Hallituksen kokous 1/2020

Kalevan Kierros

Hallituksen kokous

1.12.2019 klo 19

Skype-kokous

 

Paikalla:
Juha Nurmela, puheenjohtaja

Ari Ilola

Tuomas Seppälä
Hannu Kröger
Elina Hohde
Osmo Perkamo

Tiiu Tuomi, sihteeri

 

  1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.11.
  2. Hyväksyttiin kokouksen esityslista ja edellisen kokouksen pöytäkirja.
  3. Käytiin läpi vuosikokouksen palaute. Palkintojen jaossa menee kauan aikaa, koska palkinnon saajia on paljon. Koko viikonloppu onnistui hyvin ja palaute on pääasiassa ollut positiivista. Lounasta kaivattiin rogainingin jälkeen, sämpylä kokouksen yhteydessä ei riitä. Lisäksi opasteita kaivattiin paikan päällä.
  4. Päätettiin, että Ari jatkaa varapuheenjohtajana, Tiiu sihteerinä. Päivitettiin vastuutaulukkoa (Drivessä). Ohtu-palvelin (yli 1000 e/vuosi) on maksettu toukokuuhun asti. Hannu selvittää muita vaihtoehtoja ja keskustelee Laurin kanssa, miten siirto muualle onnistuu. Selvitetään vielä sopiiko Anulle vaatteiden päävastuu ja Osmolle palkinnon varavastuu.
  5. Keskusteltiin ensi vuoden markkinoinnista ja siitä, miten saadaan lisää ihmisiä ensi vuodelle mukaan. Jupe ja Elina pitävät uusille kiertäjille suunnatun webinaarin. Lisäksi Jupe tekee podcastin/podcasteja, Elina lupautui avuksi.
  6. Hallitus pitää kehitysseminaarin 17.-18.1.2020 Nurmijärvellä tai sen ympäristössä. Osallistutaan osana tapahtumaa Nurmijärven tekojääradalla lauantaina järjestettävään tapahtumaan.
  7. Tutustuttiin Jupen veljeskunnan jäsenistä tekemiin esittelyihin nettisivuilla.
  8. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.30.

 

Juha Nurmela Tiiu Tuomi
Puheenjohtaja Sihteeri