamitalin, mutta kuudessa lajissa vähemmän pisteitä kerännyt saman sarjan kiertäjä saisi kultamitalin, niin tilanne ei olisi oikein looginen.

Kalevan Kierroksen tuloslaskenta vaikeutuisi oleellisesti, mikäli eri sarjoissa pistelasku tapahtuisi eri tavoin. Tuloslaskenta vaatii melko paljon aikaa vievää työtä. Hallituksella ei ole resursseja lisätä kovin paljoa lisätyötä tuloslaskentaan. Usean eri sarjan erilainen tuloslaskentalogiikka toisi ylimääräistä työtä, joka nykyresursseilla ei ole mahdollista.

Mikäli sarjan tulokset laskettaisiin viiden lajin perusteella, niin todennäköisyys sille, että jokainen kiertäjä suorittaisi vain viisi lajia, kasvaisi todella paljon. Kukin kiertäjä jättäisi todennäköisesti heikoimman lajin tekemättä. Tämä merkitsee sitä, että Kalevan Kierroksen osalajien suoritusmäärät pienenisivät. Tämä on taloudellisesti huono asia ja heikentäisi Kalevan Kierroksen neuvotteluvaltteja eri osalajien järjestämisen suhteen. Uusien kiertäjien tulo mukaan Kierrokselle sen johdosta, että laskettaisiin vain viiden lajin tulos, on hyvin epävarmaa.

Yhden lajin pois jättäminen ei toisi oleellisesti helpotusta suoritusvälineiden kustannuksiin. Suurimmalla osalla vanhemmista ikäryhmistä on jo hankittuna tarvittavat välineet kaikkien lajien suorittamiseen. Ja ensimmäistä kertaa Kierrokselle tulevan ei tarvitse ostaa kaikkia välineitä, vaan niitä pystyy lainaamaan tai vuokraamaan. Myös käytettynä löytyy kohtuu hinnalla monen lajin suoritusvälineistöt. Toki kaikkiin lajeihin saa ostettua todella kalliita välineitä, mutta ilman niitäkin voi Kierrokselle osallistua ja jopa menestyä eri ikäsarjoissa.

Matkoja on lyhennetty reilusti alkuperäisistä matkoista. Nytkin matkat ovat pitkiä, mutta vielä kohtuullisesti suoritettavissa pienellä harjoituksella jopa yli 80-vuotiaiden sarjoissa. Taulukkopisteitä tulee lähes kaikille kiertäjille yli 70-vuotiaiden sarjoissa jokaisesta lajista. Vain suunnistuksessa taulukkopisteiden saavuttaminen on ollut vaikeaa yli 75-vuotiaiden keskuudessa, mutta suunnistuksen sääntömuutoksen johdosta suorituspisteen saaminen helpottui huomattavasti. Sekä nuorten että vanhempien yli 70-vuotiaiden sarjoissa on tehty kovia tuloksia nykyisilläkin matkoilla. Yyterissä alle 22-vuotiaiden Hannelin juoksi maratonilla Kierroksen toiseksi parhaan tuloksen. Ja suunnistuksessa sekä soudussa parhaat yli 70-vuotiaat ovat olleet 40 parhaan joukossa tänä vuonna.

Sääntömuutosehdotus vuosikokouksen pitämiseksi etänä

Kalevan Kierroksen hallitus esittää, että Kalevan Kierroksen kokouksen voisi järjestää myös etäyhteyksillä. Tällä hetkellä koronan vuoksi on käytössä poikkeuslaki, jonka vuoksi viime vuoden ja tämän vuoden vuosikokous voidaan järjestää etäyhteyksillä. Yhdistyslakiin on tulossa muutoksia, joiden perusteella etäyhteyksillä käytävät kokoukset voisivat olla mahdollisia myös jatkossa. Yhdistyslain muutos on kuitenkin vielä suunnitteluvaiheessa, joten Kalevan Kierroksen hallitus esittää seuraavaa lisäystä sääntöihin:

Yhdistyksen hallitus voi päättää, että yhdistyksen
varsinaiseen tai ylimääräiseen kokoukseen voi osallistua tavallisen
kokousosallistumisen lisäksi tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Hallitus
päättää siitä, miten etäosallistujien osallistumisoikeus ja
ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan selvittää tavallisessa
yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla
tavalla. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on
mainittava kokouskutsussa. Kokouskutsussa on lisäksi mainittava, jos
kokoukseen teknisen apuvälineen avulla osallistuvan jäsenen
puhevallan käyttäminen on rajoitettua.