Soutuvastaavan kommentit palautteeseen

Soudun palaute

Soudun jälkeen avattuun palautekyselyyn tuli 39 vastausta. Soutajia oli noin 250, joten vastausprosentti on noin 15 %.

Suurin osa vastaajista oli ollut tyytyväisiä kokonaisuudessaan soudun järjestelyihin ja reittiin.

Suurin osa piti reittiä hienona. Erityisesti kapea reitti sai suitsutusta sen suojaisuuden vuoksi. Kovallakaan tuulella reitille ei noussut isoa aallokkoa. Osa piti veneiden laskupaikkaa toimivana. Tulospalveluun oltiin myös enimmäkseen tyytyväisiä.

Suurimmat ongelmat koettiin kääntöpaikan läheisyydessä, kun takaisinpäin tulevien veneiden ja vasta puolimatkaa lähestyvien veneiden reitit kohtasivat. Samoin monet kaipasivat reitille lisää reittimerkintöjä. Erityisesti yksinsoutajien oli loppupäässä suunnistaa oudolla reitillä, jos etupuolella olevat veneet olivat ehtineet liian kauaksi. Myös johtoveneen ajaminen parisoutajien edellä aiheutti sen, että kärkipäässä soutaneilla yksiköillä ei ollut edessä venettä, minkä perässä suunnistaa. Myös soutukarttaa olisi haluttu hieman paremmaksi. Maalin havaitseminen soutuveneestä käsin oli ollut jonkin verran haastavaa. Veneiden laskupaikka oli ruuhkautunut ajoittain. Ja järjestäjiltä toivottiin nostoapua veneen vesille ja peräkärrylle nostamiseen.

Ensi vuotta ajatellen pitää reitille saada muutama poiju helpottamaan yksiköiden suunnistamista. Myös karttaa pitää parantaa luettavuuden parantamiseksi. Lähtö-, kääntö- ja maalipaikoista voisi tehdä suurennoksen kartan reunoille Keruun soudun tapaan. Kääntöpaikkaa lähestyttäessä voisi miettiä hieman lisäkiertoa, jotta jo puolimatkan jo ohittaneet eivät tulisi vastaan samalla ajolinjalla.

Parisoutuveneet siirretään vuorosoutajien lähtöön aamun lähdössä ja iltapäivällä johtovene ajaa yksin- ja vuorosoutajien edessä koko matkan. Soutuvastaava tekee kuuluttajalle materiaalia, jota voi käydä läpi soudun aikana. Myös tiedottamista selkeytetään ja pyritään olemaan ensi vuonna ajoissa yksityiskohtien kanssa.

Suomisportin kanssa oli edelleen joillain ongelmia. Kierroksen osalajeihin ilmoittaudutaan yleensä viime tipassa. Viimeisellä viikolla yli puolet osallistujista ilmoittautuu ja heistä puolet vasta viimeisenä päivänä. Mikäli ilmoittautumisessa on ongelmia, niin viimeisenä päivänä voi olla vaikea hallituksen jäsentenkään auttaa kaikkia. Myös järjestäjien kannalta olisi hyvä tietää osallistujamäärät mahdollisimman aikaisin.

Muutamalla pienellä yksityiskohdan parannuksella saamme varmasti ensi vuonna hienosti järjestetyn Kalevan Kierroksen soudun.

Terv soutuvastaava Ari Ilola