Soudun käytännön järjestelyt

Kalevan Kierroksen soutu 1.7.2023 Jyväskylä

Kalevan Kierroksen soutu järjestetään toista kertaa aivan kaupungin keskustassa. Tämä mahdollistaa entistä paremman Kierroksen tunnetuksi tekemisen.

Kilpailupaikalle on opastus lauantaina aamusta klo 7 lähtien. Veneet voi purkaa kuljetuksen jäljiltä nurmikolle kartassa oleville alueille (2). Trailerit voi jättää myös nurmikolle oman veneen lähistölle. Paikalla on useita Vihtavuoren Pamauksen henkilöitä, jotka opastavat ja ovat apuna veneiden nostossa. Kun venekuorma on saatu purettu, täytyy autot siirtää parkkipaikoille (5). Veneitä voi tuoda jo perjantaina nurmikolle, mutta niiden säilytys on omalla vastuulla, sillä vartiointia alueella ei ole.

Kilpailukanslia sijaitsee Hotelli Alban tiloissa. Sieltä saa ennen soutua oman veneen numeron, reittikartan tarvittaessa ja puhelinnumerot avun tarvitsijoille sekä ruokailulipukkeet numeron palauttamisen yhteydessä. Kilpailukansliasta on myös haettavissa viime vuoden kirjekuoret, jotka sisältävät mitalit ja vuosikirjat.

On luvattu erittäin lämmintä keliä, joten muistathan riittävän nesteytyksen, aurinkorasvan ja lakin.

Veneiden vesillelaskupaikka on uimarannalta ja pyörätien varrelta muutamista paikoista. Laskupaikkoja on vähän, joten ruuhkan välttämiseksi kannattaa olla ajoissa järvellä ennen omaa lähtöään. Lähtölinja on Alban edessä oleva Ylistön silta. Lähtölinja on kohtuullisen kapea, joten hitaampien soutajien ei kannata pyrkiä ihan eturiviin lähdössä.

Neljä kierrosta (6 km) myötäpäivään
– Suihkulähde rannan puolelta – huom! Kiinteä jalusta
– Toinen ja kolmas kierros reittikartan mukaisia
– Neljäs kierros – silta maalilinjana. Ei siis takalenkkiä. Maaliin tullaan sillan keskiosan eteläpuolelta moottorilla-ajokieltomerkin vasemmalta puolen.
Huomioitavaa!
Kuokkalan sillan alitus mennessä ja palatessa eri aukoista. Valvonta vene pyrkii rajoittamaan huviveneilyä reitillä – silti on syytä
tarkkaavaisuuteen. Kännykkä veneessä on suositeltava varuste.

Näkymä lähtölinjalta

Ensimmäinen lähtö on lauantaina 1.7 klo 10:00. Lähtömerkki annetaan kuulutuksella. Silloin reitille lähtevät yksiköt.  Heidän edellään ajaa johtovene. Kaikkien soutuveneiden tulee seurata johtoveneen ajamaa reittiä. Eli kaikki poijut tulee kiertää niin kuin reittikartassa on. Kärkiveneet näkevät reitin johtoveneen mennessä edellä. Kaikki muut seuraavat samaa reittiä. Klo 10:10 lähtevien vuorosoutuveneiden ja parisoutuveneiden eteen ei tule johtovenettä. Reitillä on huolto- ja tarkkailuveneitä, jotka ohjaavat jossain kohdissa oikealle reitille. Mutta soutajien vastuulla on pysyä reitillä. Mikäli oikaisemisia tapahtuu, niin niistä tullaan antamaan mahdollisesti aikasakkoja tuomarineuvoston niin päättäessä.

Jyväsjärven kääntöpaikan poiju

Kilpailussa edellä oleva vene saa valita oman soutulinjansa. Mutta kierroksella ohitettavien tulee väistää takaa tulevia nopeampia veneitä. Yksikköveneiden ei tarvitse antaa tilaa vuorosoutuveneille samalla kierroksella ollessa. Mutta vähemmän kierroksia soutanut yksikkövene on velvollinen väistämään myös vuorosoutuveneitä.

Toisessa lähdössä klo 14:30 lähtevät reitille yksiköt ja klo 14:40 vuorosotuveneet ja parisoutuveneet. Myös tässä lähdössä veneiden edessä ajaa johtovene, jota kaikkien veneiden on seurattava. Myös toisessa lähdössä on samat säännöt kuin aamun lähdössä.

Kilpailussa ei ole reaaliaikaista tulosseurantaa, mutta heti kilpailun jälkeen tulokset tulevat nähtäville.

Pesu ja ruokailutilat ovat hotelli Albassa. Miesten ja naisten pesuvuorot saunatiloissa vuorottelevat seuraavasti:

Miehet

Naiset

Myös järvessä käyntiä suositellaan suurempien ruuhkien välttämiseksi.

Ruokailu on mahdollista klo 18.30 asti.

Palkintojenjako on Ylistön sillan alkupäässä klo 13:30.

Lisätietoja antaa Reijo Lahtonen 0400 241 371