Sääntömuutosehdotus vuosikokoukseen

Vuorosoudussa sekaparin naissoutajan aikasakon suhteutus soutumatkaan.

Kalevan Kierroksen säännöissä on kohta, jossa määritellään vuorosoudussa sekasarjassa soutavalle naiselle aikasakkoa miesparin johdosta. Kohta on säännöissä näin:

Lisäksi vuorosoudun sekasarjan naiselle annetaan 20 min. lisäaika. 

Kun soutumatkan pituuden minimimitasta päätettiin tinkiä, niin myös naisparin aikasakon määrää tulisi suhteuttaa soudettuun matkaan. Kalevan Kierroksen hallitus ehdottaa, että naisparille annettava aikasakko menisi seuraavasti:

Vuorosoudussa sekasarjan naissoutajalle annetaan lisäaikaa soudettavasta matkasta riippuen seuraavasti: lisäaika on 20-24,99 km matkalla 14 minuuttia, 25-29,99 km matkalla 17 minuuttia ja 30-34,99 km matkalla 20 min