Virtain soudun järjestelyt parantuneet

Kalevan Kierroksen soudun palaute

Soudun palautekyselyyn tuli vain 24 vastausta. Palautteen antajista noin puolet oli yksinsoutajia. Osa syy vähäiseen palautteeseen oli se, että Kiertäjässä ei ollut linkkiä palautelomakkeeseen. Tosin mitä paremmin järjestelyt sujuvat, sitä vähemmän palautelomaketta yleensä täytettään.

Yleisesti ottaen oltiin melko tai erittäin tyytyväisiä tapahtumaan. Aikaisempiin vuosiin verrattuna heikkoja arvosanoja ei tullut lainkaan. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että edellisten vuosien puutteisiin oltiin saatu korjauksia siinä määrin, että kokonaisarviot Virtain soudusta jäivät tänä vuonna positiivisen puolelle.

Soutureittiin oli tehty yksi muutos viime vuoteen verrattuna. Se keräsi kiitosta palautteen antajien joukossa. Reitti oli selkeämpi kuin aikaisemmin. Varsinkin yksisoutajien osalta muutos oli selkeästi parannus. Myös reittiopasteita oli lisätty matkan varrelle, joiden ansiosta reittiä oli helpompi seurata myös peileistä. Reitti sai myös kiitosta hienosta maisemasta ja yhdestä kierroksesta. Tosin takaisinpäin tullessa olisi saanut olla myös muutama ohjauspoiju lisää.

Koronajärjestelyihin oltiin enimmäkseen tyytyväisiä.

Parhaiten soudussa onnistui ilmoittautuminen, tulospalvelu ja pisteiden laskenta, tiedottaminen sekä tunnelma.

Tulospalvelu sai kiitosta.

Vielä kehitettävää on reitin suunnitellussa ja merkkauksessa niin, että sen soutaminen yksiköllä olisi mahdollisimman luontevaa myös hieman enemmän aikaa reitillä olevien veneiden osalta. Myös reitillä olevien moottoriveneiden ja vesiskoottereiden laineet aiheuttivat varsinkin iltapäivän lähdössä haittaa.