2022 soudun palaute

Jyväskylän soutujen palaute

Kalevan Kierroksen soutu oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa Jyväskylässä. Soudun järjestäjänä toimi Vihtavuoren Pamauksen soutujaosto. Vaikka Vihtavuoden Pamaus on järjestänyt ennenkin suuria soututapahtumia, niin näin suurta pienvenesoutua ei Jyväsjärvellä oltu järjestetty. Soudun jälkeen avattuun palautekyselyyn vastasi 50 soutajaa. Palautteen perusteella on muutamia asioita, joita pitää parantaa seuraavia vuosia ajatellen.

Palautteen antajista puolet souti aamupäivän lähdössä yksiköllä. Aamun vuorosoutajia palautelomakkeen täyttäneistä oli neljännes. Soutajamääriltään pienemmästä iltapäivän lähdöistä palautteen antoi 12 kiertäjää. Koska yksinsoutajia oli enemmistö palautteen antajista, niin suunnistaminen ja reittimerkinnät korostuivat varsinkin kriittisissä palautteissa.

Yli 80 prosenttia palautekyselyyn vastanneista oli erittäin tai melko tyytyväisiä kokonaisuudessaan Jyväskylän soutuihin. Myös soutureitti sai suurimmalta osalta soutajista melko tai erittäin positiivisen arvion.

Soudun järjestelyiden osalta suurimman kritiikin kohteena oli reittimerkinnät. Reittikarttaan merkityt poijut eivät olleet ihan niissä paikoissa, joissa kartan perusteella niiden olisi pitänyt olla. Suurimpana ongelmana nähtiin poijujen pieni koko ja niiden vääränlainen väritys. Sininen väri ei ole järvellä kaikkein paras väri erottuakseen varsinkaan peilistä katsoen. Vaalean sininen tynnyri näkyi vielä kohtuullisesti, mutta tummansininen tynnyri oli todella hankala erottaa kauempaa. Poijujen kokoa ja väriä kritisoitiin yli puolessa vastauksissa.

Samoin ensimmäisellä kierroksella ollut ensimmäisen poijun kierto aiheutti hieman arvostelua. Lähtösuoran lyhyen matkan vuoksi ensimmäisellä poijulla tuli ruuhkaa. Mikäli ensimmäisellä kierroksella olisi saanut suunnata veneen keulan suoraan Kuokkalan sillan alitukselle, niin lähdön ruuhkaisuudelta olisi vältytty suurelta osin. Tosin soutajia voisi itseään kritisoida siitä, että he kaikki pyrkivät eturiviin, vaikka tietävät hyvin edellisten vuosien soutujen perusteella, etteivät ihan nopeimpia ole. Lähdön väljyys olisi eri luokkaa, mikäli vain aikaisempien vuosien nopeimmat veneet olisivat lähdön kärjessä.

Toisten mielestä rata-alue oli liian kapea aiheuttaen muutamia vaaratilanteita, kun eri suuntaan menossa olevat veneet olivat olleet lähellä tömäystä tai jopa törmänneet toisiinsa.

Kuulutukselta toivottiin tarkempia tietoja tilanteesta myös kärjen takana. Kuulutukset eivät myöskään kuuluneet kunnolla lähdössä sillan palkkien takana olleille veneille.

Pesu- ja wc-tilojen riittämättömyys tuli esiin useammassakin vastauksessa. Saunavuorojen jako ei ollut ihan täysin onnistunut, joten osa kilpailijoita joutui peseytymään järvessä. Tämä ei haitannut lämpimässä säässä, mutta huonossa kelissä peseytyminen olisi ollut ongelma.

Myös tulospalvelua moitittiin muutamassa vastauksessa. Edellisinä vuosina online-tulospalveluun verrattuna tulokset tulivat kaikkien nähtäville kovin myöhään. Näinollen palkintojenjaossa eivät olleet paikalla kaikki palkittavat.

 

Kaikesta negatiivisesta kritiikistä huolimatta moni oli positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka hyvin järjestelyt sujuivat. Kisakeskusta luonnehdittiin monessa vastauksessa todella hyväksi kokonaisuudeksi. Myös reitti sai suurimmalta osalta soutajista todella positiivisen palautteen. Kovallakaan tuulella lainetta ei syntynyt ja tuuli ei haitannut soutamista juurikaan.

Yleisöystävällisyys oli parempi kuin aikaisemmissa souduissa. Yleisö ja kanssakilpailijat pystyivät seuramaan kisaa hotellin terassilta melko helposti.

Mikäli reittimerkinnät olisivat olleet paremmat, niin soutu olisi saanut todella positiivisen palautteen. Erityisesti tunnelmaltaan tämän vuoden soutu erottui parempaan suuntaan aikaisempiin soutuihin verrattuna.

Muutamilla parannuksilla Jyväskylän soutu saadaan varmaankin sujumaan todella hyvin.